Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (2009-12) 300 επιμορφωτές 27.500 επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/70) 2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (2009-12) 300 επιμορφωτές 27.500 επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/70) 2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (2009-12) 300 επιμορφωτές 27.500 επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/70) 2

3 Αντικείμενο της επιμόρφωσης Αντικείμενο της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου είναι η εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, η απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης και η καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. 3

4 Στόχος είναι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να: κατανοήσουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση για την αναβάθμιση της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε κοινότητες μάθησης αποκτήσουν συνολική εποπτεία για το υπάρχον Εκπαιδευτικό λογισμικό καθώς και τα υπάρχοντα γενικά και ειδικά εργαλεία (Διαδίκτυο, Επεξεργαστής κειμένου, Λογιστικό Φύλλο) που μπορούν να αξιοποιήσουν για την ένταξη των Τ.Π.Ε στην διδακτική πράξη 4

5 είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κατάλληλο για την ειδικότητά τους εκπαιδευτικό λογισμικό ή γενικά και ειδικά εργαλεία κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ώστε να μπορούν να την εντάξουν στην διδακτική πράξη. γνωρίσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της χρήσης των Τ.Π.Ε στην τάξη 5

6 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ Εργαστήριο - τεχνολογικός εξοπλισμός όπου δεν υπάρχει - ανανέωση υπάρχοντος - γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο Λογισμικό - εργαλεία γενικής χρήσης - εκπαιδευτική χρήση διαδικτύου - εκπαιδευτικό λογισμικό (στροφή σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα) 6

7 Τεχνική υποστήριξη ειδικευμένος τεχνικός Αναπροσαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων ΔΕΠΠΣ (2003) «Ο ειδικός σκοπός της εισαγωγής της πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών.» Παιδαγωγική υποστήριξη - ενθάρρυνση - καθοδήγηση - υποδειγματικές 7

8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές –μεθοδολογικές, διδακτικές- στις οποίες βασίζεται η μάθηση με την υποστήριξη των ΤΠΕ Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών, λογισμικού γενικής χρήσης και άλλων εργαλείων Την επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (σενάρια) 8 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: πρακτική εφαρμογή στην τάξη του σχολείου τους, των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους

9 ΔΟΜΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ - Τίτλος - Εισαγωγή - Στόχοι - Αναλυτικό περιεχόμενο - Δραστηριότητες (επέκταση υλικού) - Ερωτήσεις (θέματα που μας απασχολούν) - Ασκήσεις (εμπέδωση) - Δικτυογραφία - Βιβλιογραφία 9 ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ CDs

10 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (18 ώρες) 10ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΕΣ1 Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ και επιστημονική θεμελίωση 2 2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους σε εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας 4 3 Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου 7 4 Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 3 5 Θέματα υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (78 ώρες) 11ΕΝΟΤΗΤΑΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΩΡΕΣ1 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου 9 2 Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ειδικότητας σε διδακτικές καταστάσεις 15 3.α Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και ΤΠΕ 9 3.β Αξιολόγηση και προσαρμογή Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Δραστηριοτήτων 30 3.γ Ανάπτυξη εφαρμογή και αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Δραστηριοτήτων 15


Κατέβασμα ppt "1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (2009-12) 300 επιμορφωτές 27.500 επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/70) 2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google