Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης – Υπεύθυνος έργου (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Δήμητρα Γούναρη – Υπεύθυνη έργου (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

2 Η ταυτότητα του έργου… Τίτλος: «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» Ένωση Φορέων: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Συντονιστής) & Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΠΕΠ «Αττική» Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Διάρκεια υλοποίησης: 22 μήνες (1/1/2014 – 31/10/2015) Ομάδα-στόχος: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Γεωγραφική περιοχή: Δήμος Αθηναίων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

3 Η αναγκαιότητα του έργου… ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ • Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Διατήρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας • Υπό σύσταση / νέες επιχειρήσεις: Επιχειρηματικότητα ευκαιρίας  Επιχειρηματικότητα ανάγκης • Υψηλός αριθμός αυτοαπασχολούμενων στην ελληνική οικονομία • Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες χωρίς στοιχεία καινοτομίας Επισημαίνεται η ανάγκη για την εξατομικευμένη υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων…  Που δεν διαθέτουν την δυνατότητα (κυρίως οικονομική) να λάβουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης  Που δεν έχουν προσδιορίζει επαρκώς τις ανάγκες του σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον

4 Βασικό αντικείμενο/υπηρεσίες…  Συμβουλευτική υποστήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας τους  Υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας μέσω τεχνοδιαγνώσεων  Ενίσχυση συνεργασιών μέσω της εκκόλαψης συνεργατικών σχηματισμών (clusters)  Ανάπτυξη και ανάδειξη επιχειρηματικών διαδρομών στον Δήμο της Αθήνας  Δράσεις επικοινωνίας, προβολής και ευαισθητοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

5 Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ… «Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ «Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις» Επιστημονικός σύμβουλος της ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών  Υλοποίηση μελετών & ερευνών  Δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης  Συμβουλευτική υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων

6 Δράσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (1) • Διαγνωστική ανάλυση των αναγκών συμβουλευτικής υποστήριξης των Αθηναϊκών επιχειρήσεων • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη 270 επιχειρήσεων σε ζητήματα επιχειρηματικότητας • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Καινοτομίας μέσω της υλοποίησης τεχνοδιαγνώσεων για 80 επιχειρήσεις με στόχο τη διάγνωση αναγκών, την αναγνώριση περιοχών ανάπτυξης καινοτομιών και την αναζήτηση λύσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

7 Δράσεις ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2) • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα συνεργασιών και ενεργητική εκκόλαψη 2 Συνεργατικών Σχηματισμών (5 επιχειρήσεις/cluster) • Ανάδειξη 4 επιχειρηματικών διαδρομών και ψηφιοποίηση τους • Δράσεις προβολής, ευαισθητοποίησης ΜμΕ • Εξωτερική αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

8 Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών ΕΣΕΕ… ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Επιστημονικός βραχίονας της ΕΣΕΕ σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών  Εστιάζει στη μελέτη του κλάδου του εμπορίου μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μελέτης της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.  «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις Μ.Μ. εμπορικές επιχειρήσεις»  «Υποστήριξη δράσεων πράσινης επιχειρηματικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

9 Δράσεις ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ (1) • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη 308 επιχειρήσεων σε ζητήματα επιχειρηματικότητας • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα συνεργασιών και ενεργητική εκκόλαψη 2 Συνεργατικών Σχηματισμών μεταξύ επιχειρήσεων (5 επιχειρήσεις/cluster) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

10 Δράσεις ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ (2) • Ανάδειξη 6 επιχειρηματικών διαδρομών και ψηφιοποίηση τους με στόχο την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

11 Αναμενόμενα αποτελέσματα…  Εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων συμβουλευτικής υποστήριξης για τις ΜΜΕ της Αθήνας  Υλοποίηση πλήθους εξατομικευμένων συμβουλευτικών επισκέψεων/υπηρεσιών σε ΜΜΕ διάφορων κλάδων  Υποστήριξη/εκκόλαψη συγκεκριμένων περιπτώσεων συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών, οικονομιών κλίμακας και διάχυσης γνώσης  Χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση επιχειρηματικών διαδρομών και διασύνδεση τους με παράλληλες παραγωγικές δραστηριότητες και υπηρεσίες στο κέντρο της Αθήνας  Επιμόρφωση ΜΜΕ σε θέματα οργανωτικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας  Ενίσχυση της συνεργατικής καινοτομίας μέσα από νέες μεθοδολογίες συνεργασίας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

12 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας… ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


Κατέβασμα ppt "«Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google