Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάθεση αποβλήτων στο κλινικό εργαστήριο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάθεση αποβλήτων στο κλινικό εργαστήριο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διάθεση αποβλήτων στο κλινικό εργαστήριο
Κυριάκου Ιουλία Χριστοφή Μαρία-Ιωάννα

2 Ορισμός Ιατρικών Αποβλήτων
Ως Ιατρικά Απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 47/2001).

3 Κατηγορίες Ιατρικών Αποβλήτων
Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑΑΧ) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ) Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα Απόβλητα (ΕΙΑΜΧ) Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα Μολυσματικό και Τοξικό Χαρακτήρα (ΕΙΑΜΤΧ) Απόβλητα Αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑΤΧ) Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ) : Ραδιενεργά, Μπαταρίες, Συσκευασίες με αέρια υπό πίεση κ.ά .

4 Προέλευση ιατρικών αποβλήτων
Πηγές Ι.Α. είναι υγειονομικές μονάδες όπως: Δημόσια θεραπευτήρια Δημοτικοί υγιειονομικοί σταθμοί Κέντρα αιμοδοσίας Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια Κτηνιατρεία Απορρίματα που παράγονται εκτός νοσοκομείων, από ασθενείς με αναπνευστήρες ή με αιμοκάθαρση

5 Σύσταση Ι.Α Ποσοστό της τάξης του 75% - 95% των ιατρικών αποβλήτων θεωρούνται μη επικίνδυνα.Τα 10-25% θεωρούνται επικίνδυνα με δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου. . Πηγή: Air & Waste Management Association (AWMA), Medical Waste Disposal. Medical Waste Committee (WT-3), Technical Council, Air & Waste Management Association. J. Air,

6 Η παραγωγή απορριμάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως:
Το μέγεθος του νοσηλευτικού ιδρύματος Το είδος του νοσηλευτικού ιδρύματος Την αναλογία του προσωπικού ως προς τον αριθμό των κλινών Τον αριθμό των επεμβάσεων που γίνονται Το είδος των ασθένων που νοσηλεύονται Το βαθμό ανακύκλωσης απορριμάτων Την ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύματος που επηρεάζει την παραγωγή ειδικών/μολυσματικών απορριμάτων. Το διαφορετικό τρόπο προμήθειας αναγκαίων υλικών και τροφίμων.

7

8 Συλλογή ιατρικών αποβλήτων
Τα αστικού χαρακτήρα Ιατρικά απόβλητα (ΙΑ – ΑΧ) συλλέγονται σε κοινούς πλαστικούς σάκους Τα αμιγώς μολυσματικά απόβλητα συλλέγονται σε ειδικά χαρτοκιβώτια (Hospital Box) Τα μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα απορρίματα συλλέγονται σε ανθεκτικούς σάκους, που φέρουν το ανεξίτηλο και ευδιάκριτο σήμα « Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» Τα αιχμηρά αντικείμενα (βελόνες, κοφτερά αντικείμενα, δίσκοι, υποδόριες σύριγγες κ.λ.π.) συλλέγονται σε ειδικούς κάδους (Approved Sharps Disposal Containers) Τα τοξικά ιατρικά απόβλητα, όπως αμάλγαμα που εμπεριέχουν άργυρο, τα συλλέγουμε σε ειδικά δοχεία (απαργυρωτές) Οι άχρηστες ή ληγμένες φαρμακευτικές ουσίες επιστρέφονται στο φαρμακείο της μονάδας για απόσυρση και τοποθετούνται σε ειδικό περιέκτη.

9 Κάδοι και δοχεία απόρριψης και μεταφοράς αποβλητων

10 Διαχείριση και επεξεργασία
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνει: Τον προσδιορισμό των Υπευθύνων για την εποπτεία και την τήρηση των μέτρων, των όρων και των περιορισμών στη διαχείριση τους Τις κατηγορίες των αποβλήτων που παράγονται στην Υγειονομική Μονάδα Τον διαχωρισμό, τη συλλογή, τη μεταφορά και την προσωρινή αποθήκευση εντός της Υγειονομικής Μονάδας

11 Την επεξεργασία και την τελική διάθεση τους
Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαχείριση τους Την εκπαίδευση του προσωπικού Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

12 Προστατευτικός εξοπλισμός
Μάσκες προσώπου ανάλογα με την εργασία Γυαλία ανάλογα με την εργασία Φόρμα προστασίας (υποχρεωτικό) Βιομηχανικές ποδιές Ποδονάρια ή μπότες (υποχρεωτικό) Γάντια ιατρικό και προσωπικό νοσηλευτικό προσωπικό ή χοντρά γάντια για εργάτες απορριμάτων

13 Μέθοδοι επεξεργασίας-Κριτήρια επιλογής
Αποτέφρωση Πυρόλυση Αποστείρωση Απολύμανση με μικροκύματα Χημική απολύμανση Το είδος των αποβλήτων Η ποσότητα Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου  Η σταθερή ποιότητα  Το κόστος

14 Πίνακας για την επεξεργασία των αποβλήτων

15 Επιπτώσεις για το περιβάλλον και αντιμετώπιση
Επιπτώσεις για το περιβάλλον και αντιμετώπιση  Παρατηρείται αυξημένη ρύπανση του αέρα των υπόγειων νερών του εδάφους Τρόποι αντιμετώπισης Χρήση πετρελαίου diesel Συντήρηση-καθαρισμός καυστήρα διαθέσιμο και σε καλή κατάσταση το δίκτυο ύδατος παροχής και αποχέτευσης συνεπής εφαρμογή του διαχωρισμού απορριμάτων

16

17 Στόχοι-Συμπεράσματα Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων Επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου Ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του νοσηλευτικού και ιατρικού δυναμικού

18 Βιβλιογραφία [1] «Διαχείριση των επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων» Φ Καρυστινάκη, Ε Αδάμου. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 70, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2008. [2] «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Γιαννοπούλου Ευδοξία, Βύρλιος Κωνσταντίνος, Ζιάμπα Βασιλική Μαΐου 2010. [3] «Σε χωματερές καταλήγουν σχεδόν όλα τα νοσοκομειακά απόβλητα» 31 Αυγ. 2011 [4] «Ιστοσελίδα: ΕΕΔΣΑ» Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, . [5] «Νοσοκομειακά Απόβλητα: Κίνδυνοι για την Υγεία των Εργαζομένων» ΕΙΣΗΓΗΣΗ Β.ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, καθηγητή Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. ΤΕΕ, Αθήνα, 2 Φεβ., 2005. [6] «Ιστοσελίδα: Μηχανή αναζήτησης WEB Google» . [7] «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ» Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α. Ν. Θ. «Θεαγένειο» [8] «Ιστοσελίδα: Κ.Ε.Ε» Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας [9] «Ιστοσελίδα:WHO» Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, .

19 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!


Κατέβασμα ppt "Διάθεση αποβλήτων στο κλινικό εργαστήριο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google