Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών
Τρίημερο επιμόρφωσης των ξενόγλωσσων σχολικών συμβούλων για την πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ- ΞΓ Πράξη: «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου Αιώνα): Πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών» κωδ Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

2 Ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών
Ο Οδηγός αποτελεί εισαγωγή σ’ ένα συνολικό πρόγραμμα υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς που θα εφαρμόσουν το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών» (ΕΠΣ-ΞΓ) στο σχολείο. Την συνολική ευθύνη εκπόνησης και εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ έχει η Β. Δενδρινού και της επιστημονικής επιμέλειας του Οδηγού, ο οποίος αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια στην οποία μετείχαν μέλη ΔΕΠ και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, είναι η Ε. Καραβά. Οδηγός θα αναπτύσσεται, θα βελτιώνεται και θα εμπλουτίζεται σε όλη τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ, με την συνεισφορά και εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν το ΕΠΣ-ΞΓ. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

3 Καινοτομίες του Οδηγού
Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ξένων γλωσσών του σχολείου και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης. Είναι γραμμένος στην Ελληνική, δημιουργώντας έτσι προϋποθέσεις για την: ανάπτυξη μιας ‘μεταγλώσσας’ για την γλωσσοδιδακτική στα Ελληνικά. Δημιουργία μιας ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής κοινότητας κοινών πρακτικών στον τόπο μας. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

4 Καινοτομίες του Οδηγού
Εξηγεί το γιατί και το πώς να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός το ΕΠΣ-ΞΓ και προτείνει διδακτικές τεχνικές και δραστηριότητες που μπορεί να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να πετύχει τους στόχους του. Προτείνει ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης και προσέγγιση στη μάθηση, αλλά δεν καθορίζει μία μέθοδο διδασκαλίας. Προτρέπει σε πολλαπλούς τρόπους αξιολόγησης της αποκτηθείσας γνώσης. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

5 Καινοτομίες του Οδηγού
Ο Οδηγός περιλαμβάνει παράδειγμα Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) αλλά στην τελική του μορφή θα περιέχει σενάρια για την ανάπτυξη ΑΠΣ από τον εκπαιδευτικό. Έχοντας κατά νου τις διαφορές μεταξύ σχολικών μονάδων, σχολικών τάξεων και των μαθητών κάθε τάξης, θα ήταν ανακόλουθο και αντιφατικό να σχεδιαστεί ένα ΑΠΣ με πανελλαδική ισχύ –ίδιο για όλους τους μαθητές για όλα τα σχολεία της χώρας. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

6 Καινοτομίες του Οδηγού
Καθώς αναπτύσσεται ο Οδηγός στη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ, η εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών που θα θελήσουν να μοιραστούν τα έργα τους (σχέδια μαθημάτων, δραστηριότητες, σενάρια αναλυτικών προγραμμάτων, κτλ.) με τους συναδέλφους τους θα είναι πολύτιμη. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017 Ευδικία Καραβά

7 Σκοπός και φύση του Οδηγού
Ο Οδηγός είναι ένα εργαλείο για να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει το ΕΠΣ-ΞΓ και πως να το εφαρμόσει στη δική του τάξη –λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών του. Για τον λόγο αυτό: Παρουσιάζει τη θεωρητική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε το ΕΠΣ-ΞΓ Προτείνει ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για την εκπαιδευτική διαδικασία, εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης του μαθήματος και της μαθησιακής πράξης. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

8 Περιεχόμενα του Οδηγού
Ο Οδηγός στην παρούσα μορφή του αποτελείται από τον Πρόλογο, οχτώ κεφάλαια και ένα Παράρτημα Κεφάλαιο 1: Το ΕΠΣ και η εφαρμογή του Συνοπτική παρουσίαση του ΕΠΣ-ΞΓ και πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να το αξιοποιήσει σαν εργαλείο σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

9 Περιεχόμενα του Οδηγού
Κεφάλαιο 2: Το πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ - Παιδαγωγικές του αρχές Παρουσιάζεται το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκε το ΕΠΣ-ΞΓ, το μοντέλο εκπαίδευσης που υιοθετεί, καθώς και πρόταση εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ. Κεφάλαιο 3: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του ΕΠΣ-ΞΓ Παρουσιάζονται παιδαγωγικές προσεγγίσεις (διαφοροποιημένη μάθηση και «Νέα Μάθηση») που συνάδουν με τη λογική του ΕΠΣ-ΞΓ όπως αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου». Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

10 Μάθηση μέσω Σχεδιασμού
Η «Μάθηση Μέσω Σχεδιασμού» είναι μία καινοτόμα προσέγγιση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παράλληλα ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς Το εργαλείο αυτό ανατρέπει τον παραδοσιακό τρόπο σχεδιασμού ΑΠΣ και μεταστρέφει την προσοχή των εκπαιδευτικών από το τη διδασκαλία και από το «Τι θα διδάξω», στη μάθηση και στο «τι και πως θα μάθουν οι μαθητές μου». Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

11 Περιεχόμενα του Οδηγού
Κεφάλαιο 4: Σχέδια μαθημάτων Παρουσιάζει την λογική και τη δομή της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού (μοντέλο μαθησιακών ενοτήτων βασισμένη στις αρχές της Νέας Μάθησης). Περιλαμβάνει τέσσερα δείγματα μαθησιακών ενοτήτων για διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας για τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

12 Περιεχόμενα του Οδηγού
Κεφάλαιο 5: Το Διαδίκτυο στο μάθημα της ξένης γλώσσας Παρουσιάζει προτάσεις για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ειδικότερα τη χρήση του διαδικτύου στη ξενόγλωσση τάξη. Κεφάλαιο 6: Διαμεσολάβηση ως επικοινωνιακή δραστηριότητα Εξηγεί τι συνεπάγεται η διαμεσολάβηση (μία από τις ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής στο ΕΠΣ-ΞΓ και που εξετάζεται στο ΚΠΓ). Επίσης, με πολλά παραδείγματα δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης για διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας και σε διάφορες γλώσσες, εξηγεί πως μπορεί η ικανότητα αυτή να καλλιεργηθεί. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

13 Περιεχόμενα του Οδηγού
Κεφάλαιο 7: Η αξιολόγηση του μαθητή της ξένης γλώσσας Εξηγεί τι ακριβώς πρέπει να αξιολογούμε και πώς. Δηλαδή, παρουσιάζει μέσα και τρόπούς αξιολόγησης της διαδικασίας της μάθησης και όργανα ελέγχου της γλωσσομάθειας. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

14 Περιεχόμενα του Οδηγού
Κεφάλαιο 8: Εξετάσεις και δοκιμασίες Παρουσιάζει τις προδιαγραφές του διαμορφωτικού τύπου εξετάσεων για το Δημοτικό σχολείο του νέου τύπου προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για το Γυμνάσιο Το κεφάλαιο αυτό θα ολοκληρωθεί στη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, με πιλοταρισμένα δείγματα θεμάτων, κριτήρια αξιολόγησης ανά επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας και δοκιμασμένα εργαλεία βαθμολόγησης. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

15 Κεφάλαιο 8: Νέος τρόπος εξέτασης
Ο νέος τρόπος εξέτασης συνάδει με το ΕΠΣ-ΞΓ και υπηρετεί τους γενικούς και ειδικότερους στόχους του ενώ, παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη μέσον για τη σύνδεση της εκπαίδευσης στο σχολείο με το ΚΠΓ, αφού ο τύπος των εξετάσεων έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον τρόπο εξέτασης για το ΚΠΓ. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

16 Περιεχόμενα του Οδηγού
Το Παράρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα σχολικά εγχειρίδια των ξένων γλωσσών που χρησιμοποιούνται στα δημόσια σχολεία καταλόγους με τις θεματικές ενότητες γνωστικών αντικειμένων στο Δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε πεδία γνώσης που είναι γνωστά στους μαθητές και ο σχεδιασμός διαθεματικών σχεδίων εργασίας. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

17 Το Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών
Το πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, στο οποίο εμπλέκονται 188 σχολικές μονάδες, περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες: α) την εφαρμογή των νέων ΠΣ σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και β) την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

18 Στόχοι της πιλοτικής εφαρμογής
Ειδικότερα, οι στόχοι της πιλοτικής εφαρμογής είναι: Να δοκιμαστούν τα νέα ΠΣ σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων ώστε να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιολόγηση με σκοπό τη βελτίωση-τελική διαμόρφωση των ΠΣ καθώς επίσης η βελτίωση και ο εμπλουτισμός των Οδηγών των εκπαιδευτικών μέσα από την ανατροφοδότηση της σχολικής τάξης. Η ανάπτυξη και διεύρυνση του ρόλου του εκπαιδευτικών ως σχεδιαστών εκπαιδευτικού έργου και διαμορφωτών εκπαιδευτικών υλικών –περιβαλλόντων μάθησης. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

19 Τα δεδομένα μας... Για την πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ συνεργάζονται 5 εμπειρογνώμονες (2 Αγγλικής, 1 Γαλλικής, 1 Γερμανικής και 1 Ιταλικής) οι οποίοι σε συνεργασία με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος επιμόρφωσης εχουν την ευθύνη του σχεδιασμού, συντονισμού και παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης και την ευθύνη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτών (επιμορφωτών Α) 15 επιμορφωτές- 7 Αγγλικής, 4 Γαλλικής, 4 Γερμανικής Συνολική ομάδα= 20 άτομα Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

20 Το πρόγραμμα επιμόρφωσης μέχρι στιγμής…
1ος γύρος επιμόρφωσης (Νοέμβριος-Δεκέμβριος ξεχωριστά πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι εκπαιδευτικοί) 2ος γύρος επιμόρφωσης (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012) 3 μέρες επιμόρφωσης (15-18 ώρες) στα κατά τόπους ΠΕΚ Για κάθε γύρο επιμόρφωσης αναπτύσσεται υλικό που απαρτίζεται από α) παρουσιάσεις β) τεύχος εκπαιδευτικού με δραστηριότητες γ) οδηγίες υλοποίησης σεμιναρίου για τους επιμορφωτές. Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

21 Θεματικές του 1ου γύρου επιμόρφωσης
1η μέρα Το Νέο Σχολείο και το Εθνικό Σχολικό Πρόγραμμα: ΓΙΑΤΙ, ΠΩΣ; Το νέο ΕΠΣ-ΞΓ: Καινοτόμα χαρακτηριστικά, φιλοσοφία και περιεχόμενα Ο οδηγός του εκπαιδευτικού για το ΕΠΣ-ΞΓ ΕΠΣ-ΞΓ: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 2η μέρα Αρχές μάθησης και ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας Μία εναλλακτική προσέγγιση στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας: Μάθηση μέσω σχεδιασμού- Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας μαθησιακές ενότητες στη λογική της Μάθησης μέσω σχεδιασμού Παραδείγματα μαθησιακών ενοτήτων Εργαστήριο ανάπτυξης σχεδίων μαθημάτων Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

22 Θεματικές του 1ου γύρου επιμόρφωσης
3η μέρα Χρησιμοποιώντας το ΕΠΣ-ΞΓ και τον Οδηγό για την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων Εργαστήριο: Σχεδιάζοντας αναλυτικά προγράμματα με βάση το ΕΠΣ Εναλλακτική αξιολόγηση των μαθητών : εργαλεία και κριτήρια Ευδοκία Καραβά 6/4/2017

23 Θεματικές του 2ου γύρου επιμόρφωσης
1η μέρα Ενημέρωση σχετικά με α) τις νέες προδιαγραφές των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, β) την σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση, γ) τη πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου και τον εμπλουτισμό των βιβλίων Γαλλικής και Αγγλικής 2η μέρα Αξιολόγηση: Πως και γιατί Σχεδιάζοντας τεστ για την ξενόγλωσση τάξη Ευδοκία Καραβά 6/4/2017


Κατέβασμα ppt "Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google