Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδικά θέματα διδακτικής των Οικονομικών Συνέχεια… Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 4 η διάλεξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδικά θέματα διδακτικής των Οικονομικών Συνέχεια… Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 4 η διάλεξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδικά θέματα διδακτικής των Οικονομικών Συνέχεια… Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 4 η διάλεξη

2 Εσωτερικές διαδικασίες μάθησης και διδακτικές ενέργειες •Δημιουργία και ενεργοποίηση κινήτρων μάθησης •Πληροφόρηση των μαθητών για τον στόχο της διδασκαλίας •Παροχή οδηγιών και επιπρόσθετων στοιχείων

3 Εσωτερικές διαδικασίες μάθησης και διδακτικές ενέργειες •Ανάκληση προηγούμενων γνωστικών ικανοτήτων •Ενίσχυση και βελτίωση της συγκράτησης •Προώθηση της μεταβίβασης της μάθησης •Έλεγχος και επιβεβαίωση της μάθησης

4 Στρατηγικές άμεσης διδακτικής πράξης •Προπαρασκευή στόχων •Ανάλυση έργου •Παρουσίαση στόχων •Διεξαγωγή επίδειξης •Καθοδηγούμενη πρακτική εξάσκηση •Γνώση των αποτελεσμάτων και παροχή ανατροφοδότησης •Ανεξάρτητη άσκηση •Δοκιμασίες Παράδειγμα???

5 Μοντέλο κατευθυνόμενης διδασκαλίας •1 η φάση: Προκαταρτικές δραστηριότητες •α) Εστίαση της μαθητικής προσοχής στο διδακτικό αντικείμενο, β) σύνδεση του νέου με το προηγούμενο, γ) ανάπτυξη της ετοιμότητας για διδασκαλία •2 η φάση: Στοχοθεσία •α) Παρουσίαση στόχων, β) αιτιολόγηση στόχων •3 η φάση: Παρουσίαση νέου μαθήματος •α) Παρουσίαση νέου διδακτικού αντικειμένου, β) Εστίαση διδακτικών δραστηριοτήτων σε ένα σημείο κάθε φορά, γ)Παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων

6 Μοντέλο κατευθυνόμενης διδασκαλίας 4 η φάση: Παρουσίαση α) Παρουσίαση (οπτικοακουστική), β) γνωστοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης 5 η φάση: Έλεγχος κατανόησης Α) Υποβολή ερωτήσεων, β) διατύπωση αποριών 6 η φάση: Καθοδηγημένη εξάσκηση Καθοδήγηση της αρχικής εξάσκησης 7 η φάση: Ανακεφαλαίωση Οι μαθητές ανακεφαλαιώνουν και συσχετίζουν 8 η φάση: «Ακαθοδήγητη» εξάσκηση Μαθητές εξασκούνται σε ασκήσεις εφαρμογής

7 Με βάση το υπόδειγμα Joyce – Weil σχεδιάστε μία διδασκαλία του βασικού οικονομικού προβλήματος στην Γ τάξη ΓΕΛ. •Προσανατολισμός (επανάληψη προηγούμενης μάθησης, καθορισμός διδακτικών στόχων, καθορισμός των διδακτικών διαδικασιών) •Παρουσίαση μαθήματος •Καθοδηγημένη ομαδική εργασία •Καθοδηγημένη ατομική εξάσκηση •Ανεξάρτητη ατομική εξάσκηση

8 Με βάση το παρακάτω υπόδειγμα (Μιssouri) σχεδιάστε μία διδασκαλία του βασικού οικονομικού προβλήματος στην Γ τάξη ΓΕΛ. •Ημερήσια επανάληψη (8’) •Παρουσίαση νέου μαθήματος (20΄) ; •Ατομικές εργασίες (15’) ;; •Εργασία σπιτιού •Ειδικές επαναλήψεις (εβδομαδιαία, μηνιαία)

9 Στρατηγικές έμμεσης διδακτικής πράξης •Εντοπισμός προβλήματος •Ανακοίνωση διδακτικών στόχων •Συλλογή δεδομένων •Ερμηνεία δεδομένων •Συμπεράσματα

10 Θεωρητικές θέσεις του Βrunner •Δημιουργία στάσεων ετοιμότητας •Κατανόηση της δομής της γνώσης •Επιλογή κατάλληλης διάταξης διδακτικού αντικειμένου •Καθοριστικό ρόλο ποινών και αμοιβών στη μαθησιακή διαδικασία.

11 Παράγοντες ανακαλυπτικής μάθησης •Η στάση και η ετοιμότητα του μαθητή •Τα κίνητρα •Η δομή και τα χαρακτηριστικά της γνώσης •Το γενικό επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης

12 Στοιχεία ευρετικής ανακαλυπτικής μάθησης •Ανακάλυψη γνώσεων εννοιών •Μετασχηματισμός γνώσεων (γενίκευση) •Αξιολόγηση, εκτίμηση - έλεγχος

13 Δραστηριότητες - Ερωτήσεις •Με βάση την ανακαλυπτική μέθοδο σχεδιάστε από μία διδασκαλία για τα κεφάλαια από το βιβλίο Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ τάξης ΓΕΛ και Β κύκλου ΤΕΕ: Ποσδιορισμός τιμής και Οικονομικές Διακυμάνσεις (Ανεργία – Πληθωρισμός). •Τι παρατηρείτε στην επίδοση των μαθητών κατά τη διδασκαλία που στηρίζεται στην ανακαλυπτική μέθοδο σε σχέση με τις καθοδηγούμενες μεθόδους διδασκαλίας;

14 Τεχνικές διδασκαλίας •Διάλεξη •Διάλογος ή συζήτηση •Ομαδική εργασία •Μελέτες περιπτώσεων •Ρόλοι και προσομοιώσεις •Ερευνητικές εργασίες (Projects) •Eκπαιδευτικές επισκέψεις / συνέδρια


Κατέβασμα ppt "Ειδικά θέματα διδακτικής των Οικονομικών Συνέχεια… Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 4 η διάλεξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google