Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπ.Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπ.Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπ.Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης

2 Περιβαλλοντική διαχείριση
Πρωτογενείς Απόβλητα ύλες δραστηριοτήτων Νερό Υγρά απόβλητα Έδαφος Στερεά απόβλητα Αέρας Αέρια απόβλητα Θόρυβος Ραδιενεργά απόβλητα

3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων
επικινδύνων αποβλήτων Κοινοτικό δίκαιο Αποτέφρωση επικινδύνων αποβλήτων Αποτέφρωση αποβλήτων ΚΥΑ Η.Π /2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β) : ¨Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες¨

4 Ορισμοί Υγειονομικές μονάδες: Δημόσια και Ιδιωτικά θεραπευτήρια, Διαγνωστικά και κτηνιατρικά διαγνωστικά εργαστήρια εμβαδού>200m2 ή με προσωπικό > 5 ατόμων Ιατρικά Απόβλητα (ΙΑ): Τα απόβλητα, που παράγονται από Υγειονομικές μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΚ Εξαίρεση: Άλλα ιατρικά απόβλητα: ρυθμίζονται Ραδιενεργά, μπαταρίες, από ειδικές συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, κ.ά Διατάξεις Υγρά ιατρικά απόβλητα

5 Ορισμοί

6

7 Εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης ΕΙΑ
Υποχρέωση κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης ΕΙΑ από κάθε ΥΜ, ο οποίος θα εγκρίνεται από την αρμόδια ΔΥΠΕ. Αναφέρεται στη λήψη συγκεκριμένων ενεργειών, μέτρων, όρων και περιορισμών , σχεδίου έκτακτης ανάγκης και στα υπεύθυνα πρόσωπα εποπτείας των μέτρων

8 Συλλογή: Διαχωρισμός, συγκέντρωση και τοποθέτηση των ΙΑ σε κατάλληλη συσκευασία στους χώρους παραγωγής Μεταφορά : από τους χώρους παραγωγής στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης Προσωρινή αποθήκευση: σε ειδικά σχεδιασμένο χώρο

9 Επεξεργασία: Η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, θερμικών και βιολογικών διεργασιών, που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των ΙΑ, έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους. Τελική διάθεση: Η ελεγχόμενη απόθεση των ιατρικών αποβλήτων ή των προϊόντων επεξεργασίας τους σε κατάλληλους γι’ αυτό το σκοπό χώρους

10 Συλλογή Διαχωρισμός ανάλογα με την επεξεργασία που θα ακολουθήσει και τοποθέτηση σε υποδοχείς αντίστοιχου χρώματος Προς αποστείρωση : κίτρινο χρώμα Προς αποτέφρωση: κόκκινο χρώμα, όχι από PVC Προς αποτέφρωση ελάχιστης θερμοκρασίας 11000C, όταν περιέχουν> 1% αλογονούχες ουσίες Αιχμηρά: άκαμπτη και ανθεκτική συσκευασία μιας χρήσεως

11 Μεταφορά, Προσωρινή αποθήκευση ΕΙΑ
Όχημα μεταφοράς : κλειστό, στεγανό , με δυνατότητα ψύξης <80C, χωρίς μηχανισμό συμπίεσης Συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο, με στοιχεία αναγνώρισης Προσωρινή αποθήκευση ΕΙΑ εντός/εκτός ΥΜ Παραμονή σε κατάλληλους χώρους, υπό θερμοκρασία < 5 0C και για χρονικό διάστημα <5 ημερών

12 Επεξεργασία ΕΙΑ εντός και εκτός ΥΜ
Μέθοδοι: Αποτέφρωση ή αποστείρωση Αποστείρωση μόνον για αμιγώς μολυσματικά απόβλητα Άδεια συλλογής-μεταφοράς-προσωρινής αποθήκευσης Άδεια εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΙΑ Χορήγηση από τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας, με εισήγηση Δ/νσεων ΠΕΧΩ και Υγείας Διάρκεια ισχύος 5 έτη

13 Αποτέφρωση : Διαδικασία ξηράς οξείδωσης των
Αποτέφρωση : Διαδικασία ξηράς οξείδωσης των ΙΑ, που μειώνει το οργανικό και δυνάμενο να καεί κλάσμα των αποβλήτων, αλλά και η πυρόλυση, η αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσματος Αποστείρωση : Η υγρά ή ξηρά θερμική επεξεργασία των ΙΑ, ώστε το μικροβιακό φορτίο τους να εξομοιωθεί με αυτό των οικιακών απορριμμάτων

14 Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Οδηγία 91/271 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων: ΚΥΑ 5673 /400/97 Στόχος της Ε.Ε------> Καθαρισμός των επιφανειακών και παράκτιων υδάτων από την οργανική ρύπανση μέχρι το τέλος του 2010 Για την επίτευξη του στόχου απαιτούνται ---> μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της επεξεργασίας των λυμάτων την επόμενη δεκαετία

15 Άδεια εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΙΑ
Χορηγείται από τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας, με εισήγηση Δ/νσεων ΠΕΧΩ και Υγείας Διάρκεια ισχύος 5 έτη.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Κατέβασμα ppt "Υπ.Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google