Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Έργο: “Ηλεκτρονική πλατφόρμα (κέλυφος) ανάπτυξης δικτυακής πύλης για την παρουσίαση πολιτιστικού – τουριστικού περιεχομένου” (υποσύνολο 1 της πρόσκλησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Έργο: “Ηλεκτρονική πλατφόρμα (κέλυφος) ανάπτυξης δικτυακής πύλης για την παρουσίαση πολιτιστικού – τουριστικού περιεχομένου” (υποσύνολο 1 της πρόσκλησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Έργο: “Ηλεκτρονική πλατφόρμα (κέλυφος) ανάπτυξης δικτυακής πύλης για την παρουσίαση πολιτιστικού – τουριστικού περιεχομένου” (υποσύνολο 1 της πρόσκλησης 78) Γρηγόριος Σταϊνχάουερ Ερευνητής ΙΕΛ Ε.Π «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Άξονας 2, Μέτρο 2.4

2 2 Στόχοι του έργου 1.Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας (κέλυφος) για την ανάπτυξη δικτυακών πυλών πολιτιστικής και τουριστικής προβολής των Περιφερειών. (Υποέργο 1) 2.Η δημοσιότητα των αποτελεσμάτων των έργων της πρόσκλησης 78 καθώς και η συνεργασία με την ΕΥΔ «ΚτΠ» για την ενημέρωση των Τελικών Δικαιούχων της πρόσκλησης 78. (Υποέργο 2)

3 3 Υποέργο 1: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Κέλυφος) για την δημιουργία δικτυακής πύλης  Δ1.1 Δημιουργία προδιαγραφών συλλογής, ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης υλικού  Δ1.2 Δημιουργία λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος  Δ2.1 Υλοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας  Δ2.2 Έλεγχος- δοκιμή του συστήματος  Δ2.3 Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας Φυσικό αντικείμενο - Δραστηριότητες

4 4 Υποέργο 1: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Κέλυφος) για την δημιουργία δικτυακής πύλης Δ1.1 Δημιουργία προδιαγραφών συλλογής, ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης υλικού Παραδοτέο: Προδιαγραφές για Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού α) Η πρόσκληση (με κωδικό 78) της ΚτΠ β) Διεθνή πρότυπα ψηφιοποίησης-τεκμηρίωσης υλικού Έλήφθησαν υπόψη Α) ενός προτεινόμενου οργανωτικού σχήματος για τους φορείς των ομάδων.1 και.2 των Υποσυνόλων 2-12 της πρόσκλησης 78 Β) μιας προτεινόμενης μεθοδολογίας για την συλλογή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση του υλικού Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία

5 5  Αρχές σχεδιασμού του κελύφους  1. Παραμετρική δομή  2. Συστηματοποίηση στη δόμηση της πληροφορίας  3. Υποστήριξη πολλών γλωσσών Υποέργο 1: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Κέλυφος) για την δημιουργία δικτυακής πύλης Δ1.2 Δημιουργία λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος Παραδοτέο: Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές της πλατφόρμας

6 6  Υποσυστήματα του κελύφους  1. Υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου (απευθύνεται στους φορείς.1 και.2 της πρόσκλησης 78)  2. Υποσύστημα παρουσίασης (απευθύνεται στο ευρύ κοινό) Υποέργο 1: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (Κέλυφος) για την δημιουργία δικτυακής πύλης

7 7 Λειτουργικές δυνατότητες του κελύφους  Παραμετροποίηση της εφαρμογής (επιλογή και δημιουργία προτύπων παρουσίασης, υποστήριξη νέων γλωσσών εκτός των Ελληνικών και Αγγλικών κ.ά)  Εισαγωγή και διαχείριση περιεχομένου από απομακρυσμένους χρήστες  Ταξινόμηση του περιεχομένου σε θεματικές κατηγοριές και υποκατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές  Προσπέλαση του περιεχομένου μέσω α) συστήματος αναζήτησης β) θεματικών κατηγοριών γ) γεωγραφικών περιοχών δ) εικονικών χαρτών ε) εικονικών διαδρομών  Καθορισμός και διαχείριση στοιχείων χρηστών της δικτυακής πύλης

8 8 Υποέργο 2: Δρασεις δημοσιότητας -ενημέρωσης  Συνεργασία με την ΕΥΔ ΚτΠ για ενημέρωση των τελικών δικαιούχων (ημερίδες, helpdesk)  Προβολή των αποτελεσμάτων των έργων της Π.78 στο ευρύ κοινό (ημερίδες, έντυπο ενημερωτικό υλικό κ.ά)


Κατέβασμα ppt "1 Έργο: “Ηλεκτρονική πλατφόρμα (κέλυφος) ανάπτυξης δικτυακής πύλης για την παρουσίαση πολιτιστικού – τουριστικού περιεχομένου” (υποσύνολο 1 της πρόσκλησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google