Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτική της Πληροφορικής Ι Ο Στόχος του Μαθήματος Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 27/9/2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτική της Πληροφορικής Ι Ο Στόχος του Μαθήματος Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 27/9/2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτική της Πληροφορικής Ι Ο Στόχος του Μαθήματος Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 27/9/2011

2 Τι είναι η Διδακτική της Πληροφορικής; • Η μελέτη, ο προβληματισμός, και η εξάσκηση της μετάδοσης γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα: – Επιστήμης και τεχνολογίας της πληροφορικής (Informatics, Computer Science) – Τεχνολογίας της επικοινωνίας (Information and Communication Technologies) – Χρήσης της τεχνολογίας σαν εργαλείο στην εκπαίδευση (Technology-Enhanced Learning)

3 Γιατί Διδακτική της Πληροφορικής; (1) • Παραδοσιακά: για διδασκαλία σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών • Όμως: όλοι καλούμαστε να «διδάξουμε» συναδέλφους, συνεργάτες, και άλλους

4 Γιατί Διδακτική της Πληροφορικής; (2) • Πρόσφατα υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον διότι: • Δραστική εισαγωγή της τεχνολογίας στη διαδικασία της εκπαίδευσης – Εκπαιδευτικό λογισμικό – Περιβάλλοντα εκμάθησης (learning environments) – Μάθηση από απόσταση (elearning) – Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (social networking) – Web 2.0 – Διαχείριση γνώσης (knowledge management) – Εκμάθηση σε κίνηση (mobile learning)

5 Γιατί Διδακτική της Πληροφορικής; (3) • Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή • Οι μαθητές είναι ψηφιακά εγγράμματοι (digitally literate) • Άρα: η μάθηση στα σχολεία πρέπει να ακολουθήσει τις σύγχρονες τάσεις τις τεχνολογίας

6 Δεξιότητες που Απαιτεί η Διδακτική της Πληροφορικής • Γνώση του αντικειμένου της πληροφορικής • Όμως: αυτό δεν είναι αρκετό • Πρόσθετες δεξιότητες που αφορούν τη μετάδοση της γνώσης

7 Ο Σκοπός του Μαθήματος • Η ανάπτυξη γνώσης και δεξιοτήτων για τη διδασκαλία της πληροφορικής – Επικοινωνία – αλληλεπίδραση με τους διδασκόμενους – Παρουσίαση εστιασμένη στις ανάγκες της ομάδας στόχου – Σύνδεση με εκπαιδευτικές μεθοδολογίες – Χρήση τεχνολογίας στην εκπαίδευση

8 Με τι θα Ασχοληθούμε:  Ανάλυση ομάδων στόχου, ορισμό στόχων της διδασκαλίας  Τις εκπαιδευτικές ανάγκες  Την υπάρχουσα κατάσταση  Ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και εργαλεία  Μεθοδολογίες εκμάθησης με χρήση τεχνολογίας υπολογιστών  Διδακτική προγραμματισμού  Ερευνητικές δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και αλλού  Ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας  Παρουσιάσεις και εργασίες

9 Συγγράμματα (Διδακτική Ι και ΙΙ) • Διδακτική Ι: «Διδακτικές προσεγγίσεις & Εργαλεία για τη διδασκαλία της πληροφορικής», Μ. Γρηγοριάδου/Ε. Γούλη/Α. Γογολού – Εκδόσεις Νέες Τεχνολογίες – Κωδικός Εύδοξος:2606 • Διδακτική ΙΙ: « Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής», Β. Κόμης – Εκδόσεις Κλειδάριθμος – Κωδικός Εύδοξος:13678

10 Οργάνωση Μαθήματος • 3-4 εργασίες διάρκειας 2 εβδομάδων σε ομάδες • 1 εργασία εξαμήνου • Παρουσιάσεις • Αξιολογήσεις παρουσιάσεων

11 Δομή Παρουσιάσεων • Σε ομάδες, παρουσιάζουν όλα τα μέλη • 8 ομάδες περίπου, ανάλογα με συμμετοχή στο μάθημα • Ανά 2 η εβδομάδα • Παρουσίαση περίπου 40 λεπτά • Ερωτήσεις από τις άλλες ομάδες • Αξιολόγηση από το ακροατήριο με φόρμες • Σε τι βαθμολογείστε: – Δομή και περιεχόμενο παρουσίασης – Ερωτήσεις που συνθέτετε για τις άλλες ομάδες – Σχόλια στη φόρμα αξιολόγησης των άλλων ομάδων

12 Εισαγωγή: Τι είναι η Διδακτική της Πληροφορικής Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 27/9/2011

13 Τι Επηρεάζει τη Διδακτική της Πληροφορικής; • Η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας • Η εξέλιξη των παιδαγωγικών μεθόδων • Οι ευρύτερες πολιτισμικές, κοινωνικές, και οικονομικές ανάγκες – Η μάθηση πρέπει να εξελιχθεί με βάση της ανάγκες μιας κοινωνίας που εξελίσσεται επίσης

14 Education and Training 2020 (1) • Στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση – Πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλους ανεξάρτητα από γεωγραφικούς περιορισμούς, οικονομική κατάσταση, ειδικές συνθήκες – Βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων (digital literacy) – Εκπαίδευση των δασκάλων για χρήση τεχνολογίας στη διδασκαλία – Χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (Web 2.0, eLearning, κοινωνικά δίκτυα, κλπ) – Προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού

15 Education and Training 2020 (2) – Προώθηση παιδαγωγικών μεθόδων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία των υπολογιστών – Προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και της οργάνωσης των σχολείων για χρήση τεχνολογίας υπολογιστών – Προώθηση της συμμετοχής στην εκπαίδευση ατόμων σε όλες τις ηλικίες – Προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης – Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων

16 Education and Training 2020 (3) • Παρατηρήσεις για τις μελλοντικές ανάγκες και στόχοι – Αύξηση των αναγκών σε εξειδικευμένους επαγγελματίες – Αύξηση των αναγκών σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Η εκπαίδευση γίνεται τόσο μέσα από επίσημες όσο και ανεπίσημες οδούς – Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει στη δια βίου μάθηση, ανάπτυξη γνώσης μέσα από ανεπίσημες οδούς, εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, κλπ – http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- policy/doc1120_en.htm http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- policy/doc1120_en.htm

17 Τι Είναι η Διδακτική της Πληροφορικής? (Κόμης 2001) • Η Διδακτική της Πληροφορικής ασχολείται με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων – Περιεχόμενο: τι πρέπει να γνωρίζει το ακροατήριο – Πως αποκτά γνώση το ακροατήριο – Μεθόδους διδασκαλίας

18 Το Σύστημα της Διδακτικής της Πληροφορικής (Κόμης 2001) Διδακτική Δομή Περιεχομένου Θεωρίες Μάθησης Διδακτικές Μέθοδοι Περιεχόμενο ΕκπαιδευτικόςΜαθητές

19 Συμπληρωματικότητα με Άλλα Αντικείμενα (Κορδάκη, 2004) • Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή (human – computer interaction) • Τεχνολογία πολυμέσων (multimedia technology) • Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) • Γνωστικές επιστήμες (cognitive science)

20 Έργα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1) • eCMS: Educational Content Management System http://elearning.noc.uth.gr (2001) http://elearning.noc.uth.gr • NS-eCMS: Educational Content Management with Applications to Natural Sciences http://ns- ecms.noc.uth.gr (2003)http://ns- ecms.noc.uth.gr • MECCA: New Models for European in-Company Certification Training http://mecca.noc.uth.gr (2005)http://mecca.noc.uth.gr • AvdMerge: Educational Network Infrastructure for AV/Communication in Technical Education (2004) http://avdmerge.noc.uth.grhttp://avdmerge.noc.uth.gr

21 Έργα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2) • EarlyStatistics: Enhancing Learning of Early Statistical Education (2005) http://earlystatistics.nethttp://earlystatistics.net • IQSIM: Simulation for Quality Management Training in VET (2008) http://prosjekt.hist.no/iqsim/http://prosjekt.hist.no/iqsim/ • EnvKids: Environmental Sustainability Training through Virtual Exploration, Collaboration, and Simulation (2009) http://envkids.nethttp://envkids.net • cMinds: Teaching Programming towards the Development of Critical and Analytical Thinking (2010) http://cminds.org http://cminds.org • TALETE: Teaching Mathematics (2011) • SEGAN: Network on Game-Based Learning (2011)

22 Επικοινωνία • Χαρίκλεια Τσαλαπάτα htsalapa@uth.grhtsalapa@uth.gr


Κατέβασμα ppt "Διδακτική της Πληροφορικής Ι Ο Στόχος του Μαθήματος Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 27/9/2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google