Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αρχική Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας” Πρόταση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αρχική Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας” Πρόταση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αρχική Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας” Πρόταση συγκρότησης ενός συνεπούς μοντέλου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

2 Επιστημονικός Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με κοινό ενδιαφέρον τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. Σκοποί του Συλλόγου είναι η συνεισφορά του στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ), η συνεισφορά στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης στις ΤΠΕΕ, η παροχή συμβουλών προς την πολιτεία, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, η αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών των ΤΠΕΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Α. Μικρόπουλος, Πρόεδρος Π. Πιντέλας, Αντιπρόεδρος Α. Δημητρακοπούλου, Γ. Γραμματέας Β. Κόμης, Ειδ. Γραμματέας Α. Τζιμογιάννης, Ταμίας http://www.clab.edc.uoc.gr/epete/main.htm

3 Οι νέες συνθήκες της “Κοινωνίας της Γνώσης” επιβάλλουν την ανάγκη αναμόρφωσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες, αλλά και τις διαχρονικές ανάγκες του ανθρώπου και τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Ο υπολογιστής, όπως είναι γνωστό, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί όχι μόνον ως ένα μαζικό εποπτικό μέσο διδασκαλίας και πηγή πληροφόρησης, αλλά και ως δυναμικό εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης, χάρις στα ποικίλα χαρακτηριστικά του, που παρέχουν εξαιρετικές δυνατότητες για τη δημιουργία ενός γόνιμου και προωθημένου μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο με την κατάλληλη διαμεσολάβηση του εκπαιδευτικού ευνοεί τη λειτουργία και την ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών - σε πιο προωθημένα επίπεδα μάθησης και επικοινωνίας, καθώς και την εφαρμογή πολλών σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών, που δεν ήταν εύκολο να υιοθετηθούν στο περιβάλλον της παραδοσιακής τάξης.

4 Δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο έχει γνώση και εμπειρία πάνω στα θέματα αυτά, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της εφαρμογής και έχοντας την πεποίθηση ότι η ενδεχόμενη αγνόησή του κατά τη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού για την εισαγωγή των ΤΠΕ, αποτελεί φαινόμενο που θα δημιουργούσε βάσιμους προβληματισμούς για την πορεία των εκπαιδευτικών (και όχι μόνο) πραγμάτων στη χώρα μας, θεωρούμε σκόπιμο, ως επιστημονικός φορέας, να εκφράσουμε τις θέσεις μας στα θέματα που προκύπτουν και να συμβάλουμε στη γενικότερη ανταλλαγή ιδεών με στόχο τη διαμόρφωση μιας γενικότερα αποδεκτής εκπαιδευτικής πολιτικής.

5 Δύο καίρια σημεία Επαναπροσδιορισμός του όλου θέματος μέσα από έναν συνολικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό και μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική προσέγγιση με ανθρωπιστικές και κοινωνικές ευαισθησίες και όχι - όπως είναι πολύ εύκολο να συμβεί τελικά – μέσα από τη σκοπιά μιας απλοϊκής τεχνοκεντρικής αντίληψης, που περιορίζεται στο στόχο της ανάπτυξης του τεχνολογικού αλφαβητισμού εκπαιδευτικών και μαθητών. Το Πανεπιστήμιο που έχει προηγηθεί στον τομέα αυτόν σε σχέση με άλλους φορείς, είναι το πλέον αρμόδιο, σε συνεργασία ίσως και με άλλους εταίρους, να αναλάβει σημαντικό ρόλο στο σύνολο του έργου.

6 Θεωρείται και λειτουργικό και σκόπιμο, από άποψη επιστημονικής εγκυρότητας, να αναλάβουν την επιστημονική ευθύνη των επιμορφωτικών προγραμμάτων (κάτω από το συντονισμό και την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του ΥΠΕΠΘ), τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων, που συνεργάζονται με Τμήματα Πληροφορικής ή εργαστήρια πληροφορικής άλλων τμημάτων (ενδεχομένως σε συνεργασία και με άλλους ιδιωτικούς ή μη φορείς για την εξασφάλιση επαρκούς - τεχνολογικής κυρίως - υποδομής) και να εφαρμόσουν εγκεκριμένα προγράμματα ολοκληρωμένης κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

7 Δράση 2. Βασικός πυρήνας τεχνολογικού εναλφαβητισμού Δράση 5. Ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογικού χαρακτήρα αυξημένων απαιτήσεων (για υποστήριξη εκπαιδευτικών εφαρμογών) Δράση 1. Κοινός πυρήνας παιδαγωγικής επιμόρφωσης Δράση 3. Παιδαγωγική επιμόρφωση ανά ενότητα γνωστικών αντικειμένων Δράση 4. Παιδαγωγική επιμόρφωση σε δραστηριότητες διαθεματικού χαρακτήρα Δράση 6. Μηχανισμός υποστήριξης και συνεχούς κατάρτισης Παιδαγωγικός άξονας Τεχνολογικός άξονας Ενδεικτικό Μοντέλο Επιμόρφωσης

8 Θέσεις - προτάσεις της ΕΤΠΕ Συνάδουν με το θεωρητικό πλαίσιο των προκηρύξεων ΠΙ / ΥΠΕΠΘ. Αναμένεται τήρηση των προδιαγραφών των προκηρύξεων. Αναμένεται αξιοκρατική αξιολόγηση των αιτήσεων όλων των τύπων. Συγκεκριμενοποίηση τεχνικών θεμάτων των προκηρύξεων. Άμεση παροχή του εκπαιδευτικού υλικού του ΠΙ στα ΚΣΕ. Άμεση δικτυακή υποστήριξη από το ΠΙ. Ευελπιστούμε στην αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, στην ευγενή άμιλλα, και στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος. Αυτή ίσως είναι η ευκαιρία για τη γενικευμένη σωστή εισαγωγή της πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση.


Κατέβασμα ppt "“Προετοιμασία του Δασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αρχική Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας” Πρόταση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google