Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

To what extent has the implementation of the European Directive on the treatment of Urban Waste Water (UWWTD) been successful in Greece and what are.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "To what extent has the implementation of the European Directive on the treatment of Urban Waste Water (UWWTD) been successful in Greece and what are."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 To what extent has the implementation of the European Directive on the treatment of Urban Waste Water (UWWTD) been successful in Greece and what are the opinions of the water companies concerning the Directive ? Αθανάσιος Σουπίλας Λάρνακα -Κύπρος 24 Νοεμβρίου 2005 Συμβούλια αποχετεύσεων Λάρνακας& Λεμεσού - Αμαθούντος

2

3

4 Θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση των υδατικών πόρων
Νόμος 3199/ 9 Δεκεμβρίου 2003 « Προστασία & διαχείριση υδάτων» Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ 23 Οκτωβρίου 2000 Π.Δ. & 3 ΚΥΑ «σχετικά με τον καθορισμό μέτρων & διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία των υδάτων» … σε εφαρμογή του Ν.3199 (σχεδόν έτοιμα για δημοσίευση στα ΦΕΚ) Νόμος 1650/ Οκτωβρίου 1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” KYA 5673&400/ « Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 91/271

5 ΚΥΑ 19661/1982/ /9/1999 « Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση των αστικών λυμάτων» ενσωμάτωση της τροποποιητικής Οδηγίας 98/15/ΕΚ ΚΥΑ 48392/939/2002 που συμπληρώνει την προηγούμενη ΚΥΑ προσθέτοντας σαν ευαίσθητες και τις περιοχές του Σαρωνικού Κόλπου & του Κόλπου της Θεσσαλονίκης .

6 Βασικές επιδιώξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, επιβάλλει μια σειρά από υποχρεώσεις στα κράτη μέλη: Οδηγία 91/271/ΕΟΚ επιβάλλει μία σειρά από υποχρεώσεις στα κράτη μέλη: Καθιέρωση συστήματος αδειοδοτήσεων για την διοχέτευση βιομηχανικών αποβλήτων στα δίκτυα ακαθάρτων & τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης σε ορισμένες προθεσμίες για όλους τους οικισμούς άνω των 2000 ι.π Δευτεροβάθμια και στην συνέχεια πιο προχωρημένη επεξεργασία των αστικών λυμάτων που διατίθενται σε ευαίσθητους αποδέκτες. Καθιέρωση τρόπου αδειοδοτήσεων συγκεκριμένης κατηγορίας βιομηχανιών με φορτία > 4000 ι.π. των οποίων τα βιοαποικοδομήσιμα υγρά απόβλητα διατίθενται απ’ευθείας σε υδάτινους αποδέκτες. Απαγόρευση διάθεσης της ιλύος από τις ΕΕΛ σε υδάτινους αποδέκτες.

7 Η εφαρμογή των παραπάνω συνεπάγεται ότι τα Κράτη- μέλη πρέπει:
Α) Να εκτιμήσουν ποίοι είναι ευαίσθητοι αποδέκτες χωρίς να επηρεάζονται από τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της επιλογής. Β) Να προσδιορίσουν τα αστικά συγκροτήματα που χρειάζονται σύστημα αποχέτευσης και/ή εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων ή βελτίωση της υπάρχουσας. Γ) Να ορίσουν ένα σταδιακό πρόγραμμα υλοποίησης των αποχετευτικών δικτύων και μονάδων επεξεργασίας. Δ) Να αναπτύξουν σχέδιο επενδυτικής στρατηγικής ώστε να ανταποκριθούν στο βάρος της δαπάνης για την κατασκευή των απαραίτητων έργων. Ε) Να εκτιμήσουν το κόστος που αναλογεί στους χρήστες Ζ) Να αναπτύξουν και υλοποιήσουν στρατηγικές για την διάθεση και/η επαναχρησιμοποίηση της λάσπης Η) Να εκτιμήσουν την ανάγκη εκπαίδευσης του απαραίτητου προσωπικού στη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, καθώς και στελεχών στη διοίκηση και οικονομική διαχείριση των έργων αυτών.

8 ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΑ 5673/400/1997
ΑΡΘΡΟ 2 – ΟΡΙΣΜΟΙ. Αστικά λύματα Οικιακά λύματα Βιομηχανικά λύματα Οικισμοί Δίκτυο αποχέτευσης Μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Δευτεροβάθμια Επεξεργασία Κατάλληλη Επεξεργασία Ιλύς Ευτροφισμός Εκβολές ποταμών Παράκτια ύδατα ΑΡΘΡΟ 1 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. Προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από τη διάθεση υγρών λυμάτων & βιομηχανικών αποβλήτων. Εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

9 Επεξεργασία του γάλακτος Παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων
ΑΡΘΡΟ 3 –ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Συλλογή επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων καθώς και επεξεργασία και απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων των εξής βιομηχανιών: Επεξεργασία του γάλακτος Παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων Παραγωγή και εμφιάλωση μη αλκοολούχων ποτών Μεταποίηση γεωμήλων Βιομηχανία κρέατος Ζυθοποιία Παραγωγή αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών Παραγωγή ζωοτροφών από φυτικά προϊόντα Παραγωγή ζελατίνας και κόλλας από δέρματα και οστά ζώων Μονάδες παραγωγής βύνης Μεταποιητική βιομηχανία ιχθύων

10 ΑΡΘΡΟ 4 – ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Γίνεται αναφορά για την χρονική υποχρέωση κατασκευής δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς με ορισμένο ισοδύναμο πληθυσμό (ι.π.) ΑΡΘΡΟ5–ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Καθορισμός ευαίσθητων περιοχών: Κριτήρια παραρτήματος ΙΙ Προσδιορισμός από κράτη μέλη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993 Επανεξέταση κάθε 4 χρόνια. Ειδικές απαιτήσεις αφαίρεσης αζώτου και φωσφόρου (πίνακας 2, παράρτημα Ι)

11 ΑΡΘΡΟ 6 – ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Προσδιορισμός με κριτήρια παραρτήματος ΙΙ   Για απορρίψεις από οικισμούς με 10000<Ι.Π ή σε εκβολές ποταμών με 2000<Ι.Π.10000, απαιτείται: Τουλάχιστον Α'βάθμια επεξεργασία Τεκμηρίωση με περιβαλλοντική μελέτη   Επανεξέταση καταλόγου ανά τετραετία ΑΡΘΡΟ 7 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Β'ΒΑΘΜΙΑΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Β'βαθμια επεξεργασία απαιτείται: Έως 31 Δεκεμβρίου 2000 για οικισμούς με Ι.Π.>15000 Έως 31 Δεκεμβρίου 2005 για οικισμούς με <Ι.Π.<15000 Έως 31 Δεκεμβρίου 2005 για οικισμούς με 2000<Ι.Π.<10000, εάν ο αποδέκτης είναι γλυκά ύδατα ή εκβολές ποταμών. Εξαίρεση: Για ορεινούς οικισμούς ( υψόμετρο > 1500 μέτρων).

12 Δεν επηρεάζεται η ασφαλής διάθεσης της ιλύος των ΕΕΛ
ΑΡΘΡΟ 8 –ΜΕΤΡΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΕΕΛ Ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, του αποχετευτικού δικτύου& των ΕΕΛ καθώς και των εργαζομένων σε αυτά από την διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.  Δεν επηρεάζεται η ασφαλής διάθεσης της ιλύος των ΕΕΛ  Ανάγκη για έγκριση μελέτης επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και χορήγησης άδειας διάθεσης από τον οικείο φορέα του δικτύου Αποχέτευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης.

13 ΑΡΘΡΟ 9 –ΜΕΤΡΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Περιγράφονται οι όροι & προϋποθέσεις για την απ’ευθείας διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε υγρούς αποδέκτες. Αφορά μόνο βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα από τις βιομηχανίες του παραρτήματος ΙΙΙ άρθρο 16, με φορτία > 4000 ι.π. Προέχει ο καθορισμός της χρήσης των υδάτινων αποδεκτών από τον οικείο Νομάρχη. Την έγκριση μελέτης & την άδεια διάθεσης αποβλήτων χορηγούν Νομαρχιακές Υπηρεσίες. Αναγκαία είναι η έγκριση Περιβαλλοντικών όρων που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές.

14 Επιδιώκεται η διακοπή διάθεσης της ιλύος σε υδάτινους αποδέκτες.
ΑΡΘΡΟ 10 –ΜΕΤΡΑ & ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) Επιδιώκεται η διακοπή διάθεσης της ιλύος σε υδάτινους αποδέκτες. Ο φορέας ιδιοκτησίας της ΕΕΛ απαιτείται να έχει όλες τις σχετικές άδειες επεξεργασίας & διάθεσης καθώς και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους Απαιτείται ειδική έγκριση για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων όπως και για την χρήση της ιλύος κυρίως για διάθεση στην γεωργία. ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  Γίνεται αναφορά στην παρακολούθηση της τήρησης των Περιβαλλοντικών όρων όπως και των όρων της άδειας διάθεσης από τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες. Προβλέπεται παρακολούθηση και έλεγχος της καλής λειτουργίας των ΕΕΛ καθώς και καταγραφή στοιχείων λειτουργίας από τις αδειοδοτούσες & επιβλέπουσες υπηρεσίες . Προβλέπεται επίσης η παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης των αποδεκτών.

15 ΑΡΘΡΟ 12 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Αναφέρεται η υποχρέωση των Νομαρχιακών και Περιφερειακών υπηρεσιών για υποβολή εκθέσεων προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ . Στην έκθεση περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις Αδειοδοτήσεις , την παρακολούθηση λειτουργίας των ΕΕΛ και των βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων , την ποιοτική κατάσταση των υδατίνων αποδεκτών την διάθεση ιλύος κλπ. Το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια Υπουργεία συντάσσει και δημοσιεύει αντίστοιχα εκθέσεις για όλη την χώρα τις οποίες και δημοσιοποιεί με στόχο την πληροφόρηση όλων των εμπλεκομένων καθώς και των πολιτών. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται κάθε 2χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την σύνταξη συγκεντρωτικών αναφορών για την εφαρμογή της Οδηγίας.

16 ΑΡΘΡΟ 13 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
     Το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία συντάσσουν προγράμματα για την εφαρμογή των διατάξεων για τα δίκτυα συλλογής λυμάτων και για τις ΕΕΛ. Τα προγράμματα υλοποίησης προωθούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 14 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  Γίνεται αναφορά σε θέματα υποχρεώσεων αδειοδότησης για την επεξεργασία λυμάτων & αποβλήτων στην μεταβατική περίοδο. ΑΡΘΡΟ 15 – ΚΥΡΩΣΕΙΣ Το άρθρο αυτό περιέχει τις κυρώσεις για την μη τήρηση των διατάξεων της ανωτέρω ΚΥΑ . Στο κείμενο της Οδηγίας 91/271 δεν απαιτείται η πρόβλεψη κυρώσεων.

17 ΑΡΘΡΑ 17,18,19 Διαδικαστικά για την ισχύ της ΚΥΑ
ΑΡΘΡΟ 16 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Ι   Αναφέρονται οι απαιτήσεις για τα δίκτυα αποχέτευσης, την ποιότητα των αστικών λυμάτων και των βιομηχανικών αποβλήτων που διατίθενται σε ευαίσθητους αποδέκτες , ο τρόπος ελέγχου & δειγματοληψίας των λυμάτων, η αναφορά των αποτελεσμάτων κλπ. Παράρτημα ΙΙ Αναφέρονται τα κριτήρια για τις ευαίσθητες & τις λιγότερο ευαίσθητες περιοχές. Παράρτημα ΙΙΙ       Εδώ υπάρχει η κατάσταση των βομηχανιών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ. ΑΡΘΡΑ 17,18,19 Διαδικαστικά για την ισχύ της ΚΥΑ

18 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Το κείμενο της Οδηγίας έχει ενσωματωθεί τυπικά στην Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/97.      Ως προς την ουσιαστική ενσωμάτωση αξίζει να αναφερθούν τα εξής: Δεν έχει καταρτισθεί κατάλογος των λιγότερο ευαίσθητων περιοχών ( κρίθηκε ότι δεν είναι περιβαλλοντικά σκόπιμος ο ορισμός τους) Η πρόβλεψη για υποβολή σε δευτεροβάθμια επεξεργασία των λυμάτων των οικισμών με ισοδύναμο πληθυσμό 2000 έως δεν φαίνεται να υλοποιείται χρονικά. Δεν έχει ενσωματωθεί το άρθρο για την διασυνοριακή ρύπανση των υδάτων . Δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερες περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων για παράβαση της ΚΥΑ Δεν υπάρχει ενημέρωση του κοινού για τις εκθέσεις που υποβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές.

19 Τα κύρια σημεία που αναφέρονται στην έκθεση είναι τα παρακάτω:
Έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα Τα κύρια σημεία που αναφέρονται στην έκθεση είναι τα παρακάτω: Αποφασίσθηκε να μην χαρακτηρισθούν αποδέκτες σαν λιγότερο ευαίσθητοι, αλλά οι ΕΕΛ( με ι.π. >10.000) που διαθέτουν λύματα σε κανονικούς αποδέκτες να εφαρμόζουν τουλάχιστον δευτεροβάθμια επεξεργασία ,ενώ όταν αποδέκτης είναι ευαίσθητη περιοχή η επεξεργασία να είναι προχωρημένη (advanced) Επικαιροποίηση της κατάστασης των ευαίσθητων περιοχών με την προσθήκη των περιοχών του Σαρωνικού και του Κόλπου της Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται σε ποσοστό > 80% ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός από δίκτυα ακαθάρτων & ΕΕΛ.( πρόσφατη ενημέρωση) Έγινε κατάταξη των οικισμών σε τρεις προτεραιότητες ,όπως φαίνεται και στον πίνακα παρακάτω. Δεν έχει εφαρμοσθεί διάθεση ιλύος στην γεωργία ούτε επαναχρησιμοποίηση νερού από τις ΕΕΛ.

20 Κατάταξη Οικισμών (agglomerations) σε Προτεραιότητες (Α, Β, Γ)
Προτεραιότητα Οικισμοί με ι.π. Αποδέκτης Υποχρεώσεις Προθεσμία συμμόρφωσης Α >10000 Ευαίσθητη περιοχή Απομάκρυνση αζώτου & φωσφόρου 31/12/1998 Β >15000 Κανονικός αποδέκτης Β΄βάθμια επεξεργασία 31/12/2000 Γ Κατάλληλη επεξεργασία (Β΄βάθμια?) 31/12/2005

21 Κεντρικές Κυβερνητικές Υπηρεσίες Τοπική Κυβέρνηση
ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ/ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Εμπλεκόμενοι   Κεντρικές Κυβερνητικές Υπηρεσίες Τοπική Κυβέρνηση    Εταιρείες ή Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης   Αδειοδοτούσες Υπηρεσίες   Καταναλωτές  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις   Επιχειρηματίες – Βιομήχανοι    Γεωργοί

22 Διοικητική οργάνωση –Συμμετοχή- Ενημέρωση
Ελλιπής διοικητική οργάνωση στα Κράτη Μέλη & μεταφορά της ευθύνης για συλλογή & επεξεργασία λυμάτων στις τοπικές αρχές, οδηγεί σε απροθυμία για να ξοδευθούν χρήματα για τις αναγκαίες επενδύσεις και επικαλύψεις στις περιβαλλοντικές υπευθυνότητες με τις κεντρικές υπηρεσίες του κράτους οι οποίες έχουν την νομοθετική εξουσία και τις δυνατότητες χρηματοδότησης.    

23 Προώθηση μίας διοικητικής πράξης είναι δυνατόν να απαιτεί πληθώρα εγκρίσεων & υπογραφών και πιθανότητα σημαντικής τροποποίησης του αρχικού κειμένου . Διαμόρφωση και προώθηση απόψεων και κυβερνητικών θέσεων χωρίς την συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων.  Προσπάθεια να δοθεί η δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής του κοινού στην λήψη αποφάσεων Ελλιπής ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων και του κοινού για την πορεία εφαρμογής της Οδηγίας από τις αρμόδιες αρχές σε Κράτη Μέλη.

24 ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ   Η Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων έχει αποδειχθεί το πιο δαπανηρό περιβαλλοντικό νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   152 δις Ευρό επενδύθηκαν για κατασκευή υποδομών για την περίοδο 1990 –2010 (εκτίμηση) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί με 5 δις Ευρό το χρόνο τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της Οδηγίας    Οι Εταιρείες Ύδρευσης -Αποχέτευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις για κατασκευή υποδομών και έργων αντιρύπανσης για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων & της ιλύος με αποτελέσματα ιδιαίτερα θετικά ως προς την βελτίωση του περιβάλλοντος.   Ο καθορισμός ευαίσθητων περιοχών με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Αζώτου ή του Φωσφόρου ή και των δύο συνεπάγεται ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις.

25 Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων & κόστος
  Οι εταιρείες Ύδρευσης Αποχέτευσης πιστεύουν ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα πρέπει να διατηρηθεί γιατί οι πελάτες τους δεν πρέπει να πληρώνουν για την ρύπανση που δημιουργούν άλλοι. Ένας τομέας που μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των δαπανών που πληρώνει ο καταναλωτής φαίνεται να είναι η χρέωση για την αποδοχή των βιομηχανικών αποβλήτων στις ΕΕΛ. Χαμηλές χρεώσεις για την αποδοχή των βιομηχανικών αποβλήτων είναι δυνατόν να οδηγήσουν τους βιομηχανικούς πελάτες να μειώσουν τις δικές τους δαπάνες για επεξεργασία .   Η συνεπεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων συνεπάγεται δυσκολίες λειτουργίας στις ΕΕΛ και απαίτηση για αύξηση της δυναμικότητας τους και συνεπώς αυξημένο κόστος που συνήθως μεταφέρεται στους καταναλωτές.

26 Απομάκρυνση Αζώτου ή Φωσφόρου ή και των δύο ?
Απομάκρυνση Αζώτου ή Φωσφόρου ή και των δύο ?   Στο παράρτημα Ι της ΚΥΑ αναφέρονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψη όταν σχεδιάζεται ο τρόπος επεξεργασίας των λυμάτων για την μείωση των θρεπτικών ( N,P ) στις εκροές των ΕΕΛ . Στόχος ο περιορισμός του ευτροφισμού στους αποδέκτες .  Ίδια κριτήρια ευτροφισμού για Βόρειες & Νότιες χώρες ? Η εφαρμογή της 91/271 έδειξε ότι στο μέλλον είναι πιο σημαντικό να λαμβάνονται υπ’όψη οι τοπικές & περιφερειακές συνθήκες από το να υπάρχουν σε όλα τα κράτη Μέλη τα ίδια όρια με στόχο τον τρόπο επεξεργασίας και τα ποιοτικά κριτήρια στις εκροές των ΕΕΛ.

27 Απομάκρυνση Αζώτου ή Φωσφόρου ή και των δύο ?
Απομάκρυνση Αζώτου ή Φωσφόρου ή και των δύο ? Συχνό δίλημμα με οικονομική επίπτωση στους λειτουργούς των ΕΕΛ. Τιμές αναφοράς και νέες κατευθύνσεις στην ΕΕ    Για τις Εταιρείες Ύδρευσης Αποχέτευσης είναι σημαντικό οι ενέργειες που γίνονται στις ΕΕΛ να είναι προς όφελος του περιβάλλοντος , να είναι οικονομικά βιώσιμες και αποδεκτές από την κοινωνία .

28 Θαλάσσιος αποδεκτής χαρακτηρίζεται ευαίσθητος σε Άζωτο και Φώσφορο ενώ η λεκάνη απορροής (ποταμός) είναι ευαίσθητη μόνο σε Φώσφορο γιατί το Άζωτο απομακρύνεται στην διαδρομή.   Το μέγεθος της φυσικής απομάκρυνσης εξαρτάται από τον χρόνο παραμονής στην λεκάνη απορροής. Άρα επένδυση σε απομάκρυνση Ν στην ΕΕΛ δεν βελτιώνει την κατάσταση του τελικού αποδέκτη. Συνεπώς δυσκολίες για κοινωνική αποδοχή επένδυσης για απομάκρυνση Αζώτου.

29 Περίπτωση Κόλπου Θεσσαλονίκης
      Περίπτωση Κόλπου Θεσσαλονίκης Χαρακτηρισμός σαν ευαίσθητη περιοχή και υποχρέωση για απομάκρυνση Ν & Ρ στην ΕΕΛ Θεσσαλονίκης. Στοιχεία ΕΛΚΕΘΕ vs στοιχεία Ευρωπαϊκής μελέτης Ανάγκη για παρακολούθηση ποιοτικής κατάστασης αποδέκτη. 4 επιλογές βάσει της Οδηγίας.   Αποτέλεσμα καταγγελίας από ΕΕ

30

31 Απαιτείται η έκδοση & χρήση κώδικα καλής αγροτικής πρακτικής.
ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ Οδηγία για την προστασία των νερών από νιτρικά που προέρχονται από γεωργικές δράσεις. 91/676/ΕΕC Συμπληρώνει την 91/271/EEC . Στοχεύει στην μείωση της διείσδυσης στο νερό των νιτρικών που προέρχονται από πηγές όπως τα λιπάσματα και τα ζωικά απόβλητα προκειμένου να εμποδίσουν την ρύπανση των πηγών του πόσιμου νερού και τον ευτροφισμό των φυσικών και θαλασσίων υδάτων Απαιτείται η έκδοση & χρήση κώδικα καλής αγροτικής πρακτικής. Θα προσδιορισθούν οι ζώνες που κινδυνεύουν από τις γεωργικές δράσεις.

32 Η Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 91/271/ΕΟΚ:
  WWTPD vs WFD Η Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 91/271/ΕΟΚ: Εστιάζεται στην ποιότητα των εκροών των ΕΕΛ που διατίθενται στον αποδέκτη με σκοπό την προστασία του αποδέκτη και του περιβάλλοντος. Δεν ασχολείται με θέματα υγιεινής ούτε βάζει στόχους για την επαναχρησιμοποίηση του νερού ούτε την διάθεση της ιλύος. Δεν δίνει ουσιαστικές κατευθύνσεις για την τον περιορισμό της διασυνοριακής ρύπανσης ως προς συγκεκριμένους απδέκτες που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευαίσθητοι.         

33 Η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό 60/2000/ΕΕ
 Έχει μία πιο ολοκληρωμένη άποψη από την 91/271 σχετικά με την προστασία του Περιβάλλοντος θέτοντας ένα Πλαίσιο υδατικών πόρων που αποσκοπεί σε μία βιώσιμη πολική νερού .  Έχει ένα σαφή περιβαλλοντικό στόχο που αποσκοπεί στο να επιτύχει καλή κατάσταση γα τα υπόγεια και επιφανειακά νερά μέχρι το 2010. Λαμβάνει υπ’οψη όλες τις σημειακές και μη σημειακές πηγές θρεπτικών και δεν εστιάζεται μόνο στο να έχει βελτιστοποίηση της επεξεργασίας μόνο των σημειακών πηγών ρύπανσης. Με δύο λόγια «waste water management is more than just waste water treatment»

34 ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΌΧΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ

35 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ❀ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΥ/22374/91/94 (ΦΕΚ 82Β/ ) Όροι διαθέσεως των λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός της ανώτερης τάξεως χρήσεως των υδάτων τους στο νομό Θεσσαλονίκης. ❀ ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β/ ) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων. ❀ European Commission, Directorate General Environment. Verification of Vulnerable Zones Identified Under the Nitrate Directive and Sensitive Areas Identified under the Urban Waste Water Treatment Directive LDK- Consultant Engineers and Planners, March 2000 ❀ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Έλσα Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιούνιος 2004 ❀ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩΔΕ ❀ Effectiveness of urban wastewater treatment policies in selected countries: an EEA pilot study. Europian Environment Agency (EEA) report nº 2/2005 ❀ Clarification of concepts and terms under the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC) Draft Commission Paper ❀ Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων. Α.Ν. Αγγελάκης ΕΔΕΥΑ, 2004 Υφισταμένη Κατάσταση Έργων Επεξεργασίας Αστικών Υγρών Αποβλήτων: Νομοθεσία και Χρηματοδότηση τους. Ο. Κοτσελίδου και Ε. Βαρδάκου ❀ Εφαρμογή της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στον ελληνικό χώρο. Κατάσταση 2002, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.


Κατέβασμα ppt "To what extent has the implementation of the European Directive on the treatment of Urban Waste Water (UWWTD) been successful in Greece and what are."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google