Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Η εξέλιξη της τεχνολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Η εξέλιξη της τεχνολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιδρά σε ολόκληρο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων… άρα και στην εκπαίδευση. …επομένως στοιχειοθετείται η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας με τη δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

2  Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος  Το μέτρο 1.2 του τεχνικού δελτίου της ΚτΠ στο 3ο ΚΠΣ είχε σαν στόχο…  Την εισαγωγή και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση.  Οι ενέργειες του μέτρου περιελάμβαναν δράσεις με στόχο : 1) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 1) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 2) Την τηλε-εκπαίδευση, την ανάπτυξη και προμήθεια 2) Την τηλε-εκπαίδευση, την ανάπτυξη και προμήθεια λογισμικού… λογισμικού… Τι σχεδιάστηκε…

3  Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος Οι δράσεις αναφέρονταν στις ενότητες…  Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και λογισμικό.  προσαρμογή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού  ανάπτυξη λογισμικού με εκπαιδευτικές δραστηριότητες  δημιουργία εκπαιδευτικών πυλών  αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και πιστοποίηση.  επιμόρφωση δασκάλων και καθηγητών  επιμόρφωση 2000 καθηγητών πληροφορικής  Δράσεις υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων των σχολείων.  υποστήριξη εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού.  διευκόλυνση εκπαιδευτικών για την απόκτηση υπολογιστών.

4  Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος Τι πρέπει να γίνει…  Συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων.  Καταγραφή των ανασταλτικών παραγόντων που δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση δράσεων ή μέρους αυτών.  Επίσης πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη την εμπειρία άλλων χωρών (Αμερική, Ευρωπαϊκές χώρες) για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

5  Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος Χρειάζονται οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση ; …μερικοί παιδαγωγοί υποστηρίζουν ό,τι :  «Οι υπολογιστές και τα προγράμματα, προσφέρουν στην εκπαίδευση ό,τι και το φορτηγό μεταφοράς τροφίμων σε σχέση με τα τρόφιμα : το φορτηγό δεν μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των τροφίμων…» αντίθετα,  Η ποιότητα της μάθησης προάγεται μόνο με τη σωστή εξισορρόπηση των μεθόδων και των μέσων διδασκαλίας σε συνδυασμό με τις ανάγκες των μαθητών.

6  Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος Οι έρευνες θεωρούν ό,τι…  Οι νέες τεχνολογίες και τα πολυμέσα στην εκπαίδευση, μπορούν να έχουν αποτελέσματα όταν :  Χρησιμοποιούνται μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες με σαφώς καθορισμένους στόχους. Προαπαιτούμενα γι’ αυτό είναι :  η ύπαρξη υλικοτεχνικής και δικτυακής υποδομής.  κατάλληλα εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί.  εξειδικευμένο λογισμικό δηλ. εκπαιδευτικό λογισμικό που ακολουθεί συγκεκριμένη παιδαγωγική φιλοσοφία και εκπαιδευτική στρατηγική.

7  Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος Που οφείλονται οι δυσκολίες στην εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ;  Τα συντηρητικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού σχολείου δεν επιτρέπουν αλλαγές στο σύστημα της εκπαίδευσης.  Υπάρχουν δυσκαμψία και αγκυλώσεις στο γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης της εκπαίδευσης. Βασικές αιτίες :  οι πελατειακές σχέσεις της πολιτικής εξουσίας,  ο υδροκεφαλισμός της διοίκησης και  η αναξιοκρατία στην επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού.

8  Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος Είναι πλέον κοινά αποδεκτό πως… με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση:  Δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή, να έχει πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών και υλικού για την εκπαίδευση.  Προκαλείται το ενδιαφέρον του μαθητή.  Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του μαθητή και είναι σε θέση να παρακολουθήσει με καλύτερες προϋποθέσεις τα μαθήματα.  Κινητοποιούνται και συμμετέχουν ακόμα και οι αδύνατοι μαθητές.  Μπορούμε να έχουμε πολλούς τρόπους στην αναπαράσταση δύσκολων εννοιών. Έτσι διευκολύνεται η προσέγγιση της γνώσης.  Προσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικής συλλογικής εργασίας  Προάγεται η εξατομικευμένη και ανακαλυπτική μάθηση.

9  Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση : ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει :  είναι λιγότερο ομιλητής, δρα συμβουλευτικά, συντονιστικά και καθοδηγητικά.  δεν είναι ανάγκη να δίνει συνεχώς απαντήσεις, αλλά θέτει ερωτήματα.  γίνεται συνεργάτης του μαθητή και τον βοηθά να οικοδομήσει τη γνώση του.

10  Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιδρά σε ολόκληρο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων… άρα και στην εκπαίδευση. …επομένως στοιχειοθετείται η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας με τη δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση.


Κατέβασμα ppt " Π.Ε.ΚΑ.Π. www.Pekap.gr Νικ. Καλογερόπουλος Αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Η εξέλιξη της τεχνολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google