Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ. αποτελεί τη συνέχεια της ερευνητικής ομάδας "Εποπτικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ. αποτελεί τη συνέχεια της ερευνητικής ομάδας "Εποπτικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ. αποτελεί τη συνέχεια της ερευνητικής ομάδας "Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας - Διδακτικής της Φυσικής" του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, που δημιουργήθηκε με τη σύσταση του Τομέα (1982). Το εργαστήριο οργανώθηκε και εξοπλίστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες του Τμήματος σε μαθήματα Διδακτικής, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και σε δραστηριότητες του Τμήματος (οπτικο-ακουστική κάλυψη -αρχειοθέτηση σεμιναρίων και διαλέξεων)

3 Το Εργαστήριο ΔΦ-ΕΤ ασχολείται επί σειρά ετών με:  Ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Φυσικής.  Ανάπτυξη μεθόδων διδακτικής της Φυσικής.  Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού,  Ανάπτυξη διδακτικού υλικού με οπτικο-ακουστικά μέσα.  Ανάπτυξη λογισμικού πολυμέσων (multimedia).  Σύνθεση πειραματικών διατάξεων συγχρονικής καταγραφής (on-line πειράματα).  Σχεδίαση και σύνθεση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πειραμάτων Το Εργαστήριο ΔΦ-ΕΤ ασχολείται επί σειρά ετών με:  Ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία της Φυσικής.  Ανάπτυξη μεθόδων διδακτικής της Φυσικής.  Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού,  Ανάπτυξη διδακτικού υλικού με οπτικο-ακουστικά μέσα.  Ανάπτυξη λογισμικού πολυμέσων (multimedia).  Σύνθεση πειραματικών διατάξεων συγχρονικής καταγραφής (on-line πειράματα).  Σχεδίαση και σύνθεση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πειραμάτων

4 Το Εργαστήριο έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε διάφορα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:  1996-1998 Labwork in Science Education Targeted Socio- Economic Research Programme, European Commission  1999-2001 Ανάπτυξη Σύνθετου Εργαστηριακού Περιβάλλοντος (ΣΕΠ) με χρήση πολυμέσων. ΕΠΕΑΕΚ  1998-2003 ΠΜΣ "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες ΕΠΕΑΕΚ.  2000-2001 ΠΜΕ Επιμορφωτών στην Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  2002-2005 ePhys: “Towards an effective use of ICT for Open Learning in the Teaching of Physics”, δράσηMINERVA  2003-2005 Ανάπτυξη CD-ROM για τη Φυσική Γυμνασίου, Π.Ι. Το Εργαστήριο έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε διάφορα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:  1996-1998 Labwork in Science Education Targeted Socio- Economic Research Programme, European Commission  1999-2001 Ανάπτυξη Σύνθετου Εργαστηριακού Περιβάλλοντος (ΣΕΠ) με χρήση πολυμέσων. ΕΠΕΑΕΚ  1998-2003 ΠΜΣ "Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες ΕΠΕΑΕΚ.  2000-2001 ΠΜΕ Επιμορφωτών στην Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ  2002-2005 ePhys: “Towards an effective use of ICT for Open Learning in the Teaching of Physics”, δράσηMINERVA  2003-2005 Ανάπτυξη CD-ROM για τη Φυσική Γυμνασίου, Π.Ι.

5  Διδακτική Ι της Φυσικής  Διδακτική ΙΙ της φυσικής  Εκπαιδευτική Τεχνολογία  Εκπαιδευτικές Εφαρμογές ΥΦ  Διδακτική Ι της Φυσικής  Διδακτική ΙΙ της φυσικής  Εκπαιδευτική Τεχνολογία  Εκπαιδευτικές Εφαρμογές ΥΦ

6 Διδακτική της Φυσικής Ι Η Διδακτική της Φυσικής Ι είναι μάθημα επιλογής στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Πραγματεύεται με έννοιες όπως: Εποπτική αντίληψη, αισθήσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις εννοιών και φαινομένων Φυσικής, κατηγορίες και χρήση των Εποπτικών Μεθόδων Διδασκαλίας (ΕΜΔ), συσχετισμός διδακτικών Μέσων, Μεθόδων και φύσης της Φυσικής. Οι εργαστηριακές ασκήσεις αφορούν θέματα σχεδιασμού και παρουσίασης εποπτικού υλικού, καθώς και καταλλήλου επιλογής εποπτικών μέσων και μεθόδων για την υποστήριξη της διδασκαλίας φαινομένων Φυσικής. Διδακτική της Φυσικής Ι Η Διδακτική της Φυσικής Ι είναι μάθημα επιλογής στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Πραγματεύεται με έννοιες όπως: Εποπτική αντίληψη, αισθήσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις εννοιών και φαινομένων Φυσικής, κατηγορίες και χρήση των Εποπτικών Μεθόδων Διδασκαλίας (ΕΜΔ), συσχετισμός διδακτικών Μέσων, Μεθόδων και φύσης της Φυσικής. Οι εργαστηριακές ασκήσεις αφορούν θέματα σχεδιασμού και παρουσίασης εποπτικού υλικού, καθώς και καταλλήλου επιλογής εποπτικών μέσων και μεθόδων για την υποστήριξη της διδασκαλίας φαινομένων Φυσικής.

7 Διδακτική της Φυσικής ΙI Η Διδακτική της Φυσικής ΙIείναι μάθημα επιλογής στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Πραγματεύεται με έννοιες όπως: Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας. Μέθοδοι διδασκαλίας. Διδακτικά μαθησιακά μοντέλα και προσαρμογή τους στη διδασκαλία της Φυσικής. Οι εργαστηριακές ασκήσεις αφορούν αξιολόγηση μαγνητοσκοπημένων διδακτικών μοντέλων, καθώς και το σχεδιασμό της διδασκαλίας θεμάτων Φυσικής Διδακτική της Φυσικής ΙI Η Διδακτική της Φυσικής ΙIείναι μάθημα επιλογής στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Πραγματεύεται με έννοιες όπως: Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας. Μέθοδοι διδασκαλίας. Διδακτικά μαθησιακά μοντέλα και προσαρμογή τους στη διδασκαλία της Φυσικής. Οι εργαστηριακές ασκήσεις αφορούν αξιολόγηση μαγνητοσκοπημένων διδακτικών μοντέλων, καθώς και το σχεδιασμό της διδασκαλίας θεμάτων Φυσικής

8 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Η Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι μάθημα επιλογής στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Πραγματεύεται με έννοιες όπως: Αρχές και χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Ο ρόλος των απεικονίσεων στη Φυσική. Σύνθετες-πολλαπλές απεικονίσεις. Σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Ένταξη και χρήση του Η/Υ στη διδασκαλία της Φυσικής. Εκπαιδευτικό λογισμικό: πολυμέσα και προσομοιώσεις. Πειράματα συγχρονικής καταγραφής. Χρήση του διαδικτύου (Internet). Εκπαιδευτικό λογισμικό στο internet Ολοκληρωμένες εφαρμογές σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Οι εργαστηριακές ασκήσεις αφορούν στη χρήση και την ένταξη στη διδασκαλία της Φυσικής ολοκληρωμένων εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Εκπαιδευτική Τεχνολογία Η Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι μάθημα επιλογής στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Πραγματεύεται με έννοιες όπως: Αρχές και χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Ο ρόλος των απεικονίσεων στη Φυσική. Σύνθετες-πολλαπλές απεικονίσεις. Σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Ένταξη και χρήση του Η/Υ στη διδασκαλία της Φυσικής. Εκπαιδευτικό λογισμικό: πολυμέσα και προσομοιώσεις. Πειράματα συγχρονικής καταγραφής. Χρήση του διαδικτύου (Internet). Εκπαιδευτικό λογισμικό στο internet Ολοκληρωμένες εφαρμογές σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Οι εργαστηριακές ασκήσεις αφορούν στη χρήση και την ένταξη στη διδασκαλία της Φυσικής ολοκληρωμένων εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

9 Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Υπολογιστικής Φυσικής Το μάθημα «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Υπολογιστικής Φυσικής» είναι επιλεγόμενο μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου και εντάσσεται στο ΠΜΣ «Υπολογιστική Φυσική». Στα αντικείμενα του μαθήματος είναι η δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων και μοντελοποίησης με στόχο την ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εφαρμογών. Το μάθημα έχει μεικτό Θεωρητικό-Εργαστηριακό χαρακτήρα, με έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού (web-based διαδραστικές προσομοιώσεις) που εκμεταλλεύεται τα μοντέρνα υπολογιστικά περιβάλλοντα, το διαδίκτυο και τις παροχές της νέας τεχνολογίας. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Υπολογιστικής Φυσικής Το μάθημα «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Υπολογιστικής Φυσικής» είναι επιλεγόμενο μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου και εντάσσεται στο ΠΜΣ «Υπολογιστική Φυσική». Στα αντικείμενα του μαθήματος είναι η δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων και μοντελοποίησης με στόχο την ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εφαρμογών. Το μάθημα έχει μεικτό Θεωρητικό-Εργαστηριακό χαρακτήρα, με έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού (web-based διαδραστικές προσομοιώσεις) που εκμεταλλεύεται τα μοντέρνα υπολογιστικά περιβάλλοντα, το διαδίκτυο και τις παροχές της νέας τεχνολογίας.


Κατέβασμα ppt "Το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ. αποτελεί τη συνέχεια της ερευνητικής ομάδας "Εποπτικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google