Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ατομικό έργο Προβληματισμοί και προτάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ατομικό έργο Προβληματισμοί και προτάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ατομικό έργο Προβληματισμοί και προτάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος
Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ)

2 Το μάθημα της Τεχνολογίας
Είναι ένα από τα δυσκολότερα μαθήματα Έχει φέρει το «Νέο σχολείο» στην Ελλάδα εδώ και είκοσι χρόνια… Το περιεχόμενο προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή Φέρνει το μαθητή στο επίκεντρο Περιλαμβάνει δραστηριότητες που απαιτούν «δεξιότητες» από το μαθητή Αξιολογείται με διαφορετικό τρόπο

3 Πρέπει να αποτινάξουμε
Αυτά που μάθαμε από τους «δασκάλους» μας Την ειδικότητα μας Το φόβο για την αρνητική κριτική (διαφορετικότητα) Το άγχος της έκθεσης έργων Το «βόλεμα» από την έλλειψη ελέγχου Το «φόρτωμα» των εργασιών στους γονείς

4 Το περιεχόμενο προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή
Το σχολικό βιβλίο περιέχει ενδεικτικές πληροφορίες και όχι ύλη για να μάθουν οι μαθητές «Διδάσκουμε» τεχνικές αναζήτησης, αξιολόγησης, καταγραφής, παρουσίασης «Διδάσκουμε» βασικές τεχνικές δεξιότητες με ενεργό συμμετοχή του μαθητή «Διδάσκουμε» κοινωνικές δεξιότητες Δρόμο προς τη γνώση

5 Φέρνει το μαθητή στο επίκεντρο
Επιλέγει τι θα μάθει – Επιλογή αντικειμένου Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες (φθίνουσα καθοδήγηση) Ακολουθεί το ρυθμό του (εξατομικευμένη διδασκαλία) με όρια… Ορίζει το βαθμό δυσκολίας Επιλέγει τον τρόπο που θα εκτελέσει τις «εργασίες» που του αναθέτουμε Συνεργάζεται με τους συμμαθητές του Ζητά βοήθεια και οδηγίες όταν έχει ανάγκη Αξιολογεί

6 Ενώ ο καθηγητής… Δίνει ερεθίσματα Δίνει παραδείγματα Καθοδηγεί
Συμβουλεύει Παροτρύνει Συντονίζει Βοηθάει Αξιολογεί Ας μην ξεχνάμε ότι…

7 Περιλαμβάνει δραστηριότητες που απαιτούν «δεξιότητες»
Δεξιότητες στη διαχείριση της πληροφορίας Αναζήτηση Αξιολόγηση Παρουσίαση Δεξιότητες τεχνικές Χρήση εργαλείων και μηχανημάτων Χρήση υλικών Τεχνικές κατασκευής

8 Δεξιοτήτων συνέχεια… Δεξιότητες «κοινωνικές» Δεξιότητες γλωσσικές
Λειτουργία σε ομάδες Συνεργασία Επικοινωνία Δεξιότητες γλωσσικές Κατανόηση κειμένου Συγγραφή εργασιών Παρουσίαση εργασιών στην τάξη

9 Αξιολογείται με διαφορετικό τρόπο
Εργασίες γραπτές (ΟΧΙ διαγωνίσματα-τεστ) Εργασίες προφορικές Κατασκευές Συμμετοχή σε δραστηριότητες Μέθοδος αξιολόγησης Συνεχής παρατήρηση Αξιολόγηση εργασιών (ρουμπρίκες;) Αυτοαξιολόγηση Αξιολόγηση από την ομάδα

10 Μια πρόταση…. Α΄ τρίμηνο
«Συμβόλαιο» με το μαθητή – γονείς (ενημέρωση) Επιλέγουμε θέματα για μικρές εργασίες που περιλαμβάνουν αναζήτηση, όπως: Τι ονομάζουμε τεχνολογία, επιστήμη, … Πρώτο και σπουδαιότερο τεχνολογικό δημιούργημα Επαγγέλματα και εργαλεία που χρησιμοποιούν… Ανάγνωση εργασιών και συζήτηση μέσα στην τάξη (νοητικός χάρτης;) Εξαγωγή συμπερασμάτων Αξιολόγηση: 1 μονάδα/εργασία (τρίμηνο)

11 Α΄ τρίμηνο… συνέχεια Αναφορά σε τεχνολογικές ενότητες
Εργασίες αναζήτησης πληροφοριών για τεχνολογικές ενότητες Ανάγνωση εργασιών και συζήτηση μέσα στην τάξη Εξαγωγή συμπερασμάτων – (Επιλογή ενότητας ανά τμήμα/μαθητή;) Αξιολόγηση: 1-2 μονάδες/εργασία (τρίμηνο) Οδηγίες για γραπτή εργασία (επίδειξη εργασιών) Συγγραφή πρώτου κεφαλαίου με θέμα την τεχνολογική ενότητα που επέλεξαν (εξώφυλλο, περιεχόμενα, πηγές,…) Αξιολόγηση: 3 μονάδες(τρίμηνο)

12 Α΄ τρίμηνο… συνέχεια Κριτήρια επιλογής ατομικού έργου
Προτάσεις για επιλογή ατομικού έργου Συζήτηση μέσα στην τάξη – Επιλογή Αξιολόγηση: 1-2 μονάδες (τρίμηνο) Οδηγίες για προφορική εργασία Προφορική εργασία: Η χρησιμότητα του ………….. στον άνθρωπο και την κοινωνία Αξιολόγηση: 3 μονάδες (τρίμηνο)

13 Α΄ τρίμηνο… συνέχεια Βασικές αρχές σχεδίασης (σκαρίφημα, όψεις, κλίμακα ) Μικρές εργασίες σχεδίασης σε κλίμακα (καθημερινά αντικείμενα, όπως τηλεόραση, ψυγείο, κ.ά.) Αξιολόγηση: 1 μονάδα/εργασία (τρίμηνο) Σχεδίαση όψεων ατομικού έργου Αξιολόγηση: 2-3 μονάδες (τρίμηνο)

14 Μια πρόταση…. Β΄ τρίμηνο
Συγγραφή επόμενων κεφαλαίων: Χρησιμότητα στον άνθρωπο και την κοινωνία Ιστορική αναδρομή-εξέλιξη Τρόπος λειτουργίας……. Αξιολόγηση: 2 μονάδες/κεφάλαιο (τρίμηνο) Επίδειξη Υλικών – Επιλογή υλικών Επίδειξη εργαλείων – Δοκιμαστική χρήση Πρώτο μέρος της κατασκευής Αξιολόγηση: 5 μονάδες (τρίμηνο)

15 Β΄ τρίμηνο… συνέχεια Προφορική εργασία Β΄ τριμήνου με θέμα:
Θετικά και αρνητικά ή Αρχή λειτουργίας ή Ιστορική αναδρομή-εξέλιξη…. Αξιολόγηση: 3-4 μονάδες (τρίμηνο)

16 Μια πρόταση…. Γ΄ τρίμηνο
Συγγραφή επόμενων κεφαλαίων: Περιγραφή διαδικασίας κατασκευής Προβλήματα που παρουσιάστηκαν Προτάσεις για βελτίωση (ανατροφοδότηση)……. Αξιολόγηση: 2 μονάδες/κεφάλαιο (τρίμηνο) Δεύτερο μέρος της κατασκευής-ολοκλήρωση Αξιολόγηση: 6 μονάδες (τρίμηνο) Έκθεση έργων Τεχνολογίας

17 Γ΄ τρίμηνο… συνέχεια Προφορική εργασία Γ΄ τριμήνου με θέμα:
Περιγραφή διαδικασίας κατασκευής Προβλήματα που παρουσιάστηκαν Προτάσεις για βελτίωση……. Αξιολόγηση: 3-4 μονάδες (τρίμηνο) Αφίσα διαφήμισης Αξιολόγηση: 2-3 μονάδες (τρίμηνο)

18 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Γιάννης Τούρλος ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος

19 Υποχρέωση από το αναλυτικό πρόγραμμα;
Αυτό που έχει σημασία είναι το «πλαίσιο», η συμμετοχή στη διαδικασία και όχι το περιεχόμενο Υποχρέωση από το αναλυτικό πρόγραμμα; Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διδάξουμε «ελάχιστη γνώση» Υποχρέωση όλων των μαθητών να κατακτήσουν συγκεκριμένο επίπεδο και βάθος;

20 Επιλέγουμε θέματα για αναζήτηση πληροφοριών και συζήτηση μέσα στην τάξη – νοητικοί χάρτες
Πηγές πληροφόρησης Χρήση διαδικτύου Αξιολόγηση πληροφοριών Βασικές γνώσεις καταγραφής (Word, …) Βασικές γνώσεις παρουσίασης (Power Point) Βασικές τεχνικές για μια καλή παρουσίαση

21 «Ο ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του κι όταν πια του έχει διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή να φτιάξει δικές του γέφυρες» «Ο στόχος του εκπαιδευτικού είναι να καταστήσει τον εαυτό του περιττό για την τάξη»

22 Βασικές αρχές σχεδίασης
Σκαρίφημα 1 Σκαρίφημα 2

23 Βασικές αρχές σχεδίασης
Σχέδιο όψεων

24 Βασικές αρχές σχεδίασης
Κλίμακα

25 Μέχρι 15 διαφορετικά αντικείμενα ταυτόχρονα!
Θεωρητικές γνώσεις για ένα αντικείμενο που εξελίσσεται ταχύτατα Τεχνικές δεξιότητες (χρήση εργαλείων, γνώση υλικών, κ.ά.) Χρήση λογισμικού και διαδικτύου Τεχνικές διαχείρισης και εμψύχωσης ομάδων Οργάνωση και συντήρηση εργαστηρίου

26

27


Κατέβασμα ppt "Ατομικό έργο Προβληματισμοί και προτάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google