Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 1, 2, 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Διαστάσεις, προκλήσεις και καλές πρακτικές της συνεκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες /04/2014 Αίθουσα Τελετών ΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης Επιμορφωτική Ομάδα Γ’ Φάσης

2 Συνεκπαίδευση και συνδιδασκαλία στη σχολική τάξη Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ

3 Συμμετοχική εκπαίδευση
ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Συμπερίληψη Συνεκπαίδευση Ισότιμη εκπαίδευση Συμμετοχική εκπαίδευση Αποφυγή του αποκλεισμού των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία από το σχολικό περιβάλλον (!):

4 Θεσμικό πλαίσιο συνεκπαίδευσης και συνδιδασκαλίας
Ν. 1566/1985 Δομή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άρθρο 4 Μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή εντάσσονται σε κανονικές τάξεις για να πάρουν την κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, ειδική αγωγή και μάθηση

5 Σύμφωνα με την Υπ.Απ. Αρ. 102357/Γ6/2002
Η φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε Τμήματα Ένταξης συνεπάγεται: την προσαρμογή της διδασκαλίας βάσει του ΕΕΠ του μαθητή τη διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Ένταξης από εκπαιδευτικό ΕΑ που υπηρετεί στο ΤΕ την παρακολούθηση μαθημάτων στην τάξη του μαθητή και όπου αυτό απαιτείται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ΕΑΕ

6 Σύμφωνα με την Υπ.Απ. Αρ. 102357/Γ6/2002
Την ευθύνη της εκπαίδευσης του μαθητή που φοιτά στα Τμήματα Ένταξης έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του ΤΕ και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές προσαρμογές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του.

7 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3699/2008
Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση εκπαιδευτικών ΕΑΕ

8 Η εγκύκλιος /Δ2/15/11/2007 για την υποβοήθηση την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων στην Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση θεσμοθετούσε τη συνύπαρξη δύο εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη με στόχο τη συνεργασία για τη διεκπεραίωση των πρακτικών ασκήσεων κτλ. Εγκύκλιος 79980/Γ2/12/07/2012 προβλέπεται η παρουσία δύο εκπαιδευτικών ταυτόχρονα στην ίδια τάξη κατά τη διδασκαλία των Ερευνητικών Εργασιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

9 Η Συνδιδασκαλία στη διεθνή εκπαιδευτική σκηνή αφορά κυρίως το χώρο της ειδικής αγωγής και του μοντέλου της συνεκπαίδευσης παιδιών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συνήθη σχολική τάξη από δύο εκπαιδευτικούς της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής ταυτόχρονα, οι οποίοι διδάσκουν σε ανομοιογενή ομάδα παιδιών, συναποφασίζουν και μοιράζονται την ευθύνη για την εκπαίδευσή τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής 2003, Friend, M. 2000, 2008).

10 ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Μ. Friend) 1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:
Οι δύο εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν και εκτελούν μαζί τη διδασκαλία σε δύο ετερογενείς ομάδες παιδιών που αποτελούνται από το ½ του αριθμού των παιδιών η καθεμία. Οι διδακτικές πρακτικές μπορεί να διαφέρουν και τα μέλη των ομάδων παραμένουν σταθερά.

11 2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ :
Οι δύο εκπαιδευτικοί μοιράζουν το περιεχόμενο και τους μαθητές και διδάσκουν ο καθένας αυτό που του αναλογεί, αλλά μπορούν περιστασιακά να επαναλάβουν τη διδασκαλία, αλλάζοντας ομάδα μαθητών . Μπορεί να υπάρχει ένας τρίτος σταθμός μάθησης όπου οι μαθητές μπορούν να δουλεύουν ανεξάρτητοι, εφαρμόζοντας τεχνικές αλληλοδιδασκαλίας, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών κτλ.

12 3. Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ : Οι δύο εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως «ένα μυαλό σε δύο σώματα» καθώς προετοιμάζονται και διδάσκουν μαζί το ίδιο περιεχόμενο.

13 4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Ο ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τη διδασκαλία στη μεγάλη ομάδα των μαθητών και ο άλλος υποστηρίζει τη μικρότερη ομάδα, η οποία μπορεί να ασχοληθεί και με διαφορετικές δραστηριότητες (προετοιμασία εργασίας για επίδειξη στην τάξη, ξεκούραση, παρουσίαση του περιεχομένου του μαθήματος με διαφορετική διδακτική στρατηγική ή μέθοδο)

14 5. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ο ένας εκπαιδευτικός διδάσκει ενώ ο άλλος συστηματικά συγκεντρώνει δεδομένα και στοιχεία που έχουν συμφωνήσει από κοινού ότι είναι σημαντικά .

15 6. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ «ΔΙΔΑΣΚΩ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩ»
6. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ «ΔΙΔΑΣΚΩ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩ» Ο ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να διδάξει ενώ ο άλλος συστηματικά βοηθά τους μαθητές όταν προκύψει ανάγκη . Οι ρόλοι των δύο εκπαιδευτικών αλλάζουν.

16 ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

17 Σχετικές ιστοσελίδες πληροφόρησης

18 Βασική βιβλιογραφία

19 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google