Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α.» Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α.» Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α.» Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούνιος 2007 Περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης e-Class Μιχάλης Μαλιάππης Πληροφορικός Ε.Ε.ΔΙ.Π. Εργαστήριο Πληροφορικής

2 Δομή παρουσίασης •Οι στόχοι και η φιλοσοφία του eClass •Βασικά χαρακτηριστικά •Λειτουργίες και δυνατότητες •Οι ρόλοι των χρηστών •Κατηγορίες μαθημάτων •Παρουσίαση μαθήματος •Πρακτική εξάσκηση –Δημιουργία μαθήματος

3 Στόχοι – Οφέλη 1/3 •Ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ΌΧΙ αντικατάσταση της. •Παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα τόπου και χρόνου. –Ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης μαθημάτων βασισμένο σε τεχνολογίες Διαδικτύου •Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

4 Στόχοι – Οφέλη 2/3 •Δημιουργία ενός εύχρηστου μέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου. •Αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κλπ). •Εποικοδομητική χρήση του Διαδικτύου. •Ευκολία στη χρήση από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.

5 Στόχοι – Οφέλη 3/3 •Παροχή μιας αξιόπιστης χαμηλού κόστους τηλεματικής υπηρεσίας για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση. •Ευκολία στην εγκατάσταση και τη διαχείριση καθώς και προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις. •Ενεργή υποστήριξη από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet, ελεύθερη διάθεση και χρήση χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις (http://portal.eclass.gunet.gr)

6 Βασικά Χαρακτηριστικά •Διακριτοί ρόλοι των χρηστών –Διδάσκων, Διδασκόμενος, Διαχειριστής. •Διακριτές κατηγορίες των μαθημάτων –Ανοικτά, Ανοικτά σε εγγραφή, Κλειστά. •Ευκολία χρήσης & δημιουργίας μαθήματος •Δομημένη παρουσίαση του μαθήματος –Ατζέντα, Έγγραφα, Ανακοινώσεις, Περιοχές Συζητήσεων, Ομάδες Εργασίας, Σύνδεσμοι, Εργασίες Φοιτητών, Χρήστες, Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, Περιγραφή Μαθήματος, Βίντεο, Κουβέντα.

7 Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή •Υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη διαχείριση των μαθημάτων. –Δημιουργία όσων μαθημάτων επιθυμεί –Συγκέντρωση στη δημιουργία περιεχομένου και καλού εκπαιδευτικού σεναρίου. •Εισαγωγή του εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος (κείμενα, εικόνες, παρουσιάσεις, βίντεο, εργασίες, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης κλπ). •Επικοινωνία με τους χρήστες-φοιτητές των μαθημάτων του. •Δημιουργία ομάδων εργασίας και περιοχών συζητήσεων. •Ο λογαριασμός του δημιουργείται από τους διαχειριστές της πλατφόρμας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.

8 Ο Ρόλος του Εκπαιδευόμενου •Εγγραφή σε όσα μαθήματα του επιτρέπεται. •Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. •Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. •Ο λογαριασμός του δημιουργείται είτε αυτόματα με την εγγραφή του στην πλατφόρμα είτε από τους διαχειριστές της πλατφόρμας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.

9 Ο Ρόλος του Διαχειριστή •Έχει τη συνολική εποπτεία της πλατφόρμας. •Δημιουργεί κι ελέγχει τους λογαριασμούς των χρηστών. •Διαχειρίζεται τα μαθήματα. •Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση δεδομένων.

10 Κατηγορίες Μαθημάτων •Ανοικτά μαθήματα –Μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης, όπου έχουν πρόσβαση ακόμα και χρήστες που δεν διαθέτουν λογαριασμό. •Ανοικτά σε εγγραφή –Μαθήματα στα οποία ένας χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο αν διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα και εγγραφεί σε αυτά. •Κλειστά μαθήματα –Μαθήματα στα οποία ένας χρήστης που έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα έχει πρόσβαση μόνο αν του το επιτρέψει ο υπεύθυνος εκπαιδευτής.

11 Λειτουργίες & Δυνατότητες 1/4 •Περιγραφή Μαθήματος, χώρος όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, την ύλη, τη δομή, κλπ του μαθήματος. •Ατζέντα όπου παρουσιάζονται χρονικά τα γεγονότα σταθμοί του μαθήματος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ). •Έγγραφα όπου αποθηκεύεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, κλπ). •Ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα και ενημερώνουν τους χρήστες - φοιτητές.

12 Λειτουργίες & Δυνατότητες 2/4 •Εργασίες Φοιτητών, χώρος για την ηλεκτρονική διαχείριση των εργασιών του μαθήματος. •Ομάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) που απαρτίζονται από εγγεγραμμένους χρήστες (φοιτητές και καθηγητές). •Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης που δημιουργεί ο καθηγητής με στόχο την εξάσκηση των φοιτητών στην ύλη του μαθήματος.

13 Λειτουργίες & Δυνατότητες 3/4 •Βίντεο Μαθήματος όπου αποθηκεύονται και παρουσιάζονται αρχεία βίντεο ή σύνδεσμοι σε αρχεία βίντεο αποθηκευμένα σε έναν Video on Demand Server που αφορούν το μάθημα. •Περιοχές Συζητήσεων για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέματα σχετικά με το μάθημα. •Κουβέντα, χώρος όπου πραγματοποιούνται συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στους εγγεγραμμένους χρήστες του μαθήματος.

14 Λειτουργίες & Δυνατότητες 4/4 •Σύνδεσμοι από το Διαδίκτυο που αφορούν το αντικείμενο του μαθήματος. •Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων όπου υποστηρίζεται η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ χρηστών φοιτητών και καθηγητών. •Εργαλεία Διαχείρισης Μαθήματος που επιτρέπουν την αλλαγή των πληροφοριών ταυτότητας και πρόσβασης του μαθήματος, τη διαγραφή ή την ανανέωση του μαθήματος, τη διαχείριση των εγγεγραμμένων χρηστών, κλπ)

15 Το eClass στο Γ.Π.Α. http://eclass.aua.gr

16 http://teleteaching.aua.gr

17 Σενάρια Χρήσης •Σενάριο Ι –Εγγραφή Χρήστη •Σενάριο ΙΙ –Δημιουργία Μαθήματος •Σενάριο ΙΙΙ –Παρακολούθηση Μαθήματος


Κατέβασμα ppt "«Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α.» Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google