Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2006 ΗΜΕΡΙΔΑ Στα πλαίσια του έργου “Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου” ΟμήρειοΠνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου Ομήρειο Πνευματικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τετάρτη 30 Αυγούστου 2006 ΗΜΕΡΙΔΑ Στα πλαίσια του έργου “Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου” ΟμήρειοΠνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου Ομήρειο Πνευματικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τετάρτη 30 Αυγούστου 2006 ΗΜΕΡΙΔΑ Στα πλαίσια του έργου “Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου” ΟμήρειοΠνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου Ηλεκτρονική Χαρτογραφία και Ευρυζωνικότητα

2 Τι είναι η Ευρυζωνικότητα Ένα προηγμένο και καινοτόμο περιβάλλον, από κοινωνική και τεχνολογική άποψη, το οποίο αποτελείται από γρήγορες συνδέσεις με το Διαδίκτυο και κατάλληλες δικτυακές υποδομές για την ανάπτυξη νέων δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών. Η Ευρυζωνικότητα με απλά λόγια Εύκολα: Διαρκής σύνδεση στo Internet χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις. Γρήγορα: Υψηλές ταχύτητες (10 - 100 φορές της συμβατικής σύνδεσης) για νέες εφαρμογές. Σταθερά: Αξιόπιστες ψηφιακές συνδέσεις με σταθερά υψηλές εποδόσεις. περί ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

3 Ενσύρματες Ευρυζωνικές Τεχνολογίες • Οπτικές Ίνες και Δίκτυα Οπτικών Ινών • Τεχνολογίες xDSL Ασύρματες Ευρυζωνικές Τεχνολογίες • Wi-fi • WiMAX • 3G/UMTS • Αμφίδρομο Δορυφορικό Internet

4 περί ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ενσύρματες Ευρυζωνικές Τεχνολογίες • Οπτικές Ίνες και Δίκτυα Οπτικών Ινών • Τεχνολογίες xDSL Ασύρματες Ευρυζωνικές Τεχνολογίες • Wi-fi • WiMAX • 3G/UMTS • Αμφίδρομο Δορυφορικό Internet (Digital Subscriber Line) Asymmetric DSL (ADSL) High Data Rate DSL (HDSL) Very High Bit Rate DSL (VDSL) High Data Rate DSL (HDSL) Very High Bit Rate DSL (VDSL) ISDN DSL (IDSL)

5 περί ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ενσύρματες Ευρυζωνικές Τεχνολογίες • Οπτικές Ίνες και Δίκτυα Οπτικών Ινών • Τεχνολογίες xDSL Ασύρματες Ευρυζωνικές Τεχνολογίες • Wi-fi • WiMAX • 3G/UMTS • Αμφίδρομο Δορυφορικό Internet

6 περί ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ενσύρματες Ευρυζωνικές Τεχνολογίες • Οπτικές Ίνες και Δίκτυα Οπτικών Ινών • Τεχνολογίες xDSL Ασύρματες Ευρυζωνικές Τεχνολογίες • Wi-fi • WiMAX • 3G/UMTS • Αμφίδρομο Δορυφορικό Internet

7 περί ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ενσύρματες Ευρυζωνικές Τεχνολογίες • Οπτικές Ίνες και Δίκτυα Οπτικών Ινών • Τεχνολογίες xDSL Ασύρματες Ευρυζωνικές Τεχνολογίες • Wi-fi • WiMAX • 3G/UMTS • Αμφίδρομο Δορυφορικό Internet

8 περί ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Ενσύρματες Ευρυζωνικές Τεχνολογίες • Οπτικές Ίνες και Δίκτυα Οπτικών Ινών • Τεχνολογίες xDSL Ασύρματες Ευρυζωνικές Τεχνολογίες • Wi-fi • WiMAX • 3G/UMTS • Αμφίδρομο Δορυφορικό Internet

9 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ και GIS

10 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Δορυφορική αποτύπωση

11 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Αποτύπωση από αεροφωτογραφίες

12 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Δορυφορική αποτύπωση

13 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Οργάνωση Ιδιοκτησιών

14 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Στοιχεία πολεοδομικού ιστού •Οικοδομικά Τετράγωνα •Οδικό Δίκτυο •Χρήσεις Οικοδομικών Τετραγώνων •Κτίρια •Αντικειμενικές Αξίες •Συντελεστές Δόμησης •Πολεοδομικές Ενότητες •κλπ.

15 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Δίκτυα Υποδομής ( π.χ. Δίκτυο Ύδρευσης )

16 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Φυσικογεωγραφικά – Περιβαλλοντικά Χαρ/κα  Δίκτυα

17 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Γεωμορφολογικά Χαρακτηριστικά

18 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Γεωμορφολογικά Χαρακτηριστικά

19 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Επικινδυνότητα π.χ. διάβρωσης

20 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Τρισδιάστατη απεικόνιση

21 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Τουριστικοί Χάρτες

22  Πληροφορίες Οδικής Κυκλοφορίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

23  Infokiosks (Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών)

24 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS Γενικά: Είναι λογισμικά που διαχειρίζονται χαρτογραφικά δεδομένα Χαρακτηριστικά – Ιδιότητες:  Διαχειρίζονται τα δεδομένα βάσει της γεωγραφικής τους θέσης (γεωγραφικό μήκος και πλάτος)  Οργανώνουν τις πληροφορίες με τη μορφή επιπέδων πληροφορίας  Κάθε επίπεδο πληροφορίας περιέχει χαρτογραφικά αντικείμενα: •Σημεία (τριγωνομετρικά σημεία, οικισμοί, πηγές, κλπ.) •Γραμμές (οδικό δίκτυο, ισοϋψείς καμπύλες, κλπ.) •Επιφάνειες (χρήσεις γης, οικοδομικά τετράγωνα, ΖΟΕ, κλπ.)  Δημιουργούν βάση δεδομένων για κάθε επίπεδο πληροφορίας  Επιτρέπουν γεωγραφικές αναζητήσεις

25 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS σημεία γραμμές εμβαδά raster

26 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Διαχείριση Αντικειμένων Μέσω Συντεταγμένων  Γεωγραφικές αναζητήσεις  Μετρήσεις  Άμεση μεταφορά και προβολή αντικειμένων σε οποιοδήποτε προβολικό σύστημα

27 Επιλογή Γεωγραφικών Αντικειμένων Επιλογή Πληροφορίας από Βάση Δεδομένων Αναζήτηση πληροφορίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

28 Μορφοποίηση Αντικειμένου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

29 Θεματική Χαρτογραφία Απόδοση χρωμάτων για την απεικόνιση της πληροφορίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

30 Θεματική Χαρτογραφία Απόδοση χρωμάτων για την απεικόνιση της πληροφορίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

31 Τάσεις στη νέα εποχή της πληροφορικής: Client – server λειτουργία εφαρμογών (π.χ. Τεχνολογία emails μέσω webmail) CLIENT-SERVER APPLICATIONS Χρήση τεχνολογίας Remote Access από τα GIS

32 Αποθήκευση δεδομένων σε κεντρικό server Χρήση εφαρμογής μέσω internet browser Απλή επισκόπιση χαρτών Ανάγνωση βάσης δεδομένων Λειτουργίες Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Καμία αναγκαιότητα για εγκατάσταση ειδικού λογισμικού CLIENT-SERVER APPLICATIONS

33 WEBGIS  Το WEBGIS είναι μία client-server application  Είναι σαν ένα desktop GIS, στο δίκτυο  Δεν υπάρχει δηλαδή αναγκαιότητα για εγκατάσταση ειδικού λογισμικού  Χρησιμοποιεί λειτουργίες όπως: •Αποθήκευση δεδομένων σε κεντρικό server •Χρήση εφαρμογής μέσω internet browser •Απλή επισκόπιση χαρτών •Ανάγνωση βάσης δεδομένων •Λειτουργίες Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

34 WEBGIS: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  WEBGIS Interfaces http://hermes.westgate.gr/rome/

35 WEBGIS: ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

36 WEBGIS: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

37

38

39

40

41

42

43 Κύριος σκοπός, να γίνεται χρήση του από ομάδες όπως: •Συνεργάτες, Ερευνητές •Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης •Οργανισμοί (Ερευνητικοί, Τουριστικής Ανάπτυξης, κ.ά.) •Ευρύ κοινό •Τουρίστες Πλεονεκτήματα χρήσης •Μεγάλος αριθμός χρηστών •Άδεια χρήσης λογισμικών μόνο για το server •Χαμηλό κόστος •Κεντρική διαχείριση (εφαρμογή & δεδομένα) •Φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες WEBGIS: ΧΡΗΣΗ-ΟΦΕΛΗ

44 Τετάρτη 30 Αυγούστου 2006 ΟμήρειοΠνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου Ηλεκτρονική Χαρτογραφία και Ευρυζωνικότητα


Κατέβασμα ppt "Τετάρτη 30 Αυγούστου 2006 ΗΜΕΡΙΔΑ Στα πλαίσια του έργου “Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου” ΟμήρειοΠνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου Ομήρειο Πνευματικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google