Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναπτύσσοντας δεξιότητες αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό: Η χρήση των WebQuest.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναπτύσσοντας δεξιότητες αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό: Η χρήση των WebQuest."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναπτύσσοντας δεξιότητες αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό: Η χρήση των WebQuest

2 Τι είναι τα WebQuests? Ελληνικοί όροι: Ελληνικοί όροι: Ιστοεξερευνήσεις Ιστοεξερευνήσεις Δικτυακές απόστολές Δικτυακές απόστολές Η «ιστοεξερεύνηση» είναι “…..." Η «ιστοεξερεύνηση» είναι “…η εκπαιδευτική δραστηριότητα (που εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα), κατά την οποία οι περισσότερες ή και όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος ή για τη σύνθεση μιας γνωστικής ενότητας, προέρχονται από το Διαδίκτυο..." (Ορισμός του Bernie.) (Ορισμός του Bernie Dodge εισηγητή του όρου, WebQuest.) Παράδειγμα Παράδειγμα Παράδειγμα

3 Γιατί να χρησιμοποιήσουμε Webquests Internet και WWW Internet και WWW -Η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια; -Η «βασιλική οδός» προς την πληροφορία; -Η «χωματερή» του κόσμου; Οι επιπτώσεις των WebQuest στη μάθηση και τη διδασκαλία Οι επιπτώσεις των WebQuest στη μάθηση και τη διδασκαλία -Κίνητρο για τους μαθητές -Κριτική σκέψη -Συνεργατική μάθηση -Ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ -Οι μαθητές βοηθούνται να μη «ναυαγήσουν»

4 Κύρια στοιχεία ενός WebQuest 1. Εισαγωγή 2. Αποστολή - Ζήτημα 3. Διαδικασία - Πηγές 4. Αξιολόγηση 5. Συμπεράσματα

5 Εισαγωγή Σκοπός της είναι: Να θέσει το πλαίσιο της δραστηριότητας Να θέσει το πλαίσιο της δραστηριότητας Να αποσπάσει την προσοχή του αναγνώστη και να τον «εμπλέξει» στην αναζήτηση Να αποσπάσει την προσοχή του αναγνώστη και να τον «εμπλέξει» στην αναζήτηση να παράσχει σημαντικές αρχικές πληροφορίες να παράσχει σημαντικές αρχικές πληροφορίες

6 Αποστολή – Ζήτημα Περιγράφει το προϊόν που θα πρέπει να έχει παράξει ο μαθητής στο τέλος της δραστηριότητας. Περιγράφει το προϊόν που θα πρέπει να έχει παράξει ο μαθητής στο τέλος της δραστηριότητας. Περιγράφει επίσης τα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο μαθητής για να παράξει και να παρουσιάσει το προϊόν της δραστηριότητάς του (πχ κειμενογράφος, λογισμικό παρουσιάσεων, HyperStudio, inspiration, προφορική παρουσίαση κλπ). Περιγράφει επίσης τα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο μαθητής για να παράξει και να παρουσιάσει το προϊόν της δραστηριότητάς του (πχ κειμενογράφος, λογισμικό παρουσιάσεων, HyperStudio, inspiration, προφορική παρουσίαση κλπ).

7 Διαδικασία - Πηγές Σκοπός της είναι: Να παράσχει μια βήμα προς βήμα περιγραφή της διαδικασίας για τη δραστηριότητα Να παράσχει μια βήμα προς βήμα περιγραφή της διαδικασίας για τη δραστηριότητα Να παράσχει πηγές σχετικές με την αποστολή Να παράσχει πηγές σχετικές με την αποστολή

8 Αξιολόγηση Σκοπός της είναι: Να παρουσιάσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης και βαθμολόγησης του προϊόντος Να παρουσιάσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης και βαθμολόγησης του προϊόντος

9 Συμπεράσματα Τα συμπεράσματα: Ανακεφαλαιώνουν την εμπειρία Ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό επί της διαδικασίας Προσθέτουν υψηλότερου επιπέδου ερωτήματα για μελλοντική έρευνα

10 Σχεδιασμός webquest Απαιτεί: Τον καθορισμό εφικτών διδακτικών στόχων, Τον γνωστικό προσανατολισμό των μαθητών, Τη δημιουργία ενδιαφέροντος με τη ανάθεση σχετικών- εφικτών καθηκόντων και εργασιών, Την παροχή των μέσων και υλικών, Την σωστή καθοδήγηση για την περάτωση των εργασιών που ανατέθηκαν, Την παρουσίασή των αποτελεσμάτων της έρευνας με διάφορα μέσα και τρόπους, Την δυνατότητα αυτοαξιολόγησης Την επέκταση της γνώσης σε διαφορετικούς γνωστικούς τομείς.

11 Δημιουργία WebQuests Χρησιμοποιώντας λογισμικά ανάπτυξης ιστοσελίδων Χρησιμοποιώντας κειμενογράφο Χρησιμοποιώντας ειδικές διαδικτυακές υπηρεσίες


Κατέβασμα ppt "Αναπτύσσοντας δεξιότητες αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό: Η χρήση των WebQuest."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google