Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Ενότητα 3.7 – Β’ Μέρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Ενότητα 3.7 – Β’ Μέρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Ενότητα 3.7 – Β’ Μέρος

2 Σχεδίαση Μαθησιακής Διαδικασίας (Learning Design) ο οργανισμός IMS έχει αναπτύξει την προδιαγραφή Learning Design, με την οποία μπορούν να περιγραφούν διάφορες παιδαγωγικές στρατηγικέςLearning Design Χρησιμοποιείται μια γενική και ευέλικτη γλώσσα που επιτρέπει την αναπαράσταση τους αρχικά αναπτύχθηκε από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της ΟλλανδίαςΑνοικτό Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας

3 Σχεδίαση Μαθησιακής Διαδικασίας (Learning Design) Έμφαση δόθηκε ώστε η γλώσσα να πετύχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στη γενικότητα και στη δυνατότητα έκφρασης παιδαγωγικών θεωριών Με τη γλώσσα αυτή είναι δυνατόν να περιγραφούν οι συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητές, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι, κοκ), οι ρόλοι τους, οι διαθέσιμοι μαθησιακοί όροι και τα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού που θα χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες για να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους μέσα από ενορχηστρωμένες δράσεις.

4 Σχεδίαση Μαθησιακής Διαδικασίας (Learning Design) Το πιο γνωστό σύστημα είναι το CopperCore (http://coppercore.org/)http://coppercore.org/ Υπάρχουν αντίστοιχα αρκετά εργαλεία δημιουργίας σχεδίων μαθησιακής διαδικασίας (Koper and Tattersall, 2004)

5 Πακετάρισμα Μαθησιακού Υλικού (Content Packaging) ορίζει τη δομή του περιεχομένου ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή του μεταξύ των εργαλείων συγγραφής και ανάπτυξης μαθησιακού υλικού (authoring tools) και των συστημάτων διαχείρισης της μάθησης.

6 Πακετάρισμα Μαθησιακού Υλικού (Content Packaging) Το IMS Content Packaging αποτελεί την πιο κατάλληλη προδιαγραφή για τη δόμηση μαθησιακού περιεχομένου. Το περιεχόμενο αποτελείται από ένα σύνολο φυσικών αρχείων, μαζί με κατάλληλη περιγραφή της δομής αυτών των πόρων, ώστε να είναι δυνατή η παρουσίασή τους.

7 Πακετάρισμα Μαθησιακού Υλικού (Content Packaging) Το περιεχόμενο αποτελείται από ένα σύνολο φυσικών αρχείων, μαζί με κατάλληλη περιγραφή της δομής αυτών των πόρων, ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση τους. Σύμφωνα με την προδιαγραφή, το σύνολο των αρχείων που συνθέτουν το πακέτο μαθησιακού περιεχομένου περιέχεται σε ένα μοναδικό αρχείο σε κατάλληλη μορφή (π.χ. “.zip”, “.cab”) το οποίο ονομάζεται Package Interchange File.

8 Πακετάρισμα Μαθησιακού Υλικού (Content Packaging) αρχείο Manifest : ειδικό XML αρχείο, το οποίο περιγράφει τη λογική οργάνωση του περιεχομένου έχει μια λογική οργάνωση, με τη μορφή στοιχείων XML η οποία περιλαμβάνει: τομέα μετά-δεδομένων (Meta-data), όπου δίνονται πληροφορίες σε κατάλληλη μορφή για το ίδιο το πακέτο τομέα οργάνωσης (Organizations section) όπου ορίζεται η δομή του περιεχομένου με τη μορφή ιεραρχικής οργάνωσης του περιεχομένου τομέα Πόρων (Resources section) όπου υπάρχουν αναφορές για τα πραγματικά αρχεία που συνιστούν το περιεχόμενο, μετά-δεδομένα για αυτά τα αρχεία και αναφορές σε εξωτερικά αρχεία.

9 Πακετάρισμα Μαθησιακού Υλικού (Content Packaging) Ένα πακέτο περιέχει επίσης τα ίδια τα φυσικά αρχεία πόρων, τα οποία περιγράφονται στο αρχείο manifest Τα αρχεία αυτά είναι δυνατόν να οργανώνονται σε υποκαταλόγους Το αρχείο manifest έχει ένα προκαθορισμένο όνομα (imsmanifest.xml) και είναι δυνατό να περιέχει πολλαπλές οργανώσεις των ίδιων πόρων

10 Πακετάρισμα Μαθησιακού Υλικού (Content Packaging) Υπάρχουν πολλά λογισμικά πακέτα που ονομάζονται Content Package Editors Reload editor (http://www.reload.ac.uk/tools.html),http://www.reload.ac.uk/tools.html Bοηθούν τους συγγραφείς του μαθησιακού υλικού να δομήσουν και να «πακετάρουν» τους μαθησιακούς πόρους ώστε : να μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα διαχείρισης μάθησης να προσφερθούν στους μαθητές για να τους μελετήσουν με τη βοήθεια ενός Content Package Player που μοιάζει σαν ένα κοινό διαφυλλιστή παγκοσμίου ιστού (web browser)

11 Η προδιαγραφή SCORM Sharable Content Object Reference Model αναπτύχθηκε από το ADL(Advanced Destributed Learning), πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ Σκοπός της SCORM είναι να συνενώσει διάφορες προδιαγραφές και πρότυπα Τρέχουσα έκδοση Scorm 2004 Αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής

12 Η προδιαγραφή SCORM Παρέχει ένα μοντέλο δομής και πλοήγησης περιεχομένου με κύριο στόχο τη δια λειτουργικότητα. Διακρίνει τα τρία δομικά στοιχεία, με κεντρική ιδέα το ότι ένα μάθημα (course) αποτελεί μία συλλογή αυτών: Learning Units (LUs), τα μικρότερα εκπαιδευτικά στοιχεία τα οποία μπορούν να παρουσιασθούν σε ένα μαθητή, όπως μία HTML σελίδα. Blocks, τα οποία χρησιμοποιούνται για φώλιασμα. Ένα block μπορεί να περιλαμβάνει LUs και/ή άλλα blocks (φωλιασμένα blocks) Objectives, τα οποία χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν προαπαιτούμενα μαθημάτων και να αναπαραστήσουν τους στόχους ενός μαθήματος. Μπορεί να είναι απλά ή σύνθετα, ανάλογα με το αν περιέχουν απλά ή πολλαπλά LUs και blocks

13 Η προδιαγραφή SCORM το SCORM καθορίζει: πώς ένας χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα μάθημα συναθροίζοντας αντικείμενα περιεχομένου, ποιος είναι ο τύπος αυτών των αντικειμένων πώς χρησιμοποιούνται και αλληλεπιδρούν σε ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης τι είδους δεδομένα ανταλλάσσουν αντικείμενα περιεχομένου σε ένα τέτοιο σύστημα. Τα περισσότερα λογισμικά πακέτα που «πακετάρουν» υλικό (Content Package editors) μπορούν να εξάγουν το υλικό και σε μορφή που συνάδει με την προδιαγραφή SCORM. Γνωστά εργαλεία συγγραφής μαθησιακού υλικού : Authorware της Macromedia LRN της Microsoft

14 Άλλες Πηγές http://www.wikieducator.org/Main_Page Σελίδα με ελεύθερα διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό http://exelearning.org/FrontPage Εύχρηστο, scorm compliant, εργαλείο κατασκευής offline μαθησιακού υλικού http://exelearning.blogspot.com/ το σχετικό ιστολόγιο με νέα για το πρόγραμμα, συζητήσεις κλπ http://exelearning.blogspot.com/


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Ενότητα 3.7 – Β’ Μέρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google