Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 To form the future optative active:  Find the future active/middle tense stem.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " To form the future optative active:  Find the future active/middle tense stem."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  To form the future optative active:

3  Find the future active/middle tense stem

4  To form the future optative active:  Find the future active/middle tense stem  add the present optative active thematic endings

5 Present Optative Active Thematic Endings SingularPlural 1 st 2 nd 3 rd

6 Present Optative Active Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμι 2 nd 3 rd

7 Present Optative Active Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμι 2 nd -οις 3 rd

8 Present Optative Active Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμι 2 nd -οις 3 rd -οι

9 Present Optative Active Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμι-οιμεν 2 nd -οις 3 rd -οι

10 Present Optative Active Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμι-οιμεν 2 nd -οις-οιτε 3 rd -οι

11 Present Optative Active Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμι-οιμεν 2 nd -οις-οιτε 3 rd -οι-οιεν

12  To form the future optative middle:

13  Find the future active/middle tense stem

14  To form the future optative middle:  Find the future active/middle tense stem  add the present optative middle/passive thematic endings

15 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st 2 nd 3 rd

16 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμην 2 nd 3 rd

17 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμην 2 nd -οιο 3 rd

18 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμην 2 nd -οιο 3 rd -οιτο

19 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμην-οιμεθα 2 nd -οιο 3 rd -οιτο

20 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμην-οιμεθα 2 nd -οιο-οισθε 3 rd -οιτο

21 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμην-οιμεθα 2 nd -οιο-οισθε 3 rd -οιτο-οιντο

22  To form the future optative passive:

23  Find the future passive tense stem

24  To form the future optative passive:  Find the future passive tense stem  add the present optative middle/passive thematic endings

25 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st 2 nd 3 rd

26 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμην 2 nd 3 rd

27 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμην 2 nd -οιο 3 rd

28 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμην 2 nd -οιο 3 rd -οιτο

29 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμην-οιμεθα 2 nd -οιο 3 rd -οιτο

30 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμην-οιμεθα 2 nd -οιο-οισθε 3 rd -οιτο

31 Present Optative Middle/Passive Thematic Endings SingularPlural 1 st -οιμην-οιμεθα 2 nd -οιο-οισθε 3 rd -οιτο-οιντο

32 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1 2 3 P 1 2 3 παιδεύω

33 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1 2 3 P 1 2 3

34 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμι 2 3 P 1 2 3

35 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμι 2παιδεύσοις 3 P 1 2 3

36 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμι 2παιδεύσοις 3παιδεύσοι P 1 2 3

37 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμι 2παιδεύσοις 3παιδεύσοι P 1παιδεύσοιμεν 2 3

38 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμι 2παιδεύσοις 3παιδεύσοι P 1παιδεύσοιμεν 2παιδεύσοιτε 3

39 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμι 2παιδεύσοις 3παιδεύσοι P 1παιδεύσοιμεν 2παιδεύσοιτε 3παιδεύοιεν

40 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμιπαιδευσοίμην 2παιδεύσοις 3παιδεύσοι P 1παιδεύσοιμεν 2παιδεύσοιτε 3παιδεύοιεν

41 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμιπαιδευσοίμην 2παιδεύσοιςπαιδεύσοιο 3παιδεύσοι P 1παιδεύσοιμεν 2παιδεύσοιτε 3παιδεύοιεν

42 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμιπαιδευσοίμην 2παιδεύσοιςπαιδεύσοιο 3παιδεύσοιπαιδεύσοιτο P 1παιδεύσοιμεν 2παιδεύσοιτε 3παιδεύοιεν

43 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμιπαιδευσοίμην 2παιδεύσοιςπαιδεύσοιο 3παιδεύσοιπαιδεύσοιτο P 1παιδεύσοιμενπαιδευσοίμεθα 2παιδεύσοιτε 3παιδεύοιεν

44 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμιπαιδευσοίμην 2παιδεύσοιςπαιδεύσοιο 3παιδεύσοιπαιδεύσοιτο P 1παιδεύσοιμενπαιδευσοίμεθα 2παιδεύσοιτεπαιδεύσοισθε 3παιδεύοιεν

45 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμιπαιδευσοίμην 2παιδεύσοιςπαιδεύσοιο 3παιδεύσοιπαιδεύσοιτο P 1παιδεύσοιμενπαιδευσοίμεθα 2παιδεύσοιτεπαιδεύσοισθε 3παιδεύοιενπαιδεύσοιντο

46 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμιπαιδευσοίμηνπαιδευθησοίμην 2παιδεύσοιςπαιδεύσοιο 3παιδεύσοιπαιδεύσοιτο P 1παιδεύσοιμενπαιδευσοίμεθα 2παιδεύσοιτεπαιδεύσοισθε 3παιδεύοιενπαιδεύσοιντο

47 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμιπαιδευσοίμηνπαιδευθησοίμην 2παιδεύσοιςπαιδεύσοιοπαιδευθήσοιο 3παιδεύσοιπαιδεύσοιτο P 1παιδεύσοιμενπαιδευσοίμεθα 2παιδεύσοιτεπαιδεύσοισθε 3παιδεύοιενπαιδεύσοιντο

48 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμιπαιδευσοίμηνπαιδευθησοίμην 2παιδεύσοιςπαιδεύσοιοπαιδευθήσοιο 3παιδεύσοιπαιδεύσοιτοπαιδευθήσοιτο P 1παιδεύσοιμενπαιδευσοίμεθα 2παιδεύσοιτεπαιδεύσοισθε 3παιδεύοιενπαιδεύσοιντο

49 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμιπαιδευσοίμηνπαιδευθησοίμην 2παιδεύσοιςπαιδεύσοιοπαιδευθήσοιο 3παιδεύσοιπαιδεύσοιτοπαιδευθήσοιτο P 1παιδεύσοιμενπαιδευσοίμεθαπαιδευθησοίμεθα 2παιδεύσοιτεπαιδεύσοισθε 3παιδεύοιενπαιδεύσοιντο

50 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμιπαιδευσοίμηνπαιδευθησοίμην 2παιδεύσοιςπαιδεύσοιοπαιδευθήσοιο 3παιδεύσοιπαιδεύσοιτοπαιδευθήσοιτο P 1παιδεύσοιμενπαιδευσοίμεθαπαιδευθησοίμεθα 2παιδεύσοιτεπαιδεύσοισθεπαιδευθήσοισθε 3παιδεύοιενπαιδεύσοιντο

51 S Future Optative Active Future Optative Middle Future Optative Passive 1παιδεύσοιμιπαιδευσοίμηνπαιδευθησοίμην 2παιδεύσοιςπαιδεύσοιοπαιδευθήσοιο 3παιδεύσοιπαιδεύσοιτοπαιδευθήσοιτο P 1παιδεύσοιμενπαιδευσοίμεθαπαιδευθησοίμεθα 2παιδεύσοιτεπαιδεύσοισθεπαιδευθήσοισθε 3παιδεύοιενπαιδεύσοιντοπαιδευθήσοιντο


Κατέβασμα ppt " To form the future optative active:  Find the future active/middle tense stem."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google