Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC Στόχοι :  Ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη μεταφορά ή την πώληση των υδρογονανθράκων  Μεγιστοποίηση της οικονομικής αξίας των παραγόμενων προϊόντων  Τήρηση και εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη σχετική νομοθεσία και αφορούν στην απόρριψη σε ξηρά ή σε θάλασσα οποιουδήποτε τμήματος της παραγωγής  Ικανοποίηση των προϋποθέσεων για την εισπίεση ρευστών στον ταμιευτήρα  Ικανοποίηση των προϋποθέσεων για τη μεταφορά ή την πώληση των υδρογονανθράκων  Μεγιστοποίηση της οικονομικής αξίας των παραγόμενων προϊόντων  Τήρηση και εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη σχετική νομοθεσία και αφορούν στην απόρριψη σε ξηρά ή σε θάλασσα οποιουδήποτε τμήματος της παραγωγής  Ικανοποίηση των προϋποθέσεων για την εισπίεση ρευστών στον ταμιευτήρα

2 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 2/10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC Επεξεργασία Φυσικού αερίου  Το σημείο δρόσου του νερού θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από κάθε θερμοκρασία που είναι δυνατόν να παρατηρηθεί στο σύστημα.  Το σημείο δρόσου των υδρογονανθράκων θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από κάθε θερμοκρασία που είναι δυνατόν να παρατηρηθεί στο σύστημα.  Η πίεση παράδοσης του αερίου (delivery pressure), η οποία καθορίζεται από τον τρόπο μεταφοράς και φόρτωσης.  Η θερμογόνος δύναμη (calorific ή heating value) του αερίου. Συνήθως, δίδεται σε συνδυασμό με την ειδική πυκνότητα του αερίου ως Δείκτης Wobbe και χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση της καταλληλότητας ενός καυσίμου για συγκεκριμένο καυστήρα, αλλά και για την εναλλαξιμότητα δύο καυσίμων.  Η περιεκτικότητα σε όξινα αέρια (CO 2, H 2 S) η μέγιστη τιμή της οποίας θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλή καθώς το μεν πρώτο αέριο είναι διαβρωτικό ενώ το δεύτερο και τοξικό.  Το σημείο δρόσου του νερού θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από κάθε θερμοκρασία που είναι δυνατόν να παρατηρηθεί στο σύστημα.  Το σημείο δρόσου των υδρογονανθράκων θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από κάθε θερμοκρασία που είναι δυνατόν να παρατηρηθεί στο σύστημα.  Η πίεση παράδοσης του αερίου (delivery pressure), η οποία καθορίζεται από τον τρόπο μεταφοράς και φόρτωσης.  Η θερμογόνος δύναμη (calorific ή heating value) του αερίου. Συνήθως, δίδεται σε συνδυασμό με την ειδική πυκνότητα του αερίου ως Δείκτης Wobbe και χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση της καταλληλότητας ενός καυσίμου για συγκεκριμένο καυστήρα, αλλά και για την εναλλαξιμότητα δύο καυσίμων.  Η περιεκτικότητα σε όξινα αέρια (CO 2, H 2 S) η μέγιστη τιμή της οποίας θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλή καθώς το μεν πρώτο αέριο είναι διαβρωτικό ενώ το δεύτερο και τοξικό. Προδιαγραφές πώλησης φ.α.

3 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 3/10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC Αφύγρανση (Dehydration) Φυσικού αερίου Διαδικασία αφύγρανσης σε περίπτωση υποθαλάσσιων κοιτασμάτων φ.α

4 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 4/10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC Επεξεργασία Φυσικού αερίου στην ξηρά

5 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 5/10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC Επεξεργασία αργού πετρελαίου Στόχοι :  Ικανοποίηση συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη μεταφορά του πετρελαίου όσον αφορά την τάση ατμών (vapour pressure). (Ειδικά όταν μεταφέρεται με πετρελαιοφόρα πλοία (tankers), όπου το πετρέλαιο θα πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιημένο, με τάση ατμών 1 atm στη θερμοκρασία περιβάλλοντος)  Αποτελεσματικό διαχωρισμό πετρελαίου-αερίου προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή τάση ατμών και πιθανώς και η επεξεργασία του αερίου προκειμένου να καλυφθούν οι προδιαγραφές πώλησής του.  Διαχωρισμό παραγόμενου νερού-πετρελαίου και διάσπαση τυχόν γαλακτωμάτων νερού-πετρελαίου για την κάλυψη προδιαγραφών διύλισης.  Απομάκρυνση τυχόν οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών -κυρίως H 2 S- πριν την παράδοση του πετρελαίου.  Απομάκρυνση αλάτων για την κάλυψη προδιαγραφών διύλισης.  Ικανοποίηση συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη μεταφορά του πετρελαίου όσον αφορά την τάση ατμών (vapour pressure). (Ειδικά όταν μεταφέρεται με πετρελαιοφόρα πλοία (tankers), όπου το πετρέλαιο θα πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιημένο, με τάση ατμών 1 atm στη θερμοκρασία περιβάλλοντος)  Αποτελεσματικό διαχωρισμό πετρελαίου-αερίου προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή τάση ατμών και πιθανώς και η επεξεργασία του αερίου προκειμένου να καλυφθούν οι προδιαγραφές πώλησής του.  Διαχωρισμό παραγόμενου νερού-πετρελαίου και διάσπαση τυχόν γαλακτωμάτων νερού-πετρελαίου για την κάλυψη προδιαγραφών διύλισης.  Απομάκρυνση τυχόν οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών -κυρίως H 2 S- πριν την παράδοση του πετρελαίου.  Απομάκρυνση αλάτων για την κάλυψη προδιαγραφών διύλισης.

6 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 6/10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC Διαχωρισμός παραγόμενων προϊόντων

7 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 7/10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC Διαχωριστές επιφάνειας (Separators) Οριζόντιος Διαχωριστής –free-water knockout (απομάκρυνση «ελευθέρου» νερού) Διαχωριστής κάθετης διάταξης

8 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 8/10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC Διαχωριστές επιφάνειας (Separators) Οριζόντιος Διαχωριστής –free-water knockout- με δυνατότητα ταυτόχρονης θέρμανσης (διάσπαση γαλακτωμάτων νερού σε πετρέλαιο ή πετρελαίου σε νερό

9 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 9/10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC Επεξεργασία παραγόμενου νερού

10 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 10/10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ HC Επεξεργασία εισπιεζόμενων ρευστών


Κατέβασμα ppt "Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 12 ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google