Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Aorist & Future Passive

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Aorist & Future Passive"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Aorist & Future Passive
Mounce, Basics of Biblical Greek, chapter 24.

2 English Past passive: “Mistakes were made.”
Future passive: “Mistakes will be made.”

3 Forming Aorist Passive Tense

4 Forming Aorist Passive Tense

5 Forming Aorist Passive Tense
Aorist is a SECONDARY TENSE. Aorist Passive Indicative will have an augment. The tense formative for Aorist Passive is θη. Aorist Passive uses secondary active endings: ν, ς, - -, μεν, τε, σαν (Mounce 24.9).

6 The Paradigm: Aorist Passive
Mounce, 24.5 Preposition for Compound Verb + Augment Aorist Passive Tense Stem Tense Formative NO CONNECT-ING VOWEL Secondary Active Personal Endings λυ θη ν ἐλύθην ς ἐλύθης -- ἐλύθη μεν ἐλύθημεν τε ἐλύθητε σαν ἐλύθησαν

7 The Paradigm: Aorist Passive
Mounce, 24.5 & 24.12 Preposition for Compound Verb + Augment Aorist Passive Tense Stem Tense Formative NO CONNECT-ING VOWEL Secondary Active Personal Endings λυ γραφ θη η ν ἐλύθην ἐγράφην ς ἐλύθης ἐγράφης -- ἐλύθη ἐγράφη μεν ἐλύθημεν ἐγράφημεν τε ἐλύθητε ἐγράφητε σαν ἐλύθησαν ἐγράφησαν

8 The Paradigm: Future Passive
Mounce, 24.15 Preposition for Compound Verb + NO Augment Aorist Passive Tense Stem Tense Formative CONNECT-ING VOWEL Primary Active Personal Endings λυ θησ ο μαι λυθήσομαι ε σαι λυθήσῃ ται λυθήσεται μεθα λυθησόμεθα σθε λυθήσεσθε νται λυθήσονται

9 The Paradigm: Future Passive
Mounce, 24.15 & 24.19 Preposition for Compound Verb + NO Augment Aorist Passive Tense Stem Tense Formative Connect-ing Vowel Primary Active Personal Endings λυ ἀποσταλ θησ ησ ο μαι λυθήσομαι ἀποσταλήσομαι ε σαι λυθήσῃ ἀποσταλήσῃ ται λυθήσεται ἀποσταλήσεται μεθα λυθησόμεθα ἀποσταλησόμεθα σθε λυθήσεσθε ἀποσταλήσεσθε νται λυθήσονται ἀποσταλήσονται

10 Deponent Futures If a verb is deponent in the future, there are two ways to form the deponent form (Mounce 24.17).

11 Forming Deponent Futures

12 Forming Deponent Futures
Future Middle (Deponent) formed on second principal part. For example, γίνομαι means “I am becoming,” and γενήσομαι means, “I will become.”

13 Forming Deponent Futures
Future Passive (Deponent) formed on sixth principal part. Future Passive (Deponent) formed on sixth principal part. For example, φοβέομαι means “I am afraid,” and φοβηθήσομαι means, “I will be afraid.”

14 Aorist & Future Passive
Mounce, Basics of Biblical Greek, chapter 24.


Κατέβασμα ppt "Aorist & Future Passive"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google