Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

7.5.2 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "7.5.2 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 7.5.2 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
Στην αντικειμενοστρεφή προσσέγγιση, το αντικείμενο είναι ένα προγραμματιστικό πακέτο, το οποίο αποτελείται από διαδικασίες και δεδομένα σχετιζόμενα μεταξύ τους. Οι διαδικασίες ονομάζονται μέθοδοι, ενώ τα δεδομένα ονομάζονται ιδιότητες. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

2 7.5.2 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός – (συνέχεια)
Το πρόγραμμα αποτελείται από αντικείμενα, τα οποία αλληλεπιδρούν με μηνύματα. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

3 7.5.3 Λογικός προγραμματισμός
Είναι εμπνευσμένος από τη μαθηματική λογική. Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα λογικού προγραμματισμού, είναι ένα σύνολο από λογικές προτάεις και ένα μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων, μέσω του οποίου μπορούμε να υποβάλουμε ερωτήσεις στο πρόγραμμα και αυτό να μας απαντήσει αν αληθεύουν ή όχι. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

4 7.5.4 Συναρτησιακός προγραμματισμός
Ο συναρτησιακός προγραμματισμός έχει ως βάση τη συνάρτηση με τη μαθηματική της έννοια. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

5 7.6 Προγραμματίζοντας Ο προγραμματισμός είναι κατά βάση μια δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

6 Μέθοδος ανάπτυξης λογισμικού
Προσδιορισμός των απαιτήσεων Ανάλυση του προβλήματος Σχεδιασμός του αλγόριθμου Υλοποίηση του αλγόριθμου Έλεγχος και επαλήθευση Συντήρηση και ενημέρωση Τεκμηρίωση Μέθοδος ανάπτυξης λογισμικού Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

7 7.6.1 Καθορισμός προβλήματος
Καθορίζεται με σαφήνεια το πρόβλημα και το είδος των απαιτήσεων για τη λύση του. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

8 7.6.2 Ανάλυση προβλήματος Καθορισμός των εισόδων (inputs)
Καθορισμός των εξόδων (outputs) Αναζήτηση άλλων απαιτήσεων ή περιορισμών Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

9 7.6.3 Σχεδιασμός Σχεδίαση του αλγόριθμου.
Περιγραφή της λύσης με κάθε λεπτομέρεια. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

10 7.6.4 Υλοποίηση Συγγραφή του προγράμματος.
Κάθε βήμα του αλγόριθου μετατρέπεται σε μια ή περισσότερες εντολές σε κάποια γλώσσα προγραμματσμού Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

11 7.6.5 Έλεγχος Εκτέλεση του προγράμματος για διάφορες τιμές και έλεγχος των αντίστοιχων εξόδων. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

12 7.6.6 Συντήρηση Διόρθωση λαθών, αφού παραδόθηκε το πρόγραμμα
Διόρθωση λαθών, αφού παραδόθηκε το πρόγραμμα Αλλαγές που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

13 7.6.7 Τεκμηρίωση Το σύνολο των εγγράφων που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του προγράμματος (εξωτερική) Σχόλια σε κατάλληλα σημεία του προγράμματος, σωστή επιλογή ονομάτων (εσωτερική) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

14 Τρόποι παράστσης αλγορίθμων
Με φυσική γλώσσα Με ψευδοκώδικα Με λογικά διαγράμματα Γραφικός τρόπος παρουσίασης | Σύνολο από τυποποιημένα σχήματα Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

15 7.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα
Εργαλεία λογισμικού που αξιοποιούνται στην ανάπτυξη των προγραμμάτων. Αποτελείται: Ένα συντάκτη κειμένων Μεταφραστικά προγράμματα (compiler…) Εργαλεία εντοπισμού λαθών (debugger) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

16 Οπτικός προγραμματισμός
Αξιοποίηση γραφικών μεθόδων στην ανάπτυξη προγραμμάτων. Π.χ. Τα βήματα του αλγορίθμου σχεδιάζονται με τη βοήθεια διαγραμμάτων ή τα αντικείμενα της διεπαφής κατασκευάζονται με παλέτες εργαλείων. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

17 7.8 Σελ Σχολικό Βιβλίο Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα


Κατέβασμα ppt "7.5.2 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google