Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτικές στρατηγικές Oδηγίες για βέλτιστες συνθήκες μάθησης Gagné.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτικές στρατηγικές Oδηγίες για βέλτιστες συνθήκες μάθησης Gagné."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτικές στρατηγικές Oδηγίες για βέλτιστες συνθήκες μάθησης Gagné

2 I.) Διδακτικά γεγονότα 1. Προσέλκυση προσοχής 2.Πληροφόρηση για στόχους 3.Προκαλώντας ανάκληση προαπαιτούμενων γνώσεων 4.Παρουσίαση νέου υλικού 5.Παροχή μαθησιακής καθοδήγησης 6.Εξάγοντας επιδόσεις 7.Παρέχοντας ανάδραση για διόρθωση 8.Αξιολογώντας επίδοση 9.Ενισχύοντας προσοχή και ανάκληση

3 ΙΙ.) Είδη μάθησης Συμπεριφορά που επιδεικνύεται μετά την πρόσκτηση της γνώσης. Διαφέρουν ανάλογα με τις αναγκαίες συνθήκες για την ενίσχυσή τους. 1. Διανοητικές δεξιότητες - Επίλυση προβλήματος - Κανόνες υψηλού επιπέδου - Ορισμός εννοιών - Συγκεκριμένες έννοιες - Διαφοροποίηση 2. Γνωσιακές στρατηγικές 3. Ρηματική (προφορική) πληροφορία 4. Κινητικές δεξιότητες 5. Στάσεις

4 Μαθησιακές ιεραρχίες Κατασκευαστική διαδικασία: οι χαμηλότερες διαδικασίες είναι το αναγκαίο θεμέλιο για τις υψηλότερες Περίπλοκες διαιρέσεις : προαπαιτούνται μαθηματικές δεξιότητες όπως αναγνώριση αριθμών, αριθμητικά δεδομένα, απλές προσθέσεις και αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμοί, και απλές διαιρέσεις

5 Συνέπειες στην εκπαίδευση: Αρχές διδακτικής σχεδίασης Περισσότερο για κατάρτιση Αλλά και σε σχολεία προσέγγιση μαθησιακής ιεραρχίας για σειριακή γνώση Συνέπειες για εκπαιδευτική τεχνολογία Εφαρμογή διδακτικών συμβάντων για σχεδιασμό εκπαιδευτικών λογισμικών (εξάσκησης, παρουσιάσεις, προσομειώσεις)

6 Χαρακτηριστικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας : 1.Διασφάλιση προαπαιτούμενων δεξιοτήτων 2.Παροχή διδακτικών συνθηκών (δομημένες παρουσιάσεις και δραστηριότητες για κατανόηση (διαδικασία), ενθύμηση (κωδικοποίηση και αποθήκευση) και μεταφορά (ανάκληση) πληροφορίας και δεξιοτήτων 3. Καθορισμός τύπων μάθησης (διαφοροποίηση συνθηκών για διαφορετικά είδη μάθησης

7 Αξιολόγηση διδακτικού σχεδιασμού • Διδακτικοί στόχοι και σκοποί (διδάσκω αυτό που πρέπει; Σκοποί και στόχοι διδακτικού υλικού συμπίπτουν με τους δικούς μου;) • Διδακτική ανάλυση (Ανάλυση εργασίας) (έχουν όλοι τις προαπαιτούμενες δεξιότητες; Το μάθημα απαιτεί δεξιότητες που δεν έχουν;) • Δοκιμασία και μετρήσεις (μετράνε αυτό που θέλω; Τα συμπεράσματα συμπίπτουν με τις μετρήσεις μου;) •Διδακτικές στρατηγικές (είναι καλά δομημένες για να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες (παραδείγματα και επεξηγήσεις όπως και προσέλκυση προσοχής; •Αξιολόγηση και αναθεώρηση διδασκαλίας (Επιτυχής; Πώς μπορώ να την βελτιώσω; Καλύτερη στρατηγική; Καλύτερη πορεία μαθήματος;

8 Κριτικές •Οι μαθητές δεν μπορούν να κάνουν επίλυση προβλημάτων •Οι μαθητές βρίσκουν τις δραστηριότητες καθοδηγούμενης διδασκαλίας χωρίς κίνητρα και ακατάλληλες •Οι μαθητές δεν εργάζονται συνεργατικά

9 Εποικοδομιστική προσέγγιση Εστίαση στην ικανότητα του μαθητή για επίλυση αυθεντικών, πρακτικών προβλημάτων, η διδακτική μεθοδολογία αποβλέπει στην κατασκευή της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές Συνεργατική παρά ατομική εργασία Εστίαση σε σχέδια εργασίας που έχουν ως σκοπό την επίλυση προβλήματος ή την εκπλήρωση στόχου Papert οι μαθησιακές δραστηριότητες αδόμητες και ανοικτές, χωρίς καθορισμένο σκοπό. Περισσότερο ανακάλυψη ισχυρών ιδεών Spiro ευκαιρίες εξερεύνησης σε ασαφώς δομημένα γνωσιακά πεδία

10 • Συνδυασμός θέσης προβλήματος και επίλυσης προβλήματος • Σχέδια εργασίας : • με όρους καθορισμένων στόχων (πώς αναπτύσσεται πληροφοριακό σύνολο για να σταματήσει η ρύπανση των παραλιών) • Με «τι θα συνέβαινε αν;) (πώς θα ήταν η ζωή στη Γη αν είχαμε τη μισή βαρύτητα;) • Ανοικτού – κλειστού τύπου (με όσα ξέρετε για τους χαρακτήρες και την εποχή ποιο είναι το καλύτερο τέλος για την ιστορία;)

11 Κριτικές Πώς πιστοποιείται η μαθησιακή δεξιότητα; Πόση προπαιτούμενη γνώση απαιτείται; Μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν την πλέον κατάλληλη διδασκαλία; Ποια θέματα είναι πιο κατάλληλα για εποικοδομηστική προσέγγιση; Μεταφέρονται οι δεξιότητες σε πρακτικές καταστάσεις;


Κατέβασμα ppt "Διδακτικές στρατηγικές Oδηγίες για βέλτιστες συνθήκες μάθησης Gagné."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google