Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ικανότητες Εκπαιδευτικών 6 Οκτωβρίου 2014 Caroline Kearney Ανώτερη Υπεύθυνη Έργου και Εκπαιδευτική Αναλύτρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ικανότητες Εκπαιδευτικών 6 Οκτωβρίου 2014 Caroline Kearney Ανώτερη Υπεύθυνη Έργου και Εκπαιδευτική Αναλύτρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ικανότητες Εκπαιδευτικών 6 Οκτωβρίου 2014 Caroline Kearney Ανώτερη Υπεύθυνη Έργου και Εκπαιδευτική Αναλύτρια

2 Γνώσεων Δεξιοτ ήτων Στάσεων Οι ικανότητες είναι... Ένας δυναμικός και σύνθετος συνδυασμός Που οδηγεί σε αποτελεσματική δράση στον πραγματικό κόσμο

3 Πλαίσια Ικανοτήτων για Εκπαιδευτικούς Εθνικό επίπεδο: Τεράστια ποικιλία προσεγγίσεων του ορισμού και υλοποίησης του Πλαισίου Επάρκειας για Εκπαιδευτικούς (TCF), που κυμαίνεται από ευρεία σύνολα ικανοτήτων (π.χ. Φινλανδία) έως κανονιστικές λίστες (π.χ. Μεγάλη Βρετανία).

4 Πλαίσια Ικανοτήτων για Εκπαιδευτικούς Σε επίπεδο ΕΕ/διεθνές: Δεν υφίσταται κάποιο ολοκληρωμένο γενικό πλαίσιο επάρκειας, παρά μόνο πλαισίων για συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα (π.χ. Το Πλαίσιο Επάρκειας στις ΤΠΕ για Εκπαιδευτικούς της UNESCO, το Ευρωπαϊκό Προφίλ για την Εκπαίδευση Καθηγητών Ξένων Γλωσσών) 3 είναι οι ευρύτεροι τομείς επάρκειας που ορίστηκαν το 2005 στο έγγραφο πολιτικής: Kοινές Ευρωπαϊκές Αρχές για τις Ικανότητες και τα Προσόντα των Εκπαιδευτικών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005) Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις ικανότητες, τα κριτήρια και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: Teachers’ Core Competences: requirements and development (Βασικές ικανότητες εκπαιδευτικών: απαιτήσεις και ανάπτυξη) (Θεματική Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών, 2011)

5 3 Ευρείς Τομείς Ικανοτήτων για Εκπαιδευτικούς 1)Συνεργασία με τρίτους Αποτελεσματική συνεργασία με μαθητές Συνεργασία με συναδέλφους Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές για τις Ικανότητες και τα Προσόντα των Εκπαιδευτικών (EΕ, 2005)

6 3 Ευρείς Τομείς Ικανοτήτων για Εκπαιδευτικούς 2) Εργασία εντός της κοινωνίας και με αυτήν Αποτελεσματική συνεργασία με την τοπική κοινότητα και τις εμπλεκόμενες στην εκπαίδευση ομάδες (π.χ. γονείς, οργανισμοί κατάρτισης εκπαιδευτικών, πολιτισμικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις κ.λπ.) Προετοιμασία των μαθητών, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι παγκόσμιοι πολίτες Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές για τις Ικανότητες και τα Προσόντα των Εκπαιδευτικών (EΕ, 2005)

7 3 Ευρείς Τομείς Ικανοτήτων για Εκπαιδευτικούς 3) Εργασία με τη Γνώση, την Τεχνολογία και την Πληροφορία Καλή γνώση του αντικειμένου και παιδαγωγική γνώση Ικανότητα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης Ικανότητα πρόσβασης, ανάλυσης, επικύρωσης, θεώρησης, μετάδοσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των πληροφοριών Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές για τις Ικανότητες και τα Προσόντα των Εκπαιδευτικών (ΕΕ, 2005)

8 Γνώσεις Εκπαιδευτικών Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις Βασικές Ικανότητες των Εκπαιδευτικών (ΕΕ, 2011) 1. Γνώση του αντικειμένου 2. Παιδαγωγική γνώση του αντικειμένου 3. Παιδαγωγική γνώση 4. Γνώση του αναλυτικού προγράμματος 5. Επιστήμες αγωγής (ιστορική, φιλοσοφική, ψυχολογική, κοινωνιολογική κ.λπ.) 6. Αναπτυξιακή ψυχολογία 7. Ζητήματα ένταξης και διαφορετικότητας 8. Νέες τεχνολογίες 9. Εκπαιδευτικές πολιτικές (συγκείμενες, θεσμικές, οργανωσιακές πτυχές) 10. Δυναμική ομάδας, θεωρίες μάθησης και ζητήματα παρακίνησης 11. Διαδικασίες και μέθοδοι αξιολόγησης και εκτίμησης της απόδοσης

9 Δεξιότητες Εκπαιδευτικών 1. Σχεδιασμός, διαχείριση και συντονισμός της διδασκαλίας 2. Χρήση διδακτικού υλικού και τεχνολογιών 3. Διαχείριση μαθητών και ομάδων 4. Παρακολούθηση και εκτίμηση της μάθησης 5. Συνεργασία με συναδέλφους, γονείς και κοινωνικές υπηρεσίες 6. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης 7. Συνεργατικές, στοχαστικές, διαπροσωπικές δεξιότητες για τη μάθηση σε επαγγελματικές κοινότητες 8. Ικανότητα προσαρμογής σε πολυεπίπεδες δυναμικές (από κυβερνητικές πολιτικές έως τις δυναμικές σε επίπεδο μαθητών, τάξης και σχολείου) 9. Ικανότητα συναγωγής συμπερασμάτων και λήψης αποφάσεων βάσει της ερμηνείας στοιχείων και δεδομένων Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις Βασικές Ικανότητες των Εκπαιδευτικών (ΕΕ, 2011)

10 Στάσεις/Αξίες Εκπαιδευτικών 1. Αφοσίωση στο αντικείμενο· γνώση της ιστορικής του εξέλιξης, της τρέχουσας κατάστασης και της σχέσης του με άλλες θεματικές περιοχές 2. Διάθεση προσαρμογής στις αλλαγές 3. Δέσμευση για την προώθηση της μάθησης όλων των μαθητών 4. Διάθεση εξέλιξης των μαθητών σε δημοκρατικούς πολίτες 5. Διάθεση για δια βίου μάθηση 6. Διάθεση για αυτοστοχασμό και αυτοκριτική των πρακτικών του Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις Βασικές Ικανότητες των Εκπαιδευτικών (ΕΕ, 2011)

11 Ενδιαφέρεστε να αναπτύξετε τις ικανότητές σας; Μάθημα μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο του KeyCoNet "Ικανότητες για τα Σχολεία του 21ου αιώνα" Ημερομηνία έναρξης: 17 Νοεμβρίου 2014 Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει: http://www.europeanschoo lnetacademy.eu/web/keyco net http://www.europeanschoo lnetacademy.eu/web/keyco net Παρακολουθήστε πώς αναπτύσσονται οι ικανότητές σας, συμμετέχοντας στη δραστηριότητα παρακολούθησης του eTwinning Έναρξη: Εβδομάδα από 13 Οκτωβρίου 2014 Πρώτο Συνέδριο του KeyCoNet για την ενσωμάτωση της Μάθησης Βάσει Ικανοτήτων στην Εκπαίδευση 25 - 26 Νοεμβρίου, 2014 Εγγραφή: http://keyconet.eun.org /conference http://keyconet.eun.org /conference


Κατέβασμα ppt "Ικανότητες Εκπαιδευτικών 6 Οκτωβρίου 2014 Caroline Kearney Ανώτερη Υπεύθυνη Έργου και Εκπαιδευτική Αναλύτρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google