Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 1 Κέντρα Προώθησης Ελεύθερου Λογισμικού (ΚΠΕΛ) Λίνα Γουσίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 1 Κέντρα Προώθησης Ελεύθερου Λογισμικού (ΚΠΕΛ) Λίνα Γουσίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 1 Κέντρα Προώθησης Ελεύθερου Λογισμικού (ΚΠΕΛ) Λίνα Γουσίου

2 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 2 Φορείς/Δράσεις ΕΛ/ΛΑΚ Ε ΕΛΛΛΕΛΛΛ ΕΕΛ/ΑΚ Κ Ανάπτυξης Χρηστών Ελληνικές Κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ Δημόσιος Τομέας Εκπαίδευση Επιχειρήσεις Πολίτες ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Ανάπτυξης •ΚΠΕΛ (υποέργο 1) •Επιβράβευση (υποέργο 3) •Ενίσχυση (υποέργο 4) Υλοποίηση Στρατηγικής, Διάχυσης (υποέργο 2) •Συνέδρια •Summer school •Ομάδες Εμπειρογνωμόνων Δικτυακή Πύλη (υποέργο 5)

3 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 3 ΚΠΕΛ: Καθορισμός Έργου •Η καθιέρωση δέκα (10) ΚΠΕΛ σε όλη την Ελλάδα για –την ενθάρυνση εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ και της αποδοχής του στην εκπαιδευτική διδικασία/εργαστήρια –την εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών/σπουδαστών στην ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ, –την αρωγή τους για την υλοποίηση ατομικών έργων συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ

4 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 4 ΚΠΕΛ: Στόχοι Έργου •Στόχοι έργου –ανάπτυξη μιας κριτικής μάζας νέων προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ –αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής τους στην υφιστάμενη ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ με την εμπλοκή τους σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ

5 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 5 ΚΠΕΛ: Αποτελέσματα Έργου •Τα αποτελέσματα του έργου -σε επίπεδο εφαρμογών, τεχνογνωσίας και παραδειγμάτων καλής πρακτικής- θα αποτελέσουν αντικείμενο εισαγωγής, διάχυσηςκαι αποδοχής από –την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας –το δημόσιο τομέα –τις επιχειρήσεις –την υφιστάμενη κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ μέσω συνεδρίων εθνικής κλίμακας και καλοκαιρινών σχολείων προς μαθητές και φοιτητές/σπουδαστές.

6 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 6 Προδιαγραφές ΚΠΕΛ •Ανοιχτές ανταγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη 10 ανεξάρτητων ΚΠΕΛ –Διάρκεια: 3 έτη –Αντικείμενο: θεματικές περιοχές ανά ΚΠΕΛ –Χρηματοδότηση: για εκπαίδευση και αρωγή –Στόχος: Εκπαίδευση περίπου 50 φοιτητών ανά έτος

7 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 7 Υλοποίηση στόχων ΚΠΕΛ •Εκπαίδευση και αρωγή μαθητών και φοιτητών/σπουδαστών για την ενεργή εμπλοκή τους στην ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ •Παροχή υποδομών ΤΠΕ με τη μορφή συνεργατικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την αρωγή της ανάπτυξης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

8 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 8 Διαδικασίες Εκπαίδευσης και Αρωγής •Επιλογή εκπαιδευόμενων με ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες ανά κέντρο –Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της διαδικτυακής πύλης ΕΛ/ΛΑΚ για υποβολή ανά ενδιαφερόμενο συγκεκριμένης πρότασης στην οποία θα εκθέτουν: •Βιογραφικά στοιχεία •Ενδιαφέροντα •Τυχούσα εμπειρία •Ειδική εφαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ στην οποία επιθυμούν να εμπλακούν –Αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων ανά ΚΠΕΛ

9 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 9 Διαδικασίες Εκπαίδευσης και Αρωγής •Παροχή σεμιναρίων και πρακτικής εκπαίδευσης (εργαστηρίων) με αναλογία 1 προς 3. –Το σύνολο της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμα και εξ’αποστάσεως •Προετοιμασία και διάθεση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού –διαθέσιμο και από τη πλατφόρμα τηλε-κατάρτισης της διαδικτυακής πύλης •Αρωγή κατά την υλοποίηση των έργων συνεισφοράς μέσω καθοδήγησης (Mentoring) και παροχής τεχνικών συμβουλών –Τακτικές/έκτακτες συναντήσεις κατ’ιδίαν ή/και ηλεκτρονικά

10 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 10 Υλοποίηση Εκπαίδευσης και Αρωγής •Συγκρότηση Ομάδας Έργου ανά ΚΠΕΛ –Επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό –Πλήρους ή μερικής Απασχόλησης •Αρμοδιότητες Ομάδας Έργου •Προκήρυξη προκλήσεων ενδιαφέροντος •Αξιολόγηση/επιλογή υποψηφίων και ένταξη τους στην Ομάδα Έργου •Διοργάνωση και εκτέλεση των διαδικασιών εκπαίδευσης και αρωγής •Υποβολή των έργων συνεισφοράς προς τις αρμόδιες ομάδες ανάπτυξης των εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στα οποία αφορούν •Υποβολή των έργων συνεισφοράς προς την ειδική ομάδα εργασίας και εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ποιότητα και την πιθανή βράβευση τους

11 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 11 Ανοιχτά θέματα •Βαθμός ευελιξίας στη κατανομή πόρων και θεματικών ενοτήτων ανά ΚΠΕΛ •Καθορισμός βέλτιστου οριζόντιου/κάθετου συντονισμού, κεντρικού σχεδιασμού και εποπτείας μεταξύ –Των επιμέρους Ομάδων Εργων ανά ΚΠΕΛ –Ομάδων Έργων ανά ΚΠΕΛ με την Επιστημονική Ομάδα ΕΕΛΛΑΚ –Επιστημονικής Ομάδας ΕΕΛΛΑΚ με το σύνολο των ομάδων έργων ανά ΚΠΕΛ •Καθορισμός προτεραιοτήτων •Καθορισμός κριτηρίων επιλογής έργων •Καθορισμος σχέσεων ΕΕΛΛΑΚ και ΟΕ με τις ελληνικές και διεθνείς κοινότητες ΕΛ/ΛΑΚ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 1 Κέντρα Προώθησης Ελεύθερου Λογισμικού (ΚΠΕΛ) Λίνα Γουσίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google