Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
4/2/2017 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3 ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι του μαθήματος είναι ο μαθητής να μπορεί να :
4/2/2017 ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι του μαθήματος είναι ο μαθητής να μπορεί να : δίνει τον ορισμό του όρου αποχετεύσεις κατανοεί το σκοπό των αποχετευτικών συστημάτων 3) ταξινομεί και συγκρίνει τα αποχετευτικά συστήματα 4) αναφέρει τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε ένα δίκτυο αποχέτευσης

4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ Τι εννοούμε με τον όρο αποχετεύσεις;
Με τον όρο αποχετεύσεις εννοούμε όλα τα αναγκαία έργα και εγκαταστάσεις για την συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική εναπόθεση των άχρηστων νερών, των λυμάτων και των νερών της βροχής. Για την εύκολη μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση, τα αποχετευτικά δίκτυα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Τα εσωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ή συστήματα Τα εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ή συστήματα

5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Εγκαθίστανται έξω από το κτίριο ή σπίτι. Είναι υπεύθυνα για την παραλαβή των άχρηστων νερών, των λυμάτων ή και των νερών της βροχής από τα εσωτερικά δίκτυα για την μεταφορά τους στα κέντρα επεξεργασίας, την επεξεργασία τους και τέλος την τελική τους εναπόθεση. Τα εξωτερικά αποχετευτικά δικτύα χωρίζονται σε δύο βασικούς τύπους: Τα κεντρικά συστήματα Τα ατομικά ή κτιριακά συστήματα

6 Εξωτερικά αποχετευτικά συστήματα

7 Κεντρικά συστήματα - περιλαμβάνουν σύστημα υπονόμων και κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας της τελικής διάθεσης των αποχετευτικών αποβλήτων και νερών της βροχής. (υπεύθυνος το Συμβούλιο αποχετεύσεως.) Τα ατομικά ή κτιριακά συστήματα - αποτελούνται από ένα σύστημα λάκκων για την επεξεργασία, συλλογή και τελική εναπόθεση των αποβλήτων, (υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης.) Τα κεντρικά συστήματα αποχετεύσεων χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες: α) Μεικτό σύστημα β) Χωριστό σύστημα γ) Μερικώς χωριστό σύστημα

8

9

10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Εγκαθίστανται και καταλαμβάνουν το εσωτερικό των κτιρίων ή σπιτιών. Ευθύνη τους είναι η συλλογή και μεταφορά των άχρηστων νερών, των λυμάτων ή και των νερών της βροχής, μέχρι των πρώτων φρεατίων ελέγχου. Τα εσωτερικά αποχετευτικά συστήματα χωρίζονται σε δυο βασικούς τύπους με βάση τον αριθμό των κεντρικών σωλήνων που φέρουν και τον τρόπο λειτουργίας τους: α) Το διπλό ή διπλής διασωλήνωσης σύστημα β) Το μονό ή μονής διασωλήνωσης σύστημα

11 α) Το διπλό ή διπλής διασωλήνωσης σύστημα Χρήση: Ι
α) Το διπλό ή διπλής διασωλήνωσης σύστημα Χρήση: Ι. Όταν το εξωτερικό αποχετευτικό σύστημα είναι το ατομικό κτιριακό το οποίο περιλαμβάνει σηπτικό και απορροφητικό λάκκο. Σηπτικό - καταλήγουν για επεξεργασία τα ανθρώπινα περιττώματα. Απορροφητικό — καταλήγουν τα άχρηστα νερά και τα επεξεργασμένα λύματα από τον σηπτικό. ΙΙ. Όταν οι υποδοχείς του υποστατικού είναι σκορπισμένοι και σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. III. Όταν υπάρχουν τοπικοί ή άλλοι κανονισμοί ή περιορισμοί ή προτιμήσεις.

12 ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Αποτελείται από:
Το σωλήνα που μεταφέρει ανθρώπινα περιττώματα (ακάθαρτα λύματα). Το σωλήνα που μεταφέρει άχρηστα υγρά που δεν περιλαμβάνουν ανθρώπινα περιττώματα (άχρηστα νερά). Τον εξαεριστήρα Την παγίδα οπίσθιας εισροής. Τα οριζόντια τμήματα των πιο πάνω σωλήνων ονομάζονται διακλαδώσεις, ενώ τα κάθετα κατακόρυφοι αγωγοί.

13 β) To μονό ή μονής διασωλήνωσης σύστημα Χρήση: Ι
β) To μονό ή μονής διασωλήνωσης σύστημα Χρήση: Ι. Όταν το εξωτερικό αποχετευτικό σύστημα είναι κεντρικό με υπόνομους και κέντρα καθαρισμού. II. Όταν οι υποδοχείς βρίσκονται συγκεντρωμένοι και στα πολυώροφα σε κατακόρυφη διάταξη μεταξύ τους.

14 ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ Στο σύστημα αυτό τόσο τα ανθρώπινα περιττώματα όσο και τα ακάθαρτα άχρηστα νερά καταλήγουν στον ίδιο κατακόρυφο αγωγό ακαθάρτων που τα μεταφέρει στο πρώτο φρεάτιο ελέγχου. Αποτελείται από ένα αγωγό για: τα ακάθαρτα λύματα τα άχρηστα νερά εξαεριστήρα

15 Σύστημα αποχέτευσης μονής
διασωλήνωσης Ντους Νιπτήρας Μπάνιο Νιπτήρες Κεντρικός εξαεριστήρας 75 mm Κατακόρυφος ακαθάρτων 100 mm Αποχωρητήρια Ουρητήρια Λεκάνη κουζίνας  Διακλάδωση εξαεριστήρα Αντισιφωνικοί σωλήνες Διακλάδωση ακάθαρτων 100 mm Διακλάδωση άχρηστων νερών Λεκάνη

16 Σύγκριση του μονού με το διπλό σύστημα
4/2/2017 Σύγκριση του μονού με το διπλό σύστημα Πλεονεκτήματα του μονού συστήματος: Είναι πιο οικονομικό σε : α) υλικά β) εργατικά γ) συντήρηση Όταν η εγκατάσταση του γίνεται εξωτερικά, είναι πιο καλαισθητικό λόγω των πιο λίγων σωλήνων που χρησιμοποιεί. Όταν η εγκατάσταση του γίνεται σε αγωγούς σωλήνων ή ενσωματώνεται στα δομικά στοιχεία, χρειάζεται λιγότερο χώρο. Συντήρηση: έχει ένα μόνο κατακόρυφο αγωγό και έναν εξαεριστήρα.

17 Μειονεκτήματα του μονού συστήματος
4/2/2017 Μειονεκτήματα του μονού συστήματος Περιορίζει τις περιπτώσεις χρήσης του. Είναι πιο ευαίσθητο στα φαινόμενα του σιφωνισμού. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται παγίδες, που να συγκρατούν βύθισμα τουλάχιστον 50 mm.

18 Τι περιλαμβάνεται μέσα στη κατασκευή και λειτουργία των εσωτερικών αποχετευτικών συστημάτων; α) Τα είδη υγιεινής ή υποδοχείς β) Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα τους γ) Τα συμπληρωματικά ή βοηθητικά μέρη (οι παγίδες -εξαρτήματα ελέγχου και διαφυγής). Τι είδους σωλήνες χρησιμοποιούμε για την κατασκευή a) Πλαστικοί σωλήνες PVC β) Χυτοσίδηροι σωλήνες γ) χαλυβδοσωλήνες δ) Τσιμεντοσωλήνες

19 Είδη Υγιεινής

20 Σωλήνες και εξαρτήματα

21 Βοηθητικά εξαρτήματα

22 Βαςικοι κανονες υγιεινης και αςφαλειας ςε ενα δικτυο αποχετευςης
Κάθε εγκατάσταση αποχέτευσης πρέπει να διασφαλίζει: την πλήρη παραλαβή κάθε ποσότητας λυμάτων, του συγκεκριμένου χώρου. την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής. τη μη όχληση των χώρων κατοικίας από θορύβους που προκαλεί η διακίνηση των λυμάτων. την ασφάλεια από διαφυγή, εισπνοή ή ανάφλεξη αερίων.


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google