Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άνθρωπ οι ψηφιοποίησ η εφαρμογέ ς ρίσκο κωδικοποίησ η Πλαίσιο διαλειτουργικότητα ς Οδηγίες για τεχνικούς Οργανωμένες πηγές για υπαλλήλους Τύπου Unix Τύπου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άνθρωπ οι ψηφιοποίησ η εφαρμογέ ς ρίσκο κωδικοποίησ η Πλαίσιο διαλειτουργικότητα ς Οδηγίες για τεχνικούς Οργανωμένες πηγές για υπαλλήλους Τύπου Unix Τύπου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 άνθρωπ οι ψηφιοποίησ η εφαρμογέ ς ρίσκο κωδικοποίησ η Πλαίσιο διαλειτουργικότητα ς Οδηγίες για τεχνικούς Οργανωμένες πηγές για υπαλλήλους Τύπου Unix Τύπου Access Web CMS Ψεύτο - πληροφοριακό σύστημα Κείμενα Στοιχεία για υπηρεσίες Δημογραφικά Γεωγραφικά Κίνδυνος ευνουχισμού Ίδια μέσα Τεχνογνωσία Συνεργασίες

2 Γενική επισκόπηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013 Α. Δ KΠΣ και προϋπολογισμός 2007 Β. Η αναθεώρηση του Γ΄ ΚΠΣ Γ. Η αναθεώρηση των στοιχείων του ελληνικού ΑΕΠ και οι χρηματοδοτήσεις που είχε εξασφαλίσει η Ελλάδα για την περίοδο 2007 -2013 Ε. Τα έργα πληροφορικής, η κατάσταση τους και η περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

3 Δήμοι: συμπεράσματα και προτάσεις (1)  Βασικό συμπέρασμα: στο ευρύτερο περιβάλλον του Δήμου υπάρχουν στελέχη που καταλαβαίνουν απο πληροφορική και δεν είναι όλοι οι υπάλληλοι αρνητικοί στο να μάθουν καινούρια πράγματα Δημιουργίας ομάδας στελεχών για ΤΠΕ γύρω απο τον Δήμαρχο: Τα στελέχη αυτά είναι γύρω μας είτε μέσα στον Δήμο είτε γύρω απο αυτόν χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα "χώρος" συνεργασίας και ανάληψης δράσεων Εκπαίδευση στο τοπικό ΚΕΚ του Δήμου στελέχη και πολίτες σε εβδομαδιαία βάση.

4 Δήμοι: συμπεράσματα και προτάσεις (2)  Βασικό συμπέρασμα: ο Δήμος κάνει σημαντική δουλειά, σε αρκετά Τμήματά του, ψηφιοποίησης κειμένων και άλλων στοιχείων και δεδομένων Tα πρακτικά των ΔΣ στο δίκτυο για τους πολίτες Διαδικτυακή αξιοποίηση οποιασδήποτε ψηφιακής, ή άλλης εύκολης και απλής πηγής πληροφοριών προς το ευρύ κοινό Ότιδήποτε πληρώνει ή συναλλάσσεται ο Δήμος (μελέτες πολεοδομίας, πρακτικά, ΧΗΤΑ κοκ) πρέπει να ανήκει στο Δήμο και ψηφιακά

5 Δήμοι: συμπεράσματα και προτάσεις (3)  Βασικό συμπέρασμα: με λίγα χρήματα, κυρίως σε εκπαίδευση χρηστών και ειδικών, μπορούν να εισαχθούν μερικές εφαρμογές και να διαλειτουργήσουν άλλες Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός ενιαίου ανοικτού διαδικτυακού χώρου για την διαχείριση εγγράφων, email εσωτερικά στον Δήμο (πχ. Gmail) Υιοθέτηση ενιαίου ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου μέσα απο ανοικτές εφαρμογές για όλα τα τμήματα του Δήμου

6 Δήμοι: συμπεράσματα και προτάσεις (4)  Βασικό συμπέρασμα: ο Δήμος δεν έχει λόγο να περιμένει ΚΠΣ, προγράμματα και γραφειοκρατικές διαδικασίες, έχει ο ίδιος τον απαραίτητο πληροφοριακό και υλικό πλούτο για να προχωρήσει Οι λύσεις είναι γύρω μας και δεν κοστίζουν πολύ όταν είναι ανοικτές. Portal, GIS και άλλες εφαρμογες υπάρχουν διαθέσιμες σαν βασικές υποδομές στο διαδίκτυο το θέμα είναι η αλλαγή του τρόπου δουλειάς στον Δήμο, συνεπής καταχώρισης στοιχείων και η εκπαίδευση ενός, δύο τεχνικών, καταρχήν, για να τις στήσουν στα μέτρα του Δήμου

7 Δήμοι: συμπεράσματα και προτάσεις (4)  Βασικό συμπέρασμα: ο Δήμος δεν έχει λόγο να περιμένει ΚΠΣ, προγράμματα και γραφειοκρατικές διαδικασίες, έχει ο ίδιος τον απαραίτητο πληροφοριακό και υλικό πλούτο για να προχωρήσει Είναι δυνατή η οργάνωση υπηρεσίας στο μοντέλο του ΚΕΠ όπως η διαχείριση προβλημάτων - αιτημάτων απο του πολίτες. Ο Δήμος τρέχει ο ίδιος για το αίτημα του πολίτη όπως κάνει το ΚΕΠ για θέματα της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης και απαντά σε προκαθορισμένους χρόνους

8 ΚΕΔΚΕ: συμπεράσματα και προτάσεις (1)  Βασικό συμπέρασμα: Συνεργασίες, κοινές προδιαγραφές και οδηγίες για απλές δράσεις Ομάδα κρούσης για την διαλειτουργικότητα δεδομένων και εφαρμογών Παραγωγή σετ προδιαγραφών για έργα Παραγωγή απλών οδηγών προς τεχνικούς για την υλοποίηση απλών, ανοικτών και ευέλικτων λύσεων

9 ΚΕΔΚΕ: συμπεράσματα και προτάσεις (2)  Βασικό συμπέρασμα: χρειάζεται η απλοποίηση διαδικασιών και ανταλλαγής δεδομένων σε κεντρικό επίπεδο Εκλογίκευση και εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα ΚΕΠΥΟ, ΥΜΕ, ΥΠΕΣΔΔΑ κοκ μετά απο κεντρικές συμφωνίες Πιλοτικά για νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών πχ. χαρτιά και διαδικασίες αλλοδαπών

10 ΚΕΔΚΕ: συμπεράσματα και προτάσεις (3)  Βασικό συμπέρασμα: Υπάρχουν πηγές πληροφόρησης διαθέσιμες άμεσα ή σχετικά εύκολα οι οποίες μπορούν να οργανωθούν σε σενάρια για τους υπαλλήλους του Δήμου Οργάνωση και σενάρια χρήσης πηγών όπως ΦΕΚ, Νομοθεσία για ΤΑ και λειτουργιών φορέων όπως ΧΗΤΑ, ΔΕΥΑΚ κοκ


Κατέβασμα ppt "Άνθρωπ οι ψηφιοποίησ η εφαρμογέ ς ρίσκο κωδικοποίησ η Πλαίσιο διαλειτουργικότητα ς Οδηγίες για τεχνικούς Οργανωμένες πηγές για υπαλλήλους Τύπου Unix Τύπου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google