Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 3: Το ενιαίο ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο. 3.1 Η έννοια και το περιεχόμενο του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου. 3.2 Η αναγκαιότητα δόμησης του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 3: Το ενιαίο ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο. 3.1 Η έννοια και το περιεχόμενο του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου. 3.2 Η αναγκαιότητα δόμησης του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κεφάλαιο 3: Το ενιαίο ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο. 3.1 Η έννοια και το περιεχόμενο του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου. 3.2 Η αναγκαιότητα δόμησης του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου. 3.3 Τα πέντε στάδια για την δημιουργία του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου στην Ε.Ε

3 3.1 Η έννοια και το περιεχόμενο του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου. Η εισαγωγή των τεχνολογιών και των πληροφοριών στην καθημερινότητα μας δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον •Στην εργασία •στην επικοινωνία •Στην διασκέδαση

4 … Δημιουργούνται νέα δεδομένα Η τεχνολογική επανάσταση δημιουργεί νέα δεδομένα τα οποία το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. •Π.χ Ασφάλεια Ηλεκτρονικών συναλλαγών •Κανόνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο •Κλοπή ή αλλοίωση αρχείων •Αρχές που θα πρέπει να διέπουν το Παγκόσμιο διαδίκτυο κλπ

5 3.2 Η αναγκαιότητα δόμησης του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου. Η έλλειψη αρχών και κανόνων οι οποίες θα διέπουν το νέο μοντέλο κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης •αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη. •δημιουργούν συνθήκες άναρχης δόμησης των μαζικών παραμέτρων της νέας εποχής.

6 Ένα μικρό ερώτημα… Η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου σε μια χώρα είναι αρκετή για να την θωρακίσει από τους κινδύνους της νέας εποχής ; Η απάντηση είναι όχι. Η τεχνολογική επανάσταση συμβάλλει στην δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας πλατφόρμας Υπό αυτήν την έννοια οι θεσμικές πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν οικουμενικό χαρακτήρα.

7 Οι προσπάθειες στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικές... •Η προετοιμασία της Ε.Ε προκειμένου να ενταχθεί στην εποχή της πληροφορίας έχει ήδη ξεκινήσει. •Η συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο διεξάγεται σε συλλογικά πλαίσια σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις. Στόχος αποτελεί η δόμηση ενός ευέλικτου και σύγχρονου πλαισίου δράσης

8 3.3 Τα πέντε στάδια για την δημιουργία του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου στην Ε.Ε Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις Εθνικές κυβερνήσεις Καθόρισε τους πέντε άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχτεί η δημιουργία του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου στην Ε.Ε.

9 Α. Η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Περιβάλλοντος Δημιουργία θεσμικού πλαισίου με στόχο : •Την απελευθέρωση των Τ/Ε Υποδομών •Την ενθάρρυνση ιδιωτικών κεφαλαίων στην κατεύθυνση της κατασκευής Τ/Ε Υποδομών. •Την πτώση των τιμολογίων •Την αποκατάσταση ενός ανοιχτού και διάφανου περιβάλλοντος επιχειρηματικής δράσης.

10 Β. Διασύνδεση - τυποποίηση - διαλειτουργικότητα. •Η Διασύνδεση των δικτύων •Η Τυποποίηση στην κατασκευή προϊόντων και εφαρμογών •Η διαλειτουργικότητα των νέων υπηρεσιών •Θα συμβάλλει στην δημιουργία ενός πραγματικά ανοιχτού, φιλικού στην χρήση, και χαμηλού κόστους τεχνολογικού περιβάλλοντος.

11 Γ. Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής και της πνευματικής ιδιοκτησίας. •Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και •Η προστασία της πνευματικής δημιουργίας Αποτελούν τις σημαντικότερες προτεραιότητες της εποχής μας. •Δημιουργία Αρχών για την προστασία των δεδομένων •και κανόνων που προστατεύουν τους δημιουργούς

12 Δ. Η Παγκόσμια διάσταση της ΚτΠ •Η ανάπτυξη των νέων δορυφορικών συστημάτων •Η θέσπιση κανόνων λειτουργίας των προσωπικών επικοινωνιών μέσω δορυφόρων •Η αναγκαιότητα αποτελεσματικής πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές για την κινητή επίγεια τηλεφωνία είναι ζητήματα που την ισορροπημένη συμμετοχή σε παγκόσμιο επίπεδο.

13 Ε. Ο οπτικοακουστικός Τομέας. •Καλωδιακή τηλεόραση •Ψηφιακή τηλεόραση •Θέματα συγκέντρωσης εξουσίας •Η ψηφιακή δημοκρατία των media

14

15


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 3: Το ενιαίο ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο. 3.1 Η έννοια και το περιεχόμενο του ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου. 3.2 Η αναγκαιότητα δόμησης του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google