Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ.  Κ ανένα παιδί απ’ έξω  Ό λα τα παιδιά ενταγμένα στη μαθησιακή διαδικασία εκπαιδευτικός συνδιαμορφωτής του υλικού  Ο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ.  Κ ανένα παιδί απ’ έξω  Ό λα τα παιδιά ενταγμένα στη μαθησιακή διαδικασία εκπαιδευτικός συνδιαμορφωτής του υλικού  Ο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

2  Κ ανένα παιδί απ’ έξω  Ό λα τα παιδιά ενταγμένα στη μαθησιακή διαδικασία εκπαιδευτικός συνδιαμορφωτής του υλικού  Ο εκπαιδευτικός συνδιαμορφωτής του υλικού  " Γιατί τα παιδιά να θέλουν να εμπλακούν σε αυτή τη δραστηριότητα;".

3 Άξονες του προγράμματος •Διδακτικά σχέδια / σενάρια •Διεργασία ομάδας / σχέσεων •Εγκάρσιες δράσεις

4 Διδακτικά σχέδια  Σχεδιασμός  Εφαρμογή μεθόδων  Στοχοκεντρική μάθηση  Διαφοροποιημένη Διδασκαλία  Αυτοαξιολόγηση - αναστοχασμός Διεργασία ομάδας – σχέσεων  Γιατί έχει σημασία;  Ανάπτυξη ικανοτήτων του σχετίζεσθαι  Διαμόρφωση μαθησιακού κλίματος  Χειρισμός συναισθημάτων  Αξιοποίηση τέχνης  Αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας  Περιβαλλοντική εκπαίδευση Εγκάρσιες δράσεις (που διαχέονται στο όλον)

5 Στόχος: η ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων, όπως: •Δημιουργία •Πρωτοβουλία •Προσωπική θέση και ευθύνη •Σύνθεση •Σύνδεση •Επικοινωνία •Αντιμετώπιση του απρόβλεπτου •Ανάπτυξη κριτικής σκέψης •Σύνδεση με καταστάσεις ζωής

6 ΌΜΩΣ…. •Αναγνωρίζουμε πως ένα σύστημα, για να αναπτυχθεί, πρέπει να ενσωματώνει μέσα του μια θεωρία αλλαγής •Κρατάμε όσα από «το παλιό» αξίζουν, τα σεβόμαστε και τους δίνουμε αξία •Δημιουργούμε κοινότητες μάθησης (σύνδεση με ομάδα και με άλλες ομόλογες ομάδες)

7 Βασικές επιδιώξεις του προγράμματος (1/4) •Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση και για τη χρήση σύγχρονων μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. •Η δημιουργία προϋποθέσεων επαναπροσδιορισμού του ρόλου του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή και εμψυχωτή της διδακτικής πράξης.

8 Βασικές επιδιώξεις του προγράμματος (2/4) •Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα. •Η αξιοποίηση της Τέχνης με στόχο την αισθητική καλλιέργεια και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών.

9 Βασικές επιδιώξεις του προγράμματος (3/4) •Η ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης, καθώς και των "οριζοντίων ικανοτήτων" των μαθητών μέσα από την υλοποίηση κατάλληλων διδακτικών σχεδίων. •Η εξοικείωση των μαθητών με ερευνητικές διεργασίες και διαδικασίες αυτοαξιολόγησης.

10 Βασικές επιδιώξεις του προγράμματος (4/4) •Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). •Η σύνδεση του σχολείου με τις διαδικασίες της δια βίου μάθησης.

11 Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν: •Συγκεκριμένες ανάγκες: δε θέλουν να ακούνε θεωρίες, αλλά να βιώνουν πώς να σχετίζονται, πώς να ενσωματώνουν αλλαγές, πώς να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους, πώς να αναπτύσσονται •Ευρύ φάσμα εμπειριών •Τάση για ενεργητική συμμετοχή •Αποκρυσταλλωμένους προτιμώμενους τρόπους μάθησης •Εμπόδια (εσωτερικά και εξωτερικά)

12 Βασικά στοιχεία της ενήλικης μάθησης (κοινοί τόποι των διαφόρων θεωριών για την ενήλικη μάθηση) •Αναποτελεσματικό το μοντέλο μάθησης «μεταφορά γνώσης» •Η εμπειρία ως βάση για κάθε μάθηση •Διαφορετικοί μαθησιακοί τρόποι για κάθε ενήλικο (άμεση εμπλοκή σε νέες εμπειρίες, εξέταση όλων των παραμέτρων πριν την δράση, σφαιρική κατανόηση των θεμάτων, δοκιμή στην πράξη νέων ιδεών)

13 Τα αποτελέσματα και οι διαδικασίες της μάθησης διαφέρουν από μαθητή σε μαθητή λόγω των εξατομικευμένων διαφορών που υπάρχουν στην ποικιλία των ικανοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τη μάθηση, όπως οι δυνατότητες ανάπτυξης, η κοινωνική προέλευση, οι προηγούμενες γνώσεις, οι τρόποι προσέγγισης και σύλληψης της μάθησης, το ενδιαφέρον, η αυτόαποτελεσματικότητα, αυταξία … (De Cortes, 1995). Διαφοροποιημένη διδασκαλία

14 Πώς εφαρμόζουμε διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσα στην τάξη : •Συγκεντρώνουμε πληροφορίες και στοιχεία για τους μαθητές μας. •Προσφέρουμε ποικιλία δραστηριοτήτων, οι οποίες ανταποκρίνονται στους διαφορετικούς τρόπους μάθησης των μαθητών. •Στηρίζουμε ιδιαίτερα τους αδύνατους μαθητές. •Συνεργαζόμαστε με τους άλλους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην τάξη μας, ανταλλάσσουμε σκέψεις, ιδέες και προτάσεις για να υποστηρίξουμε διδακτικά τους μαθητές. •Συνεργαζόμαστε με τους γονείς των μαθητών μας.

15 Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των ΠΕ70 •1ο 3ημερο Ιούνιος 2011 (19 δ.ω) •1η μέρα σεμιναρίου,(5 δ.ω)2η μέρα σεμιναρίου,(7 δ.ω)3η μέρα σεμιναρίου,(7 δ.ω)Τετάρτη 15/6 16:00- 20:15, Πέμπτη 16/6 9:00- 15:45, Παρασκευή 17/6 9:00- 15:45 •2ο 3ημερο Σεπτέμβριος 2011 (18 δ.ω) •1η μέρα σεμιναρίου,(6 δ.ω)2η μέρα σεμιναρίου,(6 δ.ω)3η μέρα σεμιναρίου,(6 δ.ω)Δευτέρα 5/9 9:00- 15:00, Τρίτη 6/9 9:00- 15:00, Τετάρτη 7/9 9:00- 15:00

16 Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των ΠΕ70 •3ο 3ημερο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011 (17 δ.ω) •1η μέρα σεμιναρίου,(5 δ.ω)2η μέρα σεμιναρίου,(5 δ.ω)3η μέρα σεμιναρίου,(7δ.ω)Πέμπτη 24/11 16:00- 20:15 Παρασκευή 25/11 16:00- 20:15 Σάββατο 26/1 19:00- 16:00


Κατέβασμα ppt "ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ.  Κ ανένα παιδί απ’ έξω  Ό λα τα παιδιά ενταγμένα στη μαθησιακή διαδικασία εκπαιδευτικός συνδιαμορφωτής του υλικού  Ο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google