Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδίαση διδακτικών συστημάτων στον Ιστό Παγκόσμιας Εμβέλειας Βασική αρχή –“... Design is a complex human process, subjected to continuing change (which.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδίαση διδακτικών συστημάτων στον Ιστό Παγκόσμιας Εμβέλειας Βασική αρχή –“... Design is a complex human process, subjected to continuing change (which."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Σχεδίαση διδακτικών συστημάτων στον Ιστό Παγκόσμιας Εμβέλειας Βασική αρχή –“... Design is a complex human process, subjected to continuing change (which often is controlled artificially), and deeply dependent on experience and knowledge.” Blum (1996)

3 Περιεχόμενα παρουσίασης Διατύπωση προβλήματος σχεδίασης Υπάρχουσες προσεγγίσεις-λύσεις Μία προσέγγιση: CADMOS-D

4 3 Don’t worry… you can do it!

5 4 Διδακτικό Σύστημα Με τον όρο εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων (ΕΛΥ) ή υπερμεσική εκπαιδευτική εφαρμογή εννοούμε μια σύνθεση πόρων μαθησιακού υλικού, προσπελάσιμων μέσω του ΙΠΕ με τους οποίους οι μαθητές αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα την απόκτηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων.

6 5 ΕΛΥ: Χαρακτηριστικά Συντίθεται από (επαναχρησιμοποιήσιμους) μαθησιακούς πόρους Ενσωματώνει διάφορες μεθόδους- στρατηγικές μάθησης στον ΙΠΕ Είναι λογισμικό υπερμέσων Ποικίλει ως προς τη δυναμικότητα- προσαρμοστικότητα Διατίθεται με χρήση κατάλληλου περιβάλλοντος εκτέλεσης στον ΙΠΕ

7 6 Φάσεις ανάπτυξης ενός διδακτικού συστήματος που περιέχει ΕΛΥ Προδιαγραφή απαιτήσεων /Ανάλυση Σχεδίαση Κατασκευή (Υλοποίηση, Συγγραφή, Σύνθεση, Παραγωγή) Αξιολόγηση (Ενδιάμεση, Τελική) Συντήρηση

8 Μοντέλο ανάπτυξης ενός διδακτικού συστήματος

9 Λυτική Διαδικασία

10 Ιδεατή Λύση Ιδεατή λύση δεν περιέχει λεπτομέρειες υλοποίησης Κατηγοριοποίηση κατά [Gagne et al. 1994] & διατύπωση κατά [Rowntree 1994]: δηλωτική γνώση νοητικές δεξιότητες αλλαγή συμπεριφοράς κινησιολογικές δεξιότητες Κατηγοριοποίηση κατά [Gagne et al. 1994]: Διέγερση της προσοχής–ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου Πληροφόρηση για τους μαθησιακούς σκοπούς και στόχους, Πρόκληση ανάκλησης προϋπάρχουσας γνώσης Παρουσίαση ενδιαφέροντος μαθησιακού υλικού Καθοδήγηση στη μάθηση Εφαρμογή αποκτημένης γνώσης (πρακτική) Επικοινωνία και ανταπόκριση σε εκκλήσεις για βοήθεια ή τυχόν απορίες, Αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή μάθησης Ενίσχυση της συγκράτησης και της μεταφοράς της μάθησης

11 10 Σχεδίαση ΕΛΥ Η φάση της ανάπτυξης όπου η προδιαγραφή των απαιτήσεων μετατρέπεται σε μια περιγραφή για το πώς θα κατασκευαστεί το λογισμικό που ικανοποιεί αυτή την προδιαγραφή Σκοπός  Η καθοδήγηση της διαδικασίας υλοποίησης του λογισμικού.  Η υποστήριξη της επικοινωνίας των μελών της αναπτυξιακής ομάδας.

12 11 Το ζητούμενο της σχεδίασης Η σχεδίαση ΕΛΥ ως μιας σύνθεσης έτοιμων, και επαναχρησιμοποιήσιμων μαθησιακών πόρων  Να είναι μια τυπικά και καλά ορισμένη διαδικασία  Να αποτυπώνει με σαφήνεια και πληρότητα την ιδεατή (διδακτική) λύση  Να οδηγεί με συστηματικό τρόπο στη δημιουργία πρωτοτύπων του ΕΛΥ  Τα προϊόντα της να είναι συμβατά με τα πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών και τα W3C πρότυπα

13 12 Υπάρχουσες Προσεγγίσεις Μέθοδοι/μοντέλα σχεδίασης Λογισμικού Υπερμέσων και εφαρμογών για τον ΙΠΕ  HDM, OOHDM, RMM, UWE, WebML, OO-H Μοντέλα σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού  LMML, [Dolog, 2003] Πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών  Content Packaging, Simple Sequencing, Learning Design

14 13 Σχεδίαση Λογισμικού Υπερμέσων Βασίζεται σε μοντέλα σχεδίασης Χωρίζεται σε τρεις φάσεις/ βήματα:  Εννοιολογική Σχεδίαση  Σχεδίαση Πλοήγησης  Σχεδίαση Παρουσίασης Για κάθε βήμα ορίζεται ένα αντίστοιχο (υπο)-μοντέλο Αποτελεί απαίτηση το ανιχνεύσιμο (traceability) ενός μοντέλου από το προηγούμενό του κατά τη διαδικασία σχεδίασης

15 14 Μοντέλο Ανάπτυξης CADMOS-D

16 15 Ορισμός του Μοντέλου της CADMOS-D Αποτελείται από τρία επιμέρους (υπο) μοντέλα  Μοντέλο Δραστηριοτήτων  Μοντέλο Πλοήγησης  Μοντέλο Παρουσίασης Περιγράφεται με χρήση της Unified Modeling Language (UML) Ορίζεται φορμαλιστικά ως ένα Προφίλ της UML. Οδηγεί την ανάπτυξη πρωτοτύπων ΕΛΥ

17 16 Παράδειγμα ΕΛΥ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πυρασφάλειας

18 17 Μοντέλο Δραστηριοτήτων Βασικά στοιχεία του Μοντέλου  Δραστηριότητες (Απλές – Σύνθετες)  Πόροι  Συσχετίσεις Υπόβαθρο  Προσέγγιση Διδακτικής Σχεδίασης (Gagné et al., 1992)  Παιδαγωγική Θεώρηση (Goodyear, 1997)  Educational Modeling Language (Koper, 2001)

19 18 Παράδειγμα Μοντέλου Δραστηριοτήτων

20 19 Μοντέλο Δομής Πλοήγησης Βασικά στοιχεία  Κόμβος (Node) (απλός – σύνθετος)  Σύνδεσμος (Link)  Δομές πλοήγησης Κατάλογος (Index) Περιήγηση (Guided Tour ) Συνδυασμός (Indexed Guided Tour ) Υπόβαθρο  Τα περισσότερα μοντέλα λογισμικού υπερμέσων γενικού σκοπού.

21 20 Μοντέλο Δομής Πλοήγησης: Παράδειγμα

22 21 Μοντέλο Παρουσίασης Βασικά στοιχεία του Μοντέλου  Πρότυπο (template)  Κλάσεις CSS (CSS) Τα στοιχεία παρουσίασης αντιστοιχίζονται σε κλάσεις της τεχνολογίας CSS του ΙΠΕ

23 22 Η μέθοδος σύνθεσης

24 23 Διαδικασία μελέτης περίπτωσης

25 24 Μελέτη περίπτωσης: DSP Course

26 25 Don’t worry… it could be easy...


Κατέβασμα ppt "Σχεδίαση διδακτικών συστημάτων στον Ιστό Παγκόσμιας Εμβέλειας Βασική αρχή –“... Design is a complex human process, subjected to continuing change (which."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google