Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Διδάσκοντας Καθηγητής: Συμεών Ρετάλης Γραφείο: 506, Κτ. Ανδρούτσου Βοηθός μαθήματος: Π. Γεωργιακάκης Διαδικτυακός τόπος μαθήματος:

2 Σκοπός του μαθήματος Να παρουσιάζετε τρόπους αξιοποίησης και εφαρμογής μιας σειράς από θεωρίες και παιδαγωγικά μοντέλα στην εκπαιδευτική πράξη με τη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων Να σχεδιάζετε μαθησιακές δραστηριότητες υιοθετώντας, προσαρμόζοντας και μετατρέποντας πρωτογενές ψηφιακό υλικό Να σχεδιάζετε και να αναπτύσσετε μια εκπαιδευτική πολυμεσική/υπερμεσική εφαρμογή με εργαλεία συγγραφής Να επιλέγετε τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία για την υποστήριξη της διδακτικής διαδικασίας Να αξιολογείτε την ποιότητα διδακτικού υλικού

3 Θεματικές Ενότητες Διδασκαλία και μάθηση σε μια σύγχρονη κοινωνία
Σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα και ο ρόλος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας Εκπαιδευτικό λογισμικό για την υποστήριξη μαθησιακών δραστηριοτήτων Σχεδίαση μαθησιακού υλικού για διδακτικά συστήματα που βασίζονται στις προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες Συστήματα διοίκησης τάξης Συνεργατική δράση και μάθηση: ζητήματα, συστήματα και τάσεις Συστήματα δημιουργίας δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης Προσαρμοστικά εκπαιδευτικά συστήματα υπερμέσων στο Διαδίκτυο Προτυποποίηση μαθησιακών τεχνολογιών Ζητήματα αξιολόγησης της μαθησιακής αποτελεσματικότητας των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας Διαχείριση γνώσης Εικονικά πανεπιστήμια

4 Βιβλιογραφία Βασική βιβλιογραφία Προτεινόμενη
Σ. Ρετάλης (επιμέλεια έκδοσης) (2005). «Οι Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης», Εκδόσεις Καστανιώτης ISBN X. Προτεινόμενη McCormack, C. and Jones, J. D.(1997). Building a Web-based Education System, UK:Wiley Computer Publishing. E-learning Tools and Technologies: A consumer's guide for trainers, teachers, educators, and instructional designers. Horton W., Horton K. John Wiley & Sons, (1st edition), Designing Web-Based Training: How to Teach Anyone Anything Anywhere Anytime. Horton W. John Wiley & Sons, 1st edition,

5 Αξιολόγηση - Βαθμολογία
Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την επίδοσή σε μία ομαδική εργασία, σε μία ομαδική άσκηση για αξιολόγηση εκπ. λογισμικών και σε μία τελική εξέταση για σύμφωνα με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: Τελικός Βαθμός = 0,70 * (βαθμός εργασίας) + 0,15 * (βαθμός άσκησης) ,15 * (βαθμός εξέτασης)

6 Εργασία Η εργασία θα αφορά στη σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων και στην κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού για μαθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου το οποίο θα αξιοποιεί τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Δείτε τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών όπως τα περιγράφει το παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Δείτε παρόμοια εικονικά σχολεία (υπάρχουν πολλά άλλα): Ο τρόπος υλοποίησης της εργασίας θα ακολουθήσει τη μεθοδολογία CADMOS.

7 Άσκηση Η άσκηση θα αφορά στην επιλογή μίας τεχνικής αξιολόγησης ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού και εφαρμογή στην πράξη με επιλεγμένα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση. Θα παραδώσετε σε ηλεκτρονική μορφή μία έκθεση με την περιγραφή της μελέτης αξιολόγησης και τα πορίσματα αυτής


Κατέβασμα ppt "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google