Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.  Σήμερα, όπως κάθε χρόνο τιμούμε με θρησκευτική ευλάβεια τον Προστάτη Άγιο του Σώματος Αρτέμιο και εορτάζουμε με επισημότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.  Σήμερα, όπως κάθε χρόνο τιμούμε με θρησκευτική ευλάβεια τον Προστάτη Άγιο του Σώματος Αρτέμιο και εορτάζουμε με επισημότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

2  Σήμερα, όπως κάθε χρόνο τιμούμε με θρησκευτική ευλάβεια τον Προστάτη Άγιο του Σώματος Αρτέμιο και εορτάζουμε με επισημότητα την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας.  Ο Άγιος Αρτέμιος, ο δούκας και αυγουστάλιος του Μέγα Κωνσταντίνου, ο σοφός και συνετός διοικητής της μεγάλης πόλης της Αλεξάνδρειας, αποτελεί τον λύχνο τον φωταυγή που φωτίζει και καθοδηγεί τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας στον καθημερινό αγώνα υπεράσπισης του δίκαιου και του αγαθού. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 20 – 10 – 2008

3  Η Ημέρα της Αστυνομίας αποτελεί ταυτόχρονα τη συμβολική αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς του Έλληνα αστυνομικού, της συμβολής του στην κοινωνική ειρήνη και ευνομία.  Στην αποστολή τής Ελληνικής Αστυνομίας εντάσ- σεται η εμπέδωση τής εσωτερικής ασφάλειας, η προ- στασία των πολιτών, με την αποτροπή έκθεσής τους σε οποιονδήποτε κίνδυνο και η διατήρηση περιβάλ- λοντος που θα επιτρέπει σε όλους να ασκούν απρό- σκοπτα τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματά τους.  Η πρόληψη και η δίωξη του εγκλήματος, η τροχαία αστυνόμευση, η λήψη μέτρων σε αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις, ο έλεγχος της λειτουργίας των καταστη- μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η έκδοση δελτίων ταυτοτήτων, η έκδοση διαβατηρίων, ο έλεγχος των συνόρων, η διαχείριση θεμάτων αλλοδαπών, η καθη- μερινή διατήρηση της ευνομίας, η συνδρομή σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, αποτελούν μερικές από τις καθη- μερινές λειτουργίες του Σώματος.

4  Η πολυσχιδής αυτή δραστηριότητα διέπεται πάντοτε από την αρχή της νομιμότητας, οι δε ενέργειες του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, χαρακτηρίζονται από πλήρη σεβασμό των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  Το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την κρατική υπηρεσία με την πλέον πολυσύνθετη και ποικιλόμορφη αποστολή, την υπηρεσία στην οποία ο πολίτης απευθύνεται συχνότερα, τη συγκροτημένη και πειθαρχημένη δύναμη που άμεσα μπορεί να κινητοποιηθεί και να προστρέξει όπου και όταν κληθεί, παρούσα σε όλα τα γεγονότα μικρά και μεγάλα.  Χαρακτηριστικά, κατά το πρώτο 9μηνο του 2008 η Άμεση Δράση Αττικής δέχτηκε 3.500.000 κλήσεις, επιλήφθηκε σε 820.000 συμβάντα, παρέσχε βοήθεια σε 13.000 περιπτώσεις. Στο ίδιο διάστημα εκδόθηκαν σε όλη τη χώρα 600.000 δελτία ταυτότητας και 320.000 διαβατήρια. 5.000 αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες, πέραν του ελέγχου της λαθρομετανάστευσης, απασχολούνται καθημερινά με θέματα εξυπηρέτησης αλλοδαπών, ενώ κατά τη θερινή περίοδο 47.000 συνολικά αστυνομικοί και 21.000 οχήματα διατέθηκαν για την πρόληψη των πυρκαγιών.

5  Και βέβαια δεν πρέπει να λησμονούμε την προσπά- θεια όλων των αστυνομικών υπηρεσιών στην καταπο- λέμηση του εγκλήματος, αλλά και τις πρόσφατες επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας στους τομείς της σοβαρής και οργανωμένης εγκληματικότητας.  Εκτιμώ ότι τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι αφενός η Αστυνομία δε βρίσκεται απέναντι, αλλά δίπλα στους πολίτες και αφετέρου ότι οι πολίτες εμπιστεύονται την Ελληνική Αστυνομία.  Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η αποτελεσματική και ενισχυμένη αστυνόμευση δεν έρχεται εξ’ αντικει- μένου σε αντίθεση με τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι καιρός να ξεφύγουμε από το μυθοπλαστικά ανατροφοδοτούμενο στερεότυπο ότι προάσπιση δικαιω- μάτων και δημόσια ασφάλεια είναι έννοιες αντίθετες. Η Αστυνομία ως αποστολή έχει τη θωράκιση και όχι την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των πολιτών.

6  Ακόμα και οι κατά καιρούς εκδηλούμενες ακραίες μορφές βίας από διάφορες ομάδες δεν είναι ικανές να αλλοιώσουν το περιεχόμενο της αποστολής μας και να μεταβάλλουν τη σχέση μας με τους πολίτες.  Η Αστυνομία αντιπαρατίθεται με το έγκλημα και όχι με άτομα ή κοινωνικές ομάδες. Η δράση μας είναι και θα είναι πάντοτε σύμφωνη με τις αρχές του κράτους δικαίου, σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατικής μας πολιτείας, τμήμα της οποίας είναι και η Ελληνική Αστυνομία. Ο Έλληνας αστυνομικός πάντοτε, σύμφωνα με την αρχαία ρήση θα άρχει κατά νόμον.  Οι δράσεις που αναπτύσσονται παράγουν αποτελέσματα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Κοινοτικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η χώρα μας και η Αθήνα, συγκαταλέγονται στις πλέον ασφαλείς περιοχές της Ευρώπης.  Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών εφαρμόζεται, υπό την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, η Πολιτική Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας 2ΟΟ8 – 2Ο10 που ως βασικές προτεραιότητες έχει :

7  Την καταπολέμηση των ναρκωτικών, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, την προστασία των ανηλίκων, την οδική ασφάλεια, την αντιμετώπιση της μικροεγληματικότητας, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανά- στευσης, την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.  Παράλληλα από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες έτσι ώστε η έννομη αντίδραση που εκδηλώνεται κάθε φορά, αφενός να είναι ανάλογη των κοινωνικών απαιτήσεων στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας, αφετέρου να είναι αποτελε-σματική απέναντι στο σύγχρονο εγκληματικό φαινόμενο.  Επίσης επιδιώκεται η θωράκιση του θεσμικού ρόλου της Αστυνομίας και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού. Κύριο μέλημα αποτελεί οι όποιες τροποποιήσεις επέρχονται να διακρίνονται για τον αναγκαίο, ουσιαστικό και διαχρονικό χαρακτήρα τους.

8  Οι κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις αφορούν τη βελτίωση στη βαθμολογική εξέλιξη κυρίως του χαμηλό- βαθμου προσωπικού, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, την αναβάθμιση του επίπεδου σπουδών των Αξιωματι- κών τον επανακαθορισμό του συστήματος εκπαίδευσης των Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνι- κής Αστυνομίας, με κύριο άξονα τη σύζευξη της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.  Επίσης, ιδρύεται το Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας,αξιοποιούνται οι εγκαταστάσεις του Ολυμπι- ακού Κέντρου Σκοποβολής Μαρκοπούλου για τη στέγα- ση αστυνομικών υπηρεσιών και την εκπαίδευση του προσωπικού και γενικά λαμβάνονται πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό της κτιριακής υποδομής των υπηρεσιών του Σώματος.  Βέβαιο είναι ότι η Ελληνική Αστυνομία αλλάζει, αυξά- νει την αποτελεσματικότητά της και βελτιώνει την ποιό- τητα των παρερχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

9 Γυναίκες και Άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας Με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το έργο που προσφέρετε και να σας καλέσω να συνεχίσετε τον ευγενή αγώνα προς όφελος της κοινωνίας. Χρόνια Πολλά Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Αντιστράτηγος Αντιστράτηγος

10


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.  Σήμερα, όπως κάθε χρόνο τιμούμε με θρησκευτική ευλάβεια τον Προστάτη Άγιο του Σώματος Αρτέμιο και εορτάζουμε με επισημότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google