Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒ. ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒ. ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒ. ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : Η Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Yγ. Διάταξη «περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» και οι τροποποιήσεις της : Γ4 1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) και ΔΥΓ2/80825/06 (ΦΕΚ 120 Β) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Η ΔΥΓ2/99932/06/ «Οδηγίες- διευκρινήσεις εφαρμογής των Υγ. Διατάξεων για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών»

3 OΡΙΣΜΟΙ Κολυμβητική δεξαμενή ή κολυμβητήριο καλείται:
Κάθε τεχνητή δεξαμενή, που τροφοδοτείται με νερό από ελεγμένη σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής πηγή και χρησιμοποιείται για ομαδική κολύμβηση και αναψυχή. Εσωτερική: Εντός κλειστού, στεγασμένου χώρου Υπαίθρια: Σε ανοικτό, περιφραγμένο χώρο

4 OΡΙΣΜΟΙ Δημοσίας χρήσεως:
Η χρησιμοποιουμένη από το κοινό ή ομάδες πληθυσμού, ως μελών συλλόγων, ξενοδοχείων, ενοίκων πολυκατοικίας, κλπ. , ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας Ιδιωτική : Η χρησιμοποιουμένη αποκλειστικά από τα μέλη μιας οικογένειας και συγγενή ή φιλικά πρόσωπα

5 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
Υλικά: Τα υλικά, που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ανθεκτικά, να εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και λ ε ί ε ς εσωτερικές επιφάνειες. Ποιότητα μηχανολογικού εξοπλισμού: κατάλληλη, ώστε να μην επιφέρει ρύπανση στο νερό της κολυμβητικής δεξαμενής ( π.χ. από διάβρωση ή διάλυση βαρέων μετάλλων, κλπ)

6 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
ΧΩΡΟΙ: 1. Γενική διάταξη: Διαδοχική πορεία: Αποδυτήρια αποχωρητήρια, ντους 2. Απαιτήσεις διακεκριμένων αποχωρητηρίων και ντους για κάθε φύλο Πρόβλεψη επαρκούς χώρου και κατά προτίμηση εντός επισκέψιμων στοών για άνετη προπέλαση για την τοποθέτηση, επιθεώρηση και επισκευή των αντλιών, διυλυστηρίων, εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας των μηχανημάτων από κινδύνους ψύξεως, πλημμυρών, κλπ.

7 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
ΧΩΡΟΙ: Το σχήμα των δεξαμενών πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κυκλοφορία και ανανέωση του ύδατος, χωρίς να δημιουργούνται θύλακες στάσιμου ή μη ανανεωμένου νερού. Τμήματα με βάθος < 0.90μ θα διαχωρίζονται με εμφανή γραμμή ασφαλείας στον πυθμένα. Το βάθος του νερού πρέπει να σημειώνεται εμφανώς και στις στο βάθος των 1.50μ και στο τέρμα της δεξαμενής

8 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Συνιστώνται ως ελάχιστες για ορθογωνικές δεξαμενές: 10μΧ20μ, κατά προτίμηση 12,5μΧ25μ και για τις παιδικές 6,0μΧ12,0μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Μικρές: Ε1< 350μ2 Μεσαίες :350μ2<Ε2<1250μ2 Μεγάλες :Ε3>1250μ2 Οι δεξαμενές πρέπει να είναι μονίμου κατασκευής, Υδατοστεγείς Με επιφάνειες λείες και ευχερώς καθαριζόμενες

9 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
ΠΥΘΜΕΝΑΣ Κλίση για βάθος <1,50μ: <1:12,5 (8%) και Για μεγαλύτερα βάθη <1:3 Επίστρωση του πυθμένα με άμμο ή γαιώδη υλικά απαγορεύεται Περιμετρικά τοιχώματα: Εσωτερικές επιφάνειες: κατακόρυφες Επένδυση πλευρών και πυθμένα με υλικό ανοικτού χρώματος και λείας επιφάνειας. Κατά το δυνατόν όλες οι γωνίες στρογγυλεμένες.

10 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
Μέγιστο φορτίο δεξαμενών: Max αριθμός λουομένων: Για τμήματα βάθους <1,0μ: 1ατ/1 μ2 επιφ. νερού Για τμήματα βάθους >1,0μ: 1ατ/2,5 μ2 επιφ. νερού Για κάθε σημείο καταδύσεως απαιτείται επιπρόσθετα επιφάνεια 30μ2 Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των λουομένων θα προκύπτει > 500 l ανανεούμενου-χλωριωμένου νερού ανά λουόμενο.

11 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
Στόμια εισροής και εκροής: Σκοπός: Ομοιόμορφη κυκλοφορία νερού και κατανομή του υπολειμματικού χλωρίου, αποφυγή θυλάκων μη ανανεούμενου νερού Συνιστάται όπως: τα στόμια εισροής τοποθετούνται στο αβαθές τμήμα της δεξαμενής σε αποστάσεις <4,50μ τα στόμια εκροής στο βαθύ τμήμα σε αποστάσεις <6,0μ Για δεξαμενές>150μ2 συνιστάται τοποθέτηση στομίων εισροής και στα πλάγια τοιχώματα ανά 4,5μ. Απαιτείται μελέτη για δεξαμενές με ακανόνιστο σχήμα.

12 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
Στόμια εισροής και εκροής: Τα στόμια εισροής θα είναι βυθισμένα κατά 0.30μ για να αποφεύγεται η έκλυση χλωρίου, ενώ στόμια εισροής και εκροής πρέπει να εφοδιασμένα με επιστόμια ή δικλείδες για τη ρύθμιση παροχής Για την απομάκρυνση του υμενίου, που σχηματίζεται στην επιφάνεια του νερού και αποτελεί σοβαρή εστία μολύνσεως συνιστάται όπως το ήμισυ περίπου της εκροής του νερού πραγματοποιείται με την υπερχείλιση, από σημεία έναντι της εισαγωγής. Στον πυθμένα θα πρέπει να προβλέπεται στόμιο εκκενώσεως στο βαθύτερο σημείο των δεξαμενών.

13 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
Αύλακες υπερχειλίσεως: Όλες οι δεξαμενές με επιφάνεια>200μ2 θα περιβάλλονται σε όλη την περίμετρό τους, πλην της περιοχής των κλιμάκων με αύλακες υπερχειλίσεως, με ειδικές απαιτήσεις π.χ. βάθος ικανό, ώστε να μη φθάνουν τα άκρα των δακτύλων στον πυθμένα Άνοιγμα επαρκές, ώστε ο καθαρισμός να είναι ευχερής Οι αύλακες υπερχείλισης θα αποστραγγίζονται καλώς προς τα σημεία απορροής

14 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
Αύλακες υπερχειλίσεως: Στις δεξαμενές με επιφάνεια<200μ2 είναι δυνατόν αντί των αυλάκων υπερχειλίσεως να προβλέπονται στόμια υπερχειλίσεως (skimmers) προς απομάκρυνση της επιφανειακής στοιβάδας νερού. Αριθμός skimmers: τουλάχιστον 1/ 50μ2

15 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
Βαθμίδες και κλίμακες: Σκοπός του τρόπου της κατασκευής: Αποφυγή και περιορισμός των ατυχημάτων στο ελάχιστο δυνατόν Επιφάνειες των βαθμίδων των κατακόρυφων και κανονικών κλιμάκων από μη ολισθηρό υλικό. Κατασκευή οπών στους τοίχους των δεξαμενών για τη χρήση τους ως βαθμίδων απαγορεύεται. Κλίμακες κανονικές κατακόρυφοι πρέπει να φέρουν χειρολαβές και στις δύο πλευρές μέχρι τον περιφερειακό διάδρομο. Οι κανονικές κλίμακες θα πρέπει να κατασκευάζονται σε εσοχή στον τοίχο ή τον διάδρομο των δεξαμενών.

16 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
Περιφερειακοί διάδρομοι: Απαίτηση περιφερειακού διαδρόμου πλάτους >1,5μ και κατά προτίμηση 2,4μ έως 3,0μ. Εξώστες θεατών: Οι εξώστες θεατών δεν πρέπει να υπέρκεινται της επιφάνειας της δεξαμενής. Καλή αποστράγγιση Αποφυγή οπών και σχισμών για την αποφυγή ρύπανσης.

17 Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
Προκειμένου να λειτουργήσει δημόσια κολυμβητική δεξαμενή, απαιτείται προηγουμένως να ληφθεί από τον υπόχρεο άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το αρθ. 27 της Γ1/443/73 Υ.Δ. Για τη χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέσω του Δήμου αίτηση προς την υγειονομική υπηρεσία της Ν.Α. με πλήρη τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής σε τρία αντίγραφα (έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα κ.λ.π.) υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό.

18 Τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής
α) έκθεση: θα περιλαμβάνονται στοιχεία: - προέλευσης του νερού, της ποιότητάς του και της ενδεχόμενης προεπεξεργασίας του -χαρακτηρισμού της δεξαμενής (λ.χ. υπαίθρια, εσωτερικού χώρου, μικρή, μεσαία, με ανακυκλοφορία, κλπ.) - μέγιστου αριθμού λουομένων - εργαστηριακού ελέγχου και τήρησης στοιχείων ποιότητας νερού

19 Τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής
- λειτουργίας και συντήρησης της δεξαμενής και ειδικότερα σ’ ό,τι αφορά το προσωπικό, τον υπεύθυνο λειτουργίας, την καθαριότητα της δεξαμενής, τα μέτρα ασφάλειας και την τήρηση λεπτομερών στοιχείων λειτουργίας - υλικών κατασκευής, μηχανολογικού εξοπλισμού - συστημάτων φωτισμού, αερισμού, θέρμανσης

20 Τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής
- συστήματος ανακυκλοφορίας (αντλίες, τριχοπαγίδες, θερμαντήρας νερού, αναρροφητικός καθαριστήρας, σύστημα σωληνώσεων, φίλτρα, μέσο απολύμανσης, άλλες ουσίες) - συστήματος απολύμανσης - μέσων διάσωσης Επίσης θα δίδεται τεχνική περιγραφή της διάθεσης λυμάτων των βοηθητικών εγκαταστάσεων (αποχωρητήρια, καταιονητήρες, κλπ.) και της διάθεσης των υγρών αποβλήτων της κολυμβητικής δεξαμενής.

21 Τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής
Διευκρινίζεται ότι κινητός πυθμένας δεξαμενής δεν επιτρέπεται, καθότι δεν πληρούνται οι διατάξεις του αρθ.23 για τα μέτρα ασφάλειας, των παρ. 6 και 8 του αρθ. 4 για την άρτια κατασκευή των κολυμβητικών δεξαμενών των αρθ. 4, 6  15 για την αποδοτική λειτουργία της δεξαμενής

22 Τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής
β) υπολογισμοί Θα προσδιορίζονται: - η χωρητικότητα της δεξαμενής - ο αριθμός των αποδυτηρίων, αποχωρητηρίων, καταιονητήρων για κάθε φύλο - ο αριθμός και η δυναμικότητα των αντλιών και φίλτρων - το μέγεθος στομίου και - ο χρόνος εκκένωσης.

23 Τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής
Διευκρινίζεται ότι στη σχετική (β) Υγ. Διάταξη δεν προβλέπεται ελάχιστη αποδεκτή επιφάνεια κολυμβητικής δεξαμενής, η απαιτούμενη όμως επιφάνειά της προσδιορίζεται με βάση το μέγιστο αριθμό λουομένων που βρίσκονται κάθε στιγμή μέσα στον περιφραγμένο χώρο της , όπως αναλυτικότερα προβλέπεται στο άρθ.5 της Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης .

24 Τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής
γ) σχεδιαγράμματα Να απεικονίζονται σε λεπτομερή γενικά και επιμέρους Ι. αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, τομές, κλπ.): α) η κολυμβητική δεξαμενή, με ιδιαίτερη επισήμανση σε στοιχεία υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως:

25 Τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής
γραμμή ασφάλειας διαχωρισμού αβαθών νερών (βάθος 0.90 m), σήμανση βάθους 1.50 m και μέγιστου βάθους κλίσεις πυθμένα αβαθούς και βαθέος τμήματος στόμια εισροής και εκροής σύστημα υπερχείλισης (αύλακες ή στόμια) βαθμίδες-κλίμακες περιφερειακοί διάδρομοι πλάτους τουλάχιστον 1.50 m και σε σχέση με την περίφραξη, ποδολουτήρες

26 Τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής
θέσεις κατάδυσης στόμιο εκκένωσης ανεπίστροφες δικλείδες προστασίας δικτύου ύδρευσης β) τα αποδυτήρια, αποχωρητήρια, καταιονητήρες χωριστά για κάθε φύλο καθώς και τα συστήματα αποχέτευσής τους γ) η διάταξη των χώρων σε σχέση με την κολυμβητική δεξαμενή και να σημειώνονται με ευκρίνεια (διακριτό χρώμα) τα όρια του περιφραγμένου χώρου, σύμφωνα με τα άρθρα 3  5 Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης.

27 Τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής
ΙΙ. ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια : οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της δεξαμενής, αντλίες, φίλτρα, τριχοπαγίδες, συσκευές απολύμανσης, αναρροφητικός καθαριστήρας, σωληνώσεις εισαγωγής-εξαγωγής, εκκένωσης, ανακυκλοφορίας, δοσιμετρικές αντλίες, δεξαμενές χημικών κ.ά. ουσιών, επιστόμια, στόμια δειγματοληψίας, μετρητές παροχής, πίεσης, θερμοκρασίας, φωτιστικά, αεριστήρες, θερμαντήρες, φρεάτια αποχέτευσης και αντλίες ακαθάρτων, συστήματα αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας και οι χώροι εγκατάστασής τους.

28 Τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής
Τα σχέδια και τεχνικά στοιχεία πρέπει να είναι θεωρημένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πολεοδομία, ΤΥ, Δ/νση Βιομηχανίας, κ.λ.π.) και θα παρέχονται αποδείξεις με την υποβολή σχετικών Βεβαιώσεων ή Δηλώσεων, ανα-φορικά με τη νομιμότητα και καταλληλότητα της πηγής υδροληψίας (λ.χ. άδεια χρήσης νερού ή άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και με αποτελέσμα-τα εργαστηριακών εξετάσεων), με το μόνιμο της κατά-σκευής, την πληρότητα του συστήματος αερισμού, φω-τισμού, των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και όποιου άλλου στοιχείου απαιτεί η Γ1/443/ 73 Υγ. Δ. (λ.χ. δυναμικότητα μέσου διύλισης, αντλιών, κλπ.).

29 Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
Η υγειονομική υπηρεσία της Ν.Α. προβαίνει στη θεώρησή τους μετά από αξιολόγηση ότι τηρούνται οι σχετικές διατάξεις και εγκύκλιοι, τα εγκρίνει δε οριστικώς μετά από επιθεώρηση και έλεγχο (παρ. 2 του αρθ. 27) που διενεργείται στην εγκατάσταση της κολυμβητικής δεξαμενής από αρμόδια όργανα ότι έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τα θεωρημένα στοιχεία και εισηγείται αρμοδίως στον οικείο Ο.Τ.Α. για τη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

30 Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Αδειών Καταστημάτων και Επιχειρήσεων έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από την Υγειονομική Υπηρεσία. Κατά την θεώρηση πρέπει να ελέγχεται η δυνατότητα εξασφάλισης νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαμενής με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων (ΟΤΑ, άδειας χρήσης νερού, κ.ά.). Τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται και κατά το στάδιο ανανέωσης της άδειας.

31 Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
Για την έγκριση και την χορήγηση της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής απαιτείται η υποβολή θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων, έκθεσης και υπολογισμών και λοιπών δικαιολογητικών από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. ΕΟΤ όταν πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες) καθώς και έγκριση μελέτης διάθεσης υγρών αποβλήτων και ΕΠΟ σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

32 Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
Είναι δυνατόν να ακολουθηθεί και η διαδικασία του προελέγχου στο πνεύμα του αρθ.9 της ΥΔ Α1β/8577/83 με σκοπό την εξυπηρέτηση του ενδιαφερομένου με την παροχή πληροφοριών και οδηγιών για την άρτια εφαρμογή των Υγειονομικών Διατάξεων, χωρίς όμως αυτό να δεσμεύει την υπηρεσία υγιεινής κατά τον τελικό υγειονομικό έλεγχο.

33 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 A/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 A/2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υ.Εσ.Δ.Δ.Α.» (άρθρο 22)

34 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Κατ’ εξαίρεση, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυμάτων…, περιλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των οικείων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)»  Λοιπές κολυμβητικές δεξαμενές : αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας εξακολουθεί να είναι ο Δήμος

35 Προσωπικό λειτουργίας
Στην άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το αρθ.27 της Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης αναγράφονται απαραιτήτως και α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια και είναι ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της και β) ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών, βάσει του αρθ.21.

36 Προσωπικό λειτουργίας
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το αρθ.1 παρ.7 της ίδιας διάταξης «υπεύθυνο πρόσωπο» ή «υπεύθυνος» καλείται το φυσικό πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών, το οποίο μεριμνά για τη λειτουργία της δεξαμενής και είναι ικανό να εξασφαλίσει την εφαρμογή των όρων της διάταξης και τυγχάνει της αποδοχής της Υγ. Υπηρεσίας . Ο υπεύθυνος λειτουργίας σύμφωνα με το αρθ.15 είναι αρμόδιος πέραν των άλλων για την παρουσία του προσωπικού εποπτείας των λουομένων όπως προβλέπεται από το αρθ.21, βάσει του μεγέθους της δεξαμενής.

37 Προσωπικό λειτουργίας
Το προσωπικό εποπτείας αποτελείται από: - υπεύθυνο επόπτη ασφάλειας ή /και - ειδικευμένο επόπτη, και κατά περίπτωση από - ειδικευμένο στην παροχή πρώτων βοηθειών διοικητικό υπάλληλο, ενώ σύμφωνα με το αρθ.20 προβλέπεται και ορισμός υπεύθυνου καθαρισμού της κολυμβητικής δεξαμενής.

38 Προσωπικό λειτουργίας
Το ανωτέρω προσωπικό πλέον των ειδικών απαιτούμενων γνώσεων, για τις οποίες θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα έχει δίπλωμα ή σχετικό πιστοποιητικό, θα είναι και πεπειραμένο στις μεθόδους και στην τεχνική της παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών, στη χρήση τεχνητής αναπνοής, καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανάνηψης.

39 Προσωπικό λειτουργίας
Τα ονόματα του ανωτέρω προσωπικού με τα σχετικά στοιχεία εκπαίδευσης και εμπειρίας θα έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Υγ. Υπηρεσία η οποία μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή τους εντός καθορισμένης προθεσμίας, εφόσον το κρίνει αναγκαίο (παρ.1 του αρθ.19).

40 Προσωπικό λειτουργίας
Από τη Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη δεν προσδιορίζεται ο τύπος των διπλωμάτων και πιστοποιητικών (εκδούσα αρχή, σχολές κλπ) του προσωπικού εποπτείας-ασφάλειας και συνεπώς είναι στην ευθύνη της υπηρεσίας υγείας Ν.Α. να κρίνει εάν τα προσόντα του προσωπικού είναι επαρκή ή η διαγωγή του είναι ικανοποιητική. Στη διαδικασία αυτή μπορεί να ζητηθεί και σχετική συνδρομή από άλλα όργανα ή φορείς, λ.χ. μονάδες υγείας (Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, νοσοκομεία, σεμινάρια), υπηρεσίες φυσικής αγωγής Ν.Α., Λιμεναρχεία κλπ.

41 Προσωπικό λειτουργίας
Από τα ανωτέρω εκτιμάται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας μπορεί να απασχοληθεί σε θέσεις εποπτών ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει κατ’ ελάχιστον τις απαραίτητες απαιτήσεις που προβλέπονται από την Υγ. Διάταξη. Τα σχετικά πιστοποιητικά που οδηγούν στη χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη είναι δυνατόν να θεωρηθούν γενικά αποδεκτά, χωρίς όμως να αποτελεί αποκλειστική και αναγκαία προϋπόθεση η εκπαίδευση ή η πιστοποίηση γνώσεων των εποπτών ασφαλείας μόνον από τις σχολές αυτές.

42 Προσωπικό λειτουργίας
Οι Υγειονομικές υπηρεσίες ΝΑ σε συνεργασία με τις τοπικές μονάδες Υγείας (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία κλπ) να μεριμνήσουν για την επάρκεια των σχετικών πιστοποιητικών και την εφαρμογή άρτιου ελέγχου τους.

43 Βοηθητικές εγκαταστάσεις
Με το αρθ.12 της Γ1/443/73 προβλέπεται για κάθε δεξαμενή επαρκής αριθμός ιδιαίτερων αποχωρητηρίων, ουρητηρίων, καταιονητήρων και νιπτήρων για κάθε φύλο και ο ελάχιστος αριθμός τους προσδιορίζεται με βάση τον μέγιστο αριθμό των λουομένων που μπορεί να εξυπηρετήσει η δεξαμενή. Συνεπώς, κάθε δεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει δικές της εγκαταστάσεις παρόμοιων ευκολιών, οι οποίες θα προβλέπονται αποκλειστικά για τους χρήστες της κολυμβητικής δεξαμενής.

44 Βοηθητικές εγκαταστάσεις
Τα αποδυτήρια είναι προαιρετικά, όταν όμως υφίστανται θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα η γενική διάταξη των χώρων (αρθ.3, παρ.1) σε αποδυτήρια-αποχωρητήρια-καταιονητήρες-(ποδολουτήρες)-κολυμβητική δεξαμενή εντός χώρου ευχερώς ελεγχόμενου από το προσωπικό λειτουργίας.

45 Βοηθητικές εγκαταστάσεις
Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια: Δάπεδα , τοίχοι και χωρίσματα από αδιάβροχο υλικό, με ομαλή επιφάνεια και χωρίς ρήγματα και ανοικτούς αρμούς. Διάδρομοι μη ολισθηροί Δυνατότητα ευχερούς καθαρισμού Καλός αερισμός

46 Βοηθητικές εγκαταστάσεις
Ελάχιστος αριθμός : ντους θερμού και ψυχρού νερού : 1 ανά 50 λουομένους 2 αποχωρητήρια και 4 ουρητήρια ανά 250 άνδρες και 1 αποχωρητήριο ανά 50 γυναίκες 1 νιπτήρας ανά 100 λουομένους Απαραίτητα: Ποδολουτήρες πρό της δεξαμενής με 0,3-0,6% διαθέσιμο χλώριο Πόσιμο νερό

47 Βοηθητικές εγκαταστάσεις
Σε περίπτωση τεχνητά θερμαινόμενων εσωτερικών δεξαμενών, θερμοκρασία του αέρος στα αποδυτήρια, ντούς και αποχωρητήρια συνιστάται να είναι 210C<T<240C. Η θερμοκρασία του ύδατος των δεξαμενών θα πρέπει να είναι : 220C<T<250C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου ‘όχι μεγαλύτερη κατά 50C και όχι μικρότερη κατά 10C. Σχετική υγρασία <70%.

48 Βοηθητικές εγκαταστάσεις
Άρθρο 2 της Υγ. Διάταξης ΔΥΓ2/80825/06 περί κολυμβητικών δεξαμενών «σε ξενοδοχειακές μονάδες με ανάλογης επιφάνειας κολυμβητική δεξαμενή κοντά στη μονάδα, σαν παρελκόμενες της πισίνας εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες του ισογείου της ξενοδοχειακής μονάδας, εφόσον υπάρχουν»

49 Βοηθητικές εγκαταστάσεις
ξενοδοχειακές μονάδες : οι τουριστικές επιχειρήσεις που δηλώνονται στον Ε.Ο.Τ. και που έχουν δομές αντίστοιχες των ξενοδοχείων (Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43 Α) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών») παρελκόμενες της πισίνας εγκαταστάσεις : οι κοινόχρηστες βοηθητικές εγκαταστάσεις (αποχωρητήρια, καταιονητήρες, νιπτήρες κ.λ.π.), που βρίσκονται στο ισόγειο της ξενοδοχειακής μονάδας και ως εκ τούτου μπορούν να εξυπηρετούν τους λουομένους της κολυμβητικής δεξαμενής.

50 Βοηθητικές εγκαταστάσεις
Στις ειδικές περιπτώσεις των τουριστικών εγκαταστάσεων στις οποίες ανά εκάστη κατοικία αντιστοιχεί ιδιαίτερη κολυμβητική δεξαμενή (π.χ. επιπλωμένες επαύλεις, δωμάτια ξενοδοχείων με αυτόνομη πισίνα)  μπορούν ως εξαιρετική περίπτωση να χρησιμοποιηθούν οι βοηθητικοί χώροι της κατοικίας

51 Θέσεις καταδύσεως Επιφάνειες βαθμίδων να μη δημιουργούν κινδύνους ολισθήσεως. Ελεύθερο ύψος αιθούσης: min 5μ Ανάλογα με το ύψος καταδύσεως ορίζονται βάθη δεξαμενής και αποστάσεις ασφαλείας από τα τοιχώματα και μεταξύ των βατήρων

52 Αποικίες (370C μετά 24h)< 200/cm3 Κολοβακτηριοειδή <15/100ml
Ποιότητα του νερού Η ποιότητα νερού των κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει γενικά να είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 της Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης. Διαυγές 7,2<pH<8,2 Αποικίες (370C μετά 24h)< 200/cm3 Κολοβακτηριοειδή <15/100ml E coli:0/100ml Εργαστηριακές εξετάσεις: 1 δείγμα/εβδομάδα

53 Ποιότητα του νερού Διευκρινίζεται ότι η τροφοδοσία της δεξαμενής με θαλασσινό νερό δεν αντίκειται στις διατάξεις της (β) σχετικής υπό την προϋπόθεση ότι τα τελικά φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του νερού της δεξαμενής θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρθ. 15 της Υγ. Διάταξης.

54 Ανακυκλοφορία του νερού
Για την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται κολυμβητικές δεξαμενές με σύστημα ανακυκλοφορίας του νερού και να αποφεύγεται η χρήση δεξαμενών χωρίς επαναχρησιμοποίηση του νερού, στο πνεύμα των διατάξεων των σχετικών Νόμων για την προστασία του Περιβάλλοντος

55 Ανακυκλοφορία του νερού
Σύμφωνα με την παρ.1α του αρθ.15 της Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης το νερό της κολυμβητικής δεξαμενής θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών. Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με ανακυκλοφορία του νερού της δεξαμενής μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση.

56 Ανακυκλοφορία και καθαρισμός του νερού
Σύμφωνα με την παρ.1 του αρθ.16 της Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης το σύστημα ανακυκλοφορίας-καθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης της δεξαμενής και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη.

57  DPD: Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη
Απολύμανση του νερού Η μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό της δεξαμενής θα γίνεται χρωματομετρικά με την μέθοδο DPD και θα κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l, ώστε να αποφεύγεται η χρήση της επικίνδυνης ουσίας ορθοτολιδίνης.  DPD: Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη

58 Απολύμανση του νερού Διευκρινίζεται ότι παρά τις αναφορές σε επιμέρους άρθρα ( παρ.2β του αρθ. 5 και παρ.1α του αρθ.15) της Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης για λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών χωρίς απολύμανση (σε περιπτώσεις συνεχούς ροής νέου καθαρού νερού από ασφαλή φυσική πηγή μη υποκείμενη σε χλωρίωση), υποχρεωτική απολύμανση απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών ως ρητά επιβάλλεται από το αρθ.18 της διάταξης.

59 Απολύμανση του νερού Υπενθυμίζεται επίσης ότι η τροφοδοσία της κολυμβητικής δεξαμενής με θαλασσινό νερό δεν αντίκειται στις διατάξεις της Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης υπό την προϋπόθεση ότι τα τελικά φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του νερού της δεξαμενής θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρθ. 15 της Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης.

60 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Υποχρεωτική απολύμανση σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών (άρθ.18) Το σύστημα ανακυκλοφορίας-καθαρισμού-απολύμανσης : 1.να εξασφαλίζει την καταλληλότητα του νερού από φυσικής, χημικής και μικροβιολογικής άποψης 2. να λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης της δεξαμενής και επιπλέον για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη νερού.

61 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Το υπολειμματικό χλώριο στο νερό της κολυμβητικής δεξαμενής να κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l  συνεχής απολύμανση Για απολύμανση με μέθοδο διαφορετική της χλωρίωσης (π.χ. Ag+, Cu+) απαιτείται έγκριση από την Υγειονομική Υπηρεσία

62 Διάθεση υγρών αποβλήτων
Σύμφωνα με το αρθ. 26 της Γ1/443/73 Υγ. Διάταξης σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή θα πρέπει να ικανοποιούνται όλοι οι όροι των ισχυουσών Υγειονομικών Διατάξεων. Συνεπώς και τα υγρά απόβλητα των κολυμβητικών δεξαμενών μετά την χρήση τους διατίθενται στο περιβάλλον τυγχάνοντας της εφαρμογής των ισχυουσών Υγειονομικών κλπ Διατάξεων (Ε1β/221/65) περί διαθέσεως υγρών αποβλήτων με την επισήμανση ότι :

63 Διάθεση υγρών αποβλήτων
- η άδεια διάθεσης μπορεί να έχει ληφθεί συνολικά για όλα τα υγρά απόβλητα της δραστηριότητας (λ.χ. τουριστική μονάδα ) και όχι μεμονωμένα για κάθε χρήση, γεγονός που απαιτείται όταν πρόκειται αμιγώς για κολυμβητήρια. - τα “νερά” κολύμβησης των κολυμβητικών δεξαμενών, δεδομένου ότι χαρακτηρίζονται από μικρό οργανικό φορτίο σε σχέση με εκείνο των αστικών λυμάτων (μικρότερο των 30 mg BOD5/λίτρο), δεν απαιτείται να υποβληθούν στην προβλεπόμενη από την Ε1β/221/65 ΥΔ ελάχιστη επεξεργασία ισοδύναμη απλής καθίζησης δύο (2) ωρών, υπό προϋποθέσεις

64 Διάθεση υγρών αποβλήτων
Προϋποθέσεις : ότι τηρούνται πιστά οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής (ανανέωση νερού, καθαρισμός νερού υπό ανακυκλοφορία, κλπ) και ότι η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από την απόφαση καθορισμού υδάτινου αποδέκτη (θάλασσα, υδάτινο ρεύμα, κλπ.) και τις απαιτήσεις προστασίας υπόγειων και επιφανειακών νερών και αποφυγής υγειονομικών προβλημάτων στα πλαίσια εφαρμογής των Υγειονομικών Διατάξεων.

65 Διάθεση υγρών αποβλήτων
Διευκρινίζεται ότι: α) τα λύματα των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και οι μικρές ποσότητες των υγρών αποβλήτων, που προκύπτουν από το σύστημα διύλισης (καθαρισμός φίλτρων) θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την Ε1β/221/65 Υγ. Διάταξη. β) σύνδεση αποβλήτων οιασδήποτε προέλευσης στο δίκτυο ομβρίων δεν επιτρέπεται.

66 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π.Δ. «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κ.Α.Α. από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.» (ΦΕΚ 166 Α/93) Υπ. Απ. «Προδιαγραφές λειτουργίας Κ.Α.Α. για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων, καθώς και για την διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο ά.10, παρ.1 του Ν.2072/92» (ΦΕΚ 789 Β/93) Υπ. Απ. «Προδιαγραφές λειτουργίας Κ.Α.Α. κλειστής νοσηλείας» (ΦΕΚ 973 Β/2005) και η τροποποίησή της (ΦΕΚ 1242 Β/2005)


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΥΜΒ. ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google