Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο επικοινωνιακός ρόλος του εκπαιδευτικού σε συμβατικά, υπολογιστικά και δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης Μαρία Κορδάκη, Ph.D, M.ED.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο επικοινωνιακός ρόλος του εκπαιδευτικού σε συμβατικά, υπολογιστικά και δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης Μαρία Κορδάκη, Ph.D, M.ED."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο επικοινωνιακός ρόλος του εκπαιδευτικού σε συμβατικά, υπολογιστικά και δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης Μαρία Κορδάκη, Ph.D, M.ED.

2 Περιεχόμενα Ο ρόλος του εκπαιδευτικόύ Τα μέσα

3 Ο επικοινωνιακός ρόλος του εκπαιδευτικού Η επικοινωνία στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως ερευνητή και δημιουργό μοντέλων για τη γνώση του μαθητή απαιτεί τη διεύρυνση της δυνατότητας έκφρασης του μαθητή

4 Το επικοινωνιακό περιβάλλον της συμβατικής τάξης συνίσταται από: το λόγο του καθηγητή και του μαθητή τα μέσα : –Τα άφωνα μηνύματα- η γλώσσα του σώματος, απόρριψη ή αποδοχή –Η φυσική γλώσσα –Ο γραπτός λόγος στα στατικά μέσα –Το βιβλίο Η συχνότητα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και καθηγητή διαφοροποιείται προς όφελος του μαθητή στη συνεργατική μάθηση

5 Το επικοινωνιακό περιβάλλον σε υπολογιστικά περιβάλλοντα μάθησης Το επικοινωνιακό περιβάλλον της τάξης εμπλουτίζεται: –Ο λόγος του καθηγητή –του μαθητή και –του εκπαιδευτικού λογισμικού Η συνεργατική μάθηση επιβάλλεται από την παρουσία του μέσου Ο χρόνος επικοινωνίας κατανέμεται σε περισσότερους συμμετέχοντες Ο μαθητικός χρόνος επικοινωνίας αυξάνει Η συχνότητα επικοινωνίας του μαθητή είναι μεγαλύτερη

6 Το επικοινωνιακό περιβάλλον σε δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω διαμεσολάβησης κυρίως των δικτυακών υπηρεσιών αλλά και με τηλέφωνο, FAX και με φυσική επικοινωνία με τη μορφή κυρίως γραπτού λόγου σύγχρονα και ασύγχρονα με και χωρίς φυσική παρουσία των συμμετεχόντων

7 Το επικοινωνιακό περιβάλλον σε δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης Ο χρόνος επικοινωνίας γίνεται θεωρητικά απεριόριστος Η συχνότητα επικοινωνίας γίνεται θεωρητικά απεριόριστη Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα έκφρασης της γνώσης του Είναι δυνατή η επικοινωνία με ειδικούς Είναι δυνατή η επικοινωνία με πλούσιες πηγές πληροφόρησης Η επικοινωνία με άφωνα μηνύματα μηδενίζεται Η συναισθηματική επικοινωνία μέσω προφορικού λόγου ελαχιστοποιείται

8 Τα Πλεονεκτήματα του e-learning Ε. Mάθηση σύμφωνα με τις σύγχρονες γνωσιοθεωρητικές προσεγγίσεις - Ενεργητική και συνεργατική μάθηση: Μάθηση μέσα από την επικοινωνία με τη γνώση άλλων. Διαπραγμάτευση των απόψεων. Συμμετοχή στη μάθηση με ευρύτερες δυνατότητες επικοινωνίας, από πολλούς προς πολλούς με τους μαθητές ενεργούς και όχι παθητικούς δέκτες. Ποικιλία ιδεών και πληροφοριών Περισσότερα κίνητρα και καλύτερη ποιότητα αλληλεπίδρασης Προώθηση της συνεργασίας, ενίσχυση της επικοινωνίας Ενεργή και ισάξια συμμετοχή των μαθητών, μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερος χρόνος για επεξεργασία δεδομένων και επικοινωνία.

9 Τα Πλεονεκτήματα του e-learning Εμφαση στο μαθητή Ενεργή συμμετοχή Πνευματική εργασία των μαθητών για την αποτύπωση των ιδεών τους σε γραπτό λόγο Συνεχής υποστήριξη μεταξύ των μαθητών και κατάργηση ανταγωνισμού Δημιουργία δημοκρατικής συμπεριφοράς

10 Η επικοινωνία στη δικτυακή μάθηση επικοινωνία πολλών προς πολλούς ανεξαρτησία χώρου ανεξαρτησία χρόνου επικοινωνία μέσω ανταλλαγής κυρίως γραπτών μηνυμάτων μέσω υπολογιστή (computer-mediated communication)

11 Ο ρόλος του καθηγητή στην δικτυακή επικοινωνιακή διαμεσολαβημένη μάθηση μέσω υπολογιστή Ο σχεδιασμός της επικοινωνίας Η παρακολούθηση της επικοινωνίας Η αξιολόγηση της μάθησης μέσω της διαμεσολαβημένης δικτυακής επικοινωνίας

12 Ο καθηγητής θα πρέπει να.. μην κάνει διαλέξεις είναι σαφής στις προσδοκίες του από τους συμμετέχοντες είναι εύκαμπτος και υπομονετικός είναι υπεύθυνος μην υπερφορτώνει τους μαθητές παρακολουθεί και να παρακινεί τους μαθητές για συμμετοχή

13 Ο καθηγητής θα πρέπει να.. δημιουργεί μικρές ομάδες και να τους αναθέτει μαθησιακές δραστηριότητες διευκολύνει τις διαδικασίες γράφει σχόλια για τη διδασκαλία κάθε εβδομάδα οργανώνει την αλληλεπίδραση θέτει κανόνες και πρότυπα

14 Ο καθηγητής θα πρέπει να.. επαληθεύει την λειτουργικότητα των κανόνων συμμετοχής και να ελέγχει την τήρησή τους προτείνει σαφείς διαδικασίες για αξιολόγηση και βαθμολόγηση αναθέτει σε ομάδες να παίξουν το ρόλο του καθηγητή

15 Ο καθηγητής θα πρέπει να.. κάνει έγκαιρη διάγνωση δυσλειτουργιών στην επικοινωνία και να αντιδρά άμεσα πχ να κλείνει συνδιασκέψεις που δεν είναι παραγωγικές ή έχουν πάρει λάθος δρόμο είναι ευέλικτος στην υλοποίηση του αρχικού αναλυτικού προγράμματος και να παίρνει άμεσες αποφάσεις τροποποίησης όπου αυτό απαιτείται

16 Ο σχεδιασμός της επικοινωνίας Ο σχεδιασμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων H ένταξη στη δικτυακή τάξη O σχηματισμός των ομάδων Η οργάνωση των συνδιασκέψεων Οι κανόνες συμμετοχής

17 Η παρακολούθηση της επικοινωνίας Θέσπιση κανόνων επικοινωνίας Ενθάρρυνση της συμμετοχής στην επικοινωνία Επίβλεψη της επικοινωνίας Προώθηση της μετα-επικοινωνίας

18 Η αξιολόγηση της μάθησης μέσω της αξιολόγησης της συμμετοχής στην επικοινωνία

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Μαρία Κορδάκη 2η Ημερίδα ΤΠΕ και Παιδαγωγικά τμήματα Βόλος, 18 Ιανουαρίου, 2004

20 Ερωτήσεις ?


Κατέβασμα ppt "Ο επικοινωνιακός ρόλος του εκπαιδευτικού σε συμβατικά, υπολογιστικά και δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης Μαρία Κορδάκη, Ph.D, M.ED."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google