Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΑΠ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΑΠ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΑΠ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013 ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΑΠ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΑΠ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Καθηγήτρια Β. Δενδρινού Υπεύθυνη Έργου

2 3 χρόνια ΠΕΑΠ Tο ΠΕΑΠ ολοκλήρωσε 3 χρόνια εφαρμογής στα σχολεία με ΕΑΕΠ και πλέον: Η Αγγλική διδάσκεται σε περίπου (12θέσια) σχολεία και η Ελλάδα ανήκει πλέον στο 90% ποσοστό των χωρών-μελών της ΕΕ που προσφέρουν την δυνατότητα εκμάθησης μιας πρώτης ξένης γλώσσας σε μαθητές ηλικίας 7 ετών, με σκοπό να ανταποκριθούμε και στους εξής Ευρωπαϊκούς στόχους: Οι μαθητές που φοιτούν στο δημόσιο σχολείο να μπορούν να αποκτήσουν επίπεδο γλωσσομάθειας «Ανεξάρτητου Χρήστη» (Β2 ή Β1) στην πρώτη ξένη γλώσσα, η οποία στην συντριπτική πλειοψηφία είναι η Αγγλική, έως την ηλικία των 15 ετών. Μέχρι τα 15 τους οι μαθητές να αποκτήσουν επίπεδο γλωσσομάθειας «Βασικού Χρήστη» (Α1 ή Α2) και σε μια και μια δεύτερη ξένη γλώσσα.

3 3 χρόνια μελέτης Tο ΠΕΑΠ εξ αρχής έλαβε υπόψη:
το προφίλ του εκπαιδευτικού ΠΕΑΠ και τις ανάγκες επιμόρφωσής του τις επικοινωνιακές και γλωσσο-παιδαγωγικές ανάγκες του μαθητή τον γονιό και τις απόψεις του τις συνθήκες της ξενόγλωσσης τάξης σε σχολεία με ΕΑΕΠ τις συνθήκες και τις υποδομές του ελληνικού δημόσιου τους δυνάμει επιμορφωτές τις οικονομικές διαστάσεις και την αποτελεσματικότητα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα Την σταδιακή εισαγωγή των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σκηνικό Σχετικές μελέτες δημοσιεύονται στον τόμο με τίτλο «Τρία Χρόνια ΠΕΑΠ» που θα κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή αλλά θα αναρτηθεί επίσης στην η-πύλη του ΠΕΑΠ.

4 3 χρόνια πράξης Σχεδιάστηκε Πρόγραμμα Σπουδών ειδικό για μαθητές της πρώιμης παιδικής ηλικίας, με διαφορετικούς παιδαγωγικούς στόχους από το πρόγραμμα ξενόγλωσσου γραμματισμού που ξεκινά από την Γ’ δημοτικού (με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – του γνωστού ΕΠΣ-ΞΓ) Καταρτίστηκαν a-posteriori Αναλυτικά Προγράμματα για την Α’ τη Β’ και τη Γ’ δημοτικού Ολοκληρώθηκε η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τις 3 τάξεις και συγκεκριμένα: 2 εκπαιδευτικά πακέτα για την Α’ και Β΄ δημοτικού, Alpha & Beta English, με καρτέλες και φύλλα εργασίας του μαθητή, ηχητικό υλικό σε CD, και οδηγό του εκπαιδευτικού 2 Magic Books – ένα για προχωρημένους μαθητές και ένα για αρχάριους που συνοδεύεται από βιβλίο εργασίας, βιβλίο του καθηγητή και CD.

5 3 χρόνια ανατροφοδότησης
Η έρευνα (τα αποτελέσματα της οποίας οδήγησαν στην παραγωγή των προϊόντων του ΠΕΑΠ) σχεδιάστηκε ώστε η διαδικασία της αναζήτησης, βάσει επιστημονικών ερωτημάτων, να είναι κυκλική και η φορά της τροφοδότησης με δεδομένα να είναι πότε από τα πάνω-προς-τα -κάτω και πότε από τα κάτω-προς-τα-πάνω. Βασικό ήταν ότι είχε προβλεφτεί εξ αρχής μια συνεχής ανατροφοδότηση, η οποία ήταν εφικτή σε 60-70% των περιπτώσεων. Το βασικότερο ήταν ότι επίσης εξ αρχής συμπεριέλαβε τον εκπαιδευτικό ως «συνοδοιπόρο» και τον σχολικό σύμβουλο ως «συνεργάτη».

6 3 χρόνια στο διαδίκτυο http://rcel.enl.uoa.gr/peap/
Tο ΠΕΑΠ δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει και να λειτουργήσει τόσο σύντομα όσο λειτούργησε αν δεν αξιοποιούσε τις ΤΠΕ. Η αρχική ιστοσελίδα του προγράμματος που εξελίχθηκε στην ηλεκτρονική πύλη ΠΕΑΠ με σημαντική επισκεψιμότητα δίνει : Ανανεώσιμες πληροφορίες επιστημονικού-εκπαιδευτικού περιεχομένου Το «συμβατικό» εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και πλούσιο έξτρα υλικό σε ψηφιακή μορφή αλλά και on-line ηλεκτρονική μορφή για διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση Χώρο για επικοινωνία με εκπαιδευτικούς, γονείς, και άλλους ενδιαφερόμενους Υλικό επιμόρφωσης και ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης που συνεχώς εμπλουτίζεται.

7 3 χρόνια επιτυχίας Tο ΠΕΑΠ θεωρείται επιτυχημένο πρόγραμμα με βάση τους εξής δείκτες: Βοήθησε να αλλάξει η στάση των εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ σε ένα ποσοστό 40% Βοήθησε να αλλάξει η στάση των δασκάλων απέναντι στο πρόγραμμα σε ένα ποσοστό 60% Βοήθησε να αλλάξει η στάση γονιών των μαθητών ΠΕΑΠ σε ποσοστό 75% Έχουμε μαρτυρίες μαθητών οι οποίοι εκφράζουν μεγάλη χαρά από το μάθημα της Αγγλικής Το ΠΕΑΠ βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2011, αναγνωρίστηκε ως «Δείγμα καλής πρακτικής» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ άρθρα που αναφέρονται στο ΠΕΑΠ ως εκπαιδευτική καινοτομία και στο συνακόλουθο πρόγραμμα επιμόρφωσης σύντομα θα εμφανιστούν σε διεθνούς κύρους βιβλία και περιοδικά.

8 3 χρόνια σχεδιασμού της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης
Tο ΠΕΑΠ αποτελεί ένα τμήμα του συνολικού πλάνου για την σύγχρονη ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα ΠΕΑΠ Πρόγραμμα της Α’ και Β’ δημοτικού για την ανάπτυξη κοινωνικού γραμματισμού μέσω της Αγγλικής Link Σχέδιο για τη Γ’ δημοτικού ως «συνδέσμου» μεταξύ του ΠΕΑΠ και του ΕΠΣ-ΞΓ ΕΠΣ-ΞΓ Το ΕΠΣ-ΞΓ ξεκινά στην Γ’ δημοτικού και ολοκληρώνεται στη Γ Λυκείου

9 Το σχέδιο για τις ξένες γλώσσες
ΟΡΟΘΕΤΗΣΗ … ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α/θμια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α’ ξένη γλώσσα Β’ ξένη γλώσσα Α’ δημοτικού & Β΄ δημοτικού Α1- --- Γ’ δημοτικού & Δ’ δημοτικού Α1 Ε’ δημοτικού & ΣΤ’ γυμνασίου (εξετάσεις) Α2 Β/θμια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α’ γυμνασίου & Β’ γυμνασίου (εξετάσεις) – Π.Δ. Α2+/Β1- Γ’ γυμνασίου (εξετάσεις) Β1+/Β2- Α2- Α’ λυκείου (εξετάσεις) Β2/Β2+ Β’ λυκείου & Γ’ λυκείου (εξετάσεις) Γ1+/- Α2+

10 ΠΕΑΠ & beyond… Εξωτερική αξιολόγηση και προβολή του προγράμματος (το ΠΕΑΠ και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης) Η ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ και στην Αγγλική Εσωτερική αξιολόγηση ολοκληρωμένου έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και ανάπτυξη νέου για διαφοροποιημένη μάθηση Ολοκλήρωση της παραγωγής του Magic Book 1 (για τους αρχάριους μαθητές) Διά ζώσης σεμινάρια και σεμινάρια τηλεκπαίδευσης σε νέους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ολοκλήρωση ηλεκτρονικού προγράμματος επιμόρφωσης για νέους και έμπειρους εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Προτάσεις για την βιωσιμότητα του ΠΕΑΠ: συνεργασίες πανεπιστημιακών τμημάτων και εκπαιδευτικών

11 Εκ μέρους της επιστημονικής ομάδας ΠΕΑΠ ένα θερμό ευχαριστώ για όσες/ους έχουν βοηθήσει στην επιτυχία του ΠΕΑΠ και ιδιαίτερα τους Σχολικούς Συμβούλους-συνεργάτες μας!


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΑΠ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google