Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

2 Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ.  ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία»  ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»  ΠΜΣ «Κράτος και Δημόσια Πολιτική»  ΠΜΣ «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (διακρατικό – διαπανεπιστημιακό)

3 ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία» Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι να συμβάλλει στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών και στην εξειδίκευσή τους στα σχετικά επιστημονικά πεδία, η οποία θα τους επιτρέπει τη σφαιρική και θεωρητικά τεκμηριωμένη ανάλυση κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς πραγματικότητας.

4 ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία» Το Πρόγραμμα καλύπτει τα επιστημονικά πεδία της Πολιτικής Επιστήμης και της Κοινωνιολογίας αποβλέποντας στη διεπιστημονική αντιμετώπιση των θεμάτων που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα των δύο χώρων.

5 ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία» Τίτλοι και διάρκεια σπουδών Το Π.M.Σ. Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία απονέμει τους ακόλουθους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Η διάρκεια φοίτησης είναι δύο ακαδημαϊκά έτη (τέσσερα εξάμηνα σπουδών). Διδακτορικό Δίπλωμα Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία έτη και η μέγιστη έξι με δικαίωμα παράτασης κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.M.Σ..

6 ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία» Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Απόφοιτοι Κοινωνικών Επιστημών Διαδικασία Επιλογής: Συνέντευξη Προϋποθέσεις: Πτυχίο ΑΕΙ, Αναλυτική Βαθμολογία, Άριστη γνώση Αγγλικών, 2 Συστατικές Επιστολές, Δείγμα προπτυχιακής εργασίας, κατάθεση υπομνήματος ερευνητικών ενδιαφερόντων

7 ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία» Μαθήματα: Θέματα Πολιτικής Θεωρίας Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών Σύγχρονα Ζητήματα Πολιτικής Δράσης & Εκπροσώπησης Θεωρίες της Κοινωνικής Αλλαγής Κοινωνικές Ταυτότητες και Ομαδικές Σχέσεις

8 ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία» Ιστορία των Ελληνικών Εκλογών Θεωρίες Εθνικισμού Φύλο και Θεωρία της Δημοκρατίας Πολιτική Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης Ζητήματα Κοινωνιολογίας του Σώματος Φιλοσοφικά Ζητήματα των Κοινωνικών Επιστημών Ταυτότητες και Πολιτική.

9 ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» Κύριος στόχος του Π.M.Σ. είναι η κάλυψη της ανάγκης για παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με σύγχρονα θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής, διπλωματίας και οικονομίας

10 ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» Τίτλοι και διάρκεια σπουδών Το Π.M.Σ. απονέμει τους ακόλουθους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Η διάρκεια φοίτησης είναι δύο ακαδημαϊκά έτη (τέσσερα εξάμηνα σπουδών). Διδακτορικό Δίπλωμα Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία έτη.

11 ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Απόφοιτοι Πολιτικών, Οικονομικών, Νομικών, Διοικητικών και εν γένει Κοινωνικών Επιστημών Διαδικασία Επιλογής: Προφορικές εξετάσεις στα αντικείμενα: «Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς θεσμοί», «Διεθνείς σχέσεις», «Οικονομική θεωρία»

12 ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» Προϋποθέσεις: Πτυχίο ΑΕΙ, Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς», Αναλυτική Βαθμολογία, Άριστη γνώση Αγγλικών, 2 Συστατικές Επιστολές, Δείγμα προπτυχιακής εργασίας, κατάθεση υπομνήματος ερευνητικών ενδιαφερόντων.

13 ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» Μαθήματα: Πολιτική και Θεσμοί της Ε.Ε. Πολιτική Οικονομία της ΕΕ Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνείς και Περιφερειακοί Θεσμοί Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

14 ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα Η Ευρώπη στο Διεθνές Σύστημα Οικονομική και Νομισματική Ένωση Επίλυση Διεθνών Συγκρούσεων Τραπεζικό Σύστημα και Διεθνείς Αγορές Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή Βαλκάνια και Τουρκία

15 ΠΜΣ «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Με το πρόγραμμα παρέχεται ειδίκευση σε σχέση με τις επιμέρους στις διαστάσεις της λειτουργίας του κράτους και της παραγωγής της δημόσιας πολιτικής. Επιδιώκεται η διεπιστημονική θεώρηση των θεμάτων, με τη συμβολή της διοικητικής επιστήμης, της κοινωνικής πολιτικής και του δημόσιου δικαίου.

16 ΠΜΣ «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Τίτλοι και διάρκεια σπουδών Το Π.M.Σ. απονέμει τους ακόλουθους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Η διάρκεια φοίτησης είναι δύο ακαδ. έξάμηνα Διδακτορικό Δίπλωμα Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία έτη.

17 ΠΜΣ «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Απόφοιτοι Πολιτικών, Οικονομικών, Νομικών, Διοικητικών και εν γένει Κοινωνικών Επιστημών Διαδικασία Επιλογής: Φάκελος υποψηφίου, γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη Προϋποθέσεις: Πτυχίο ΑΕΙ, Αναλυτική Βαθμολογία, Άριστη γνώση Αγγλικών, 2 Συστατικές Επιστολές, Δείγμα προπτυχιακής εργασίας

18 ΠΜΣ «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Μαθήματα: Μεθοδολογία της Έρευνας Μορφές Μετεξέλιξης του Σύγχρονου Κράτους Σχεδιασμός και Ανάλυση της Δημόσιας Πολιτικής Οικονομικό Πλαίσιο Χρηματοδότησης της Δημόσιας Πολιτικής

19 ΠΜΣ «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Οικονομική Πολιτική Κοινωνική Πολιτική και Εργασιακές Σχέσεις Σύγχρονες Λειτουργίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα Ειδικά Θέματα Δημόσιας Πολιτικής Πολιτική και Θεσμοί Περιβάλλοντος Θεωρία και πρακτική της διοίκησης στο δημόσιο τομέα

20 ΠΜΣ «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να συμβάλλει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης, στην ενδυνάμωση της ειρήνης και της σταθερότητας, στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην περιοχή.

21 ΠΜΣ «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Το πρόγραμμα είναι αγγλόφωνο, ετήσιας διάρκειας και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Απόφοιτοι Πολιτικών, Οικονομικών, Νομικών, Διοικητικών και εν γένει Κοινωνικών Επιστημών Διαδικασία Επιλογής: Φάκελος υποψηφίου

22 ΠΜΣ «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προϋποθέσεις: Πτυχίο ΑΕΙ, Αναλυτική Βαθμολογία, Άριστη γνώση Αγγλικών, 2 Συστατικές Επιστολές, Δείγμα προπτυχιακής εργασίας, ελάχιστος μέσος όρος πτυχίου: 6.5, κατάθεση ερευνητικού υπομνήματος

23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Nομικής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

24 Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή 1. ΠΜΣ «Αστικό Δίκαιο» 2. ΠΜΣ «Ιδιωτικού Δικαίου» Κατευθύνσεις: Α. «Εμπορικό Δίκαιο» Β. «Εργατικό Δίκαιο» Γ. «Πολιτική Δικονομία» 3. Π.Μ.Σ. «Διεθνών Σπουδών»

25 Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή 4. ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο» 5. ΠΜΣ Ποινικών Επιστημών Κατευθύνσεις: Α. «Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία» Β. «Εγκληματολογία»

26 Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή 6. ΠΜΣ Ιστορία, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου Κατευθύνσεις: Α. «Ιστορία Δικαίου» Β. «Φιλοσοφία Δικαίου» Γ. «Κοινωνιολογία Δικαίου» Δ. «Εκκλησιαστικό Δίκαιο»

27 Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί: Απόφοιτοι Νομικών Σχολών Διαδικασία Επιλογής: Συνέντευξη - φάκελος ή εξετάσεις Προϋποθέσεις: Πτυχίο ΑΕΙ, Αναλυτική Βαθμολογία, Άριστη γνώση Αγγλικών, 2 Συστατικές Επιστολές, Δείγμα προπτυχιακής εργασίας, κατάθεση υπομνήματος ερευνητικών ενδιαφερόντων

28 Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή Τίτλοι και διάρκεια σπουδών Το Τμήμα Νομικής απονέμει τους ακόλουθους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Η διάρκεια φοίτησης είναι από 2 έως 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών. Διδακτορικό Δίπλωμα Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τρία έτη.

29 Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google