Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Έργου Οργάνωση, σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων ανάπτυξης λογισμικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Έργου Οργάνωση, σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων ανάπτυξης λογισμικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Έργου Οργάνωση, σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων ανάπτυξης λογισμικού

2 Στόχοι Η εισαγωγή στην διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού και η περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Σχεδιασμός έργου και η διαδικασία σχεδίασης Χρήση γραφικών αναπαραστάσεων του προγραμματισμού έργου στην διαχείρισή του

3 Θέματα Δραστηριότητες διαχείρισης Σχεδιασμός Έργου Project planning
Οργάνωση δραστηριότητας Προγραμματισμός έργου

4 Διαχείριση Έργου Λογισμικού
Σχετίζεται με δραστηριότητες που βεβαιώνουν ότι το λογισμικό θα παραδοθεί εντός χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οργανισμών που αναπτύσσουν και προμηθεύουν το λογισμικό

5 Γιατί η Διαχείριση είναι Τόσο Σημαντική
Η τεχνολογία λογισμικού είναι οικονομική δραστηριότητα που υπόκειται σε οικονομικούς μη - τεχνικούς περιορισμούς. Έργα τα οποία έχουν καλή διαχείριση μερικές φορές αποτυγχάνουν. Αυτά τα οποία έχουν καλή διαχείριση σίγουρα αποτυγχάνουν Ο στόχος είναι να σας εισαγάγω στην έννοια των δραστηριοτήτων διαχείρισης και όχι να σας κάνω μανατζερς. Θα γίνεται μάναντζερς αν κάνετε ίδιοι διαχείριση έργου

6 Διαφορές στην Διαχείριση Λογισμικού
Το προϊόν δεν είναι προσπελάσιμο Το προϊόν είναι ευέλικτο Η τεχνολογία λογισμικού δεν έχει την ίδια αναγνώριση όπως άλλα πεδία της μηχανικής (π.χ. ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, κ.α.) Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού δεν έχει προτυποποιηθεί Τα περισσότερα έργα λογισμικού είναι 'one-off' έργα

7 Δραστηριότητες Διαχείρισης
Συγγραφή πρότασης Κοστολόγηση έργου Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργου Παρακολούθηση έργου Επιλογή προσωπικού και αξιολόγηση Συγγραφή εκθέσεων και παρουσιάσεις

8 Σημαντικά Σημεία Διαχείρισης
Οι δραστηριότητες δεν είναι ξένες προς την διαχείριση λογισμικού Πολλές τεχνικές της διαχείρισης τεχνικών έργων είναι εφαρμόσιμες στην διαχείριση λογισμικού Τα σύνθετα τεχνικά συστήματα έχουν τα ίδια προβλήματα με τα συστήματα λογισμικού

9 Προσωπικό Έργου Δεν είναι πάντα δυνατό να έχουμε τα κατάλληλα πρόσωπα για να εργασθούν σε ένα έργο Ο προϋπολογισμός του έργου πιθανό να μην επιτρέπει τις υψηλές αμοιβές Πιθανό να μην υπάρχει διαθεσιμότητα προσωπικού με την κατάλληλη εμπειρία Ένας οργανισμός συνήθως επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού κατά την διάρκεια υλοποίησης ενός έργου

10 Σχεδιασμός Έργου Είναι πιθανό η πιο χρονοβόρα διαδικασία στην διαχείριση ενός έργου Είναι συνεχής δραστηριότητα από την αρχική ιδέα μέχρι την παράδοση του συστήματος. Ο σχεδιασμός πρέπει να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα όσο νέα πληροφορία γίνεται διαθέσιμη

11 Τύποι Σχεδιασμού Έργου

12 Διαδικασία Σχεδιασμού Έργου

13 Δομή Σχεδιασμού Έργου Εισαγωγή Οργάνωση Έργου Ανάλυση Κινδύνου
Απαιτήσεις σε πόρους υλικού και λογισμικού Κατανομή εργασίας Χρονοδιάγραμμα έργου Μηχανισμοί παρακολούθηση και υποβολής εκθέσεων

14 Οργάνωση Δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες σε ένα έργο πρέπει να οργανωθούν για να παράγουν εφικτά αποτελέσματα για διαχείριση τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της προόδου Milestones είναι τα τελικά σημεία μίας δραστηριότητας Παραδοτέα είναι τα αποτελέσματα της δραστηριότητας τα οποία παραδίδονται στους πελάτες Η διαδικασία waterfall επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των milestones του έργου

15 Milestones και Παραδοτέα

16 Προγραμματισμός Έργου
Κατανομή έργου σε πακέτα εργασίας και εκτίμηση του χρόνου και των πόρων που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός πακέτου εργασίας Οργάνωση πακέτων εργασίας ταυτόχρονα ώστε να κάνουμε αριστοποιημένη χρήση του υπάρχοντος δυναμικού Ελαχιστοποίηση αλληξαρτήσεων πακέτων εργασίας για την αποφυγή καθυστερήσεων που προέρχονται από την καθυστέρηση εσωτερικά σε ένα πακέτο εργασίας Εξαρτάται από την αντίληψη και την εμπειρία του υπευθύνου έργου

17 Προβλήματα Προγραμματισμού
Η εκτίμηση των δυσκολιών των προβλημάτων και του κόστους ανάπτυξης της λύσης είναι δύσκολη Η παραγωγικότητα δεν είναι ανάλογη προς τον αριθμό των ατόμων που δουλεύουν στο πακέτο εργασίας Η προσθήκη ατόμων σε ένα αργό έργο το κάνει ακόμη πιο αργό γιατί υπάρχει και το κόστος επικοινωνίας Πάντα υπάρχουν απρόβλεπτα και έτσι είναι καλό να παρακολουθούμε συνεχώς το έργο

18 Διαγράμματα και Δίκτυα Δραστηριοτήτων
Για τον προγραμματισμό του έργου χρησιμοποιούνται γραφήματα Δείχνουν την κατανομή του έργου σε πακέτα εργασίας τα οποία δεν είναι πολύ μικρά (μία ή δύο εβδομάδες) Τα γραφήματα δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ πακέτων εργασίας και το κρίσιμο μονοπάτι Τα γραφήματα δείχνουν προγραμματισμό σε σε σχέση με τον ημερολογιακό χρόνο

19 Διάρκεια Πακέτων Εργασίας και Αλληλεξαρτήσεις

20 Δίκτυο Δραστηριοτήτων

21 Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων

22 Κατανομή Προσωπικού

23 Σημαντικά Σημεία Η καλή διαχείριση του έργου είναι σημαντικό σημείο για την επιτυχία ενός έργου Η έλλειψη προσέγγισης στο λογισμικό δημιουργεί προβλήματα στην διαχείριση Οι υπεύθυνοι έργου έχουν πολλές δραστηριότητες αλλά οι κυριότερες δραστηριότητες είναι σχεδιασμός, εκτίμηση και προγραμματισμός Ο σχεδιασμός και η εκτίμηση είναι επαναληπτικές διαδικασίες οι οποίες συνεχίζουν κατά την διάρκεια του έργου

24 Σημαντικά Σημεία Το milestone είναι μία προκαθορισμένη κατάσταση όπου υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης μίας επίσημης έκθεσης στον διαχειριστή του έργου. Τα διαγράμματα δραστηριοτήτων και τα γραφήματα δίνουν μία γραφική αναπαράσταση του χρονικού προγραμματισμού ενός έργου


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Έργου Οργάνωση, σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων ανάπτυξης λογισμικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google