Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Σάλτας Βασίλειος Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών ΣΔΟ – ΤΕΙ Καβάλας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Σάλτας Βασίλειος Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών ΣΔΟ – ΤΕΙ Καβάλας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η διδακτική τεχνολογία και η σχέση της με τη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία
Δρ. Σάλτας Βασίλειος Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών ΣΔΟ – ΤΕΙ Καβάλας Τηλ.:

2 Διδακτική τεχνολογία Εκπαιδευτικό λογισμικό Συστήματα παραγωγής βίντεο
Διδακτική τεχνολογία: ο προκαθορισμένος τρόπος επεξεργασίας πρωταρχικών εννοιών και η διαδοχική ομάδα εργασιακών ενεργειών για τη διοργάνωση δεδομένης πορείας μάθησης. Εργαλεία: Εκπαιδευτικό λογισμικό Συστήματα παραγωγής βίντεο Επεξεργασίας βίντεο Υπηρεσίες διαδικτύου Διδακτικές σημειώσεις e-books Διαδραστικοί πίνακες Ασύγχρονη εκπαίδευση

3 Η θέση και ο ρόλος της διδακτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση
Διεξαχθείσα έρευνα Η θέση και ο ρόλος της διδακτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση

4 Στόχος της έρευνας Κατά πόσο γίνεται χρήση στοιχείων διδακτικής τεχνολογίας σε όλες τις βαθμίδες της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης

5 Υποθέσεις της έρευνας Αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά διαγωνίσματα αυτοεκπαίδευσης και αυτοαξιολόγησης κατά τη διδασκαλίας τους Αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν λογισμικά παρουσίασης εφαρμόσιμα σε διαδραστικό πίνακα, Αν χρησιμοποιούν διδακτικό πλάνο μαθήματος Αν η βιντεοσκόπηση βοηθούν της εκπαιδευτική διαδικασία Αν οι επιπρόσθετες σημειώσεις βοηθούν της εκπαιδευτική διαδικασία Αν κρατούν στατιστικά αποτελέσματα επιδόσεων των εκπαιδευομένων τους

6 Δείγμα της έρευνας 159 ερωτηματολόγια, σε δασκάλους και καθηγητές, με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, τα οποία μοιράστηκαν σε: 9 Δημοτικά Σχολεία 5 Γυμνάσια 3 Γενικά Λύκεια (Κατερίνης, Κέρκυρας και Θεσσαλονίκης) 4 ΤΕΙ (Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας και Αθήνας) (Σχολικό/Ακαδημαϊκό Έτος 2011 – 2012)

7 Αποτελέσματα της έρευνας

8 Φύλο ερωτηθέντων

9 Ηλικία ερωτηθέντων

10 Βαθμίδα εκπαίδευσης ερωτηθέντων

11 Χρήση ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων αυτοεκπαίδευσης και αυτοαξιολόγησης

12 Χρήση διαδραστικού πίνακα

13 Χρήση διδακτικού πλάνου μαθήματος

14 Βιντεοσκόπηση μαθημάτων

15 Σημειώσεις μαθήματος

16 Στατιστικά αποτελέσματα εξετάσεων

17 Συμπεράσματα Τα ηλεκτρονικά διαγωνίσματα αυτοεκπαίδευσης και αυτοαξιολόγησης δεν είναι εύχρηστα εργαλεία στα χέρια των εκπαιδευτικών κυρίως στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα λογισμικά παρουσίασης είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και χρήσιμα, ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Η χρήση του διδακτικού πλάνου μαθήματος και στις τρείς βαθμίδες της εκπαίδευσης, παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διδασκαλία.

18 Συμπεράσματα (συνέχεια)
Η βιντεοσκόπηση συγκεκριμένων μαθημάτων θεωρείται ως θετικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι επιπρόσθετες σημειώσεις μαθήματος θεωρούνται σημαντικές για την εκπαίδευση. Για τα στατιστικά αποτελέσματα εξετάσεων των εκπαιδευομένων, οι παραπάνω από τους μισούς ερωτηθέντες απάντησαν θετικά, ενώ το ποσοστό που απάντησε αρνητικά είναι σχετικά μικρό.

19 Σας Ευχαριστούμε!


Κατέβασμα ppt "Δρ. Σάλτας Βασίλειος Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών ΣΔΟ – ΤΕΙ Καβάλας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google