Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοδοτικό Σχέδιο για τη ΜΕΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ Στρατηγική Υλοποίησης για την Περίοδο 2007 - 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοδοτικό Σχέδιο για τη ΜΕΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ Στρατηγική Υλοποίησης για την Περίοδο 2007 - 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοδοτικό Σχέδιο για τη ΜΕΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ Στρατηγική Υλοποίησης για την Περίοδο 2007 - 2011

2 Το όραμα της ΔΙΑΔΥΜΑ  Η Δυτική Μακεδονία πρότυπο ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων  Η ΔΙΑΔΥΜΑ πρότυπο Φορέα Διαχείρισης:  Στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ και την προστασία περιβάλλοντος  Στην τεχνολογία  Στο μάνατζμεντ

3 Κεντρικός στόχος  Η κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ με χρόνο έναρξης το 2011  Υλοποίηση απαιτήσεων οδηγίας 99/31  Αύξηση διάρκειας ζωής ΧΥΤΑ  Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων  Διαμόρφωση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης

4 Πρακτικά...

5 Η κατάσταση σήμερα  Το ΟΣΔΑ σε λειτουργία  Σημαντική επιτυχία σε χρηματορροές  Πρότυπο σε απορροφήσεις – αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων  Μελετητική ωριμότητα της ΜΕΑ

6 Διαφορές ΜΕΑ – σημερινών έργων ΜΕΑ  Υψηλή τεχνολογία  Βιομηχανικό απόρρητο  Ακριβή συντήρηση  Εξάρτηση από κατασκευαστή, προμηθευτές  Διαρκής εξέλιξη ΧΥΤΑ – ΣΜΑ  Κοινή τεχνολογία  Τυποποιημένες εφαρμογές  Απλή συντήρηση  Ελάχιστες εξαρτήσεις  Πάγιος εξοπλισμός

7 Τεχνολογικά ρίσκα και ΜΕΑ  Πρόβλημα η λειτουργία χωρίς τον κατασκευαστή  Δύσκολη η προσαρμογή στις αλλαγές των ΑΣΑ  Δύσκολη η συντήρηση και προμήθεια μεμονωμένων ανταλλακτικών  Διαρκείς καινοτομίες – ευκολίες που ο Φορέας δεν μπορεί να ενσωμάτώσει

8 Βασικά οικονομικά στοιχεία  Κόστος κατασκευής ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 40-45 εκ. ευρώ  Κόστος λειτουργίας ΜΕΑ - ΧΥΤΥ 5 -7 εκ. ευρώ / έτος  Κόστος τροφοδοσίας 2-3,5 εκ. ευρώ / έτος  Συνολικό κόστος λειτουργίας 7 – 10,5 εκ. ευρώ / έτος

9  Σύνολο δαπανών 25ετίας περίπου 270 εκ. ευρώ

10 Συμπεράσματα 1  Η κατασκευή της ΜΕΑ είναι μονόδρομος  Τα τεχνολογικά ρίσκα της ΜΕΑ ωθούν σε οργανική σχέση με κατασκευαστές – προμηθευτές  Τα σημαντικά οφέλη από τη ΜΕΑ απαιτούν σταδιακή αύξηση των τελών χρήσης αλλά και οικονομική στήριξη από το Δημόσιο, σε κάθε περίπτωση

11 Εναλλακτικές λύσεις  Χρηματοδότηση κατασκευής από το ΤΣ  Αμιγής αυτοχρηματοδότηση  Κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων

12 Χρηματοδότηση από το ΤΣ Πλεονεκτήματα  Κάλυψη 100% του κόστους κατασκευής  Οικεία διαδικασία Μειονεκτήματα  Καμμία στήριξη στη λειτουργία  Αρνητικές εμπειρίες  Μεγάλο ποσό για τα δεδομένα του Δ ΚΠΣ

13 Αμιγής αυτοχρηματοδότηση Πλεονεκτήματα  Καμμία εξάρτηση από άλλα όργανα  Χρόνος Μειονεκτήματα  Οριακά ελκυστικό project  Μεγάλο κόστος για τους χρήστες  Απαιτείται υψηλή εγγυοδοσία

14 Κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων Πλεονεκτήματα  Μεταφορά ρίσκων λειτουργίας σε ιδιώτες  Δημόσιο χρήμα στη βάση των ετήσιων αποτελεσμάτων  Σημαντική μείωση τελών χρήσης  Ελκυστικό για επενδυτές  Ελάχιστη εγγυοδοσία  Μειονεκτήματα  Καινούρια διαδικασία  Συνολικά πιο ακριβό, με επιβάρυνση του δημοσίου

15 Πρόταση  Κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω των ΣΔΙΤ  Προσπάθεια μεγιστοποίησης συνεισφοράς δημοσίου  Κατανομή ρίσκων λειτουργίας σε βάρος του επενδυτή  Έλεγχος – διασφάλιση αποτελεσμάτων από ΔΙΑΔΥΜΑ

16 Νέα οπτική γωνία  Μακρόχρονη σχέση – έμφαση στο αποτέλεσμα – συνδεδεμένη αποπληρωμή – ιδιωτικά κεφάλαια  Έμφαση στο αποτέλεσμα – όχι στις διαδικασίες  Ανάλυση – επιμερισμός κινδύνων

17 Πρακτικά...  Υποβολή φακέλου σε ΕΓΣΔΙΤ  Απαίτηση επιδότησης της τάξης του 50% στο ετήσιο κόστος για όλα τα έτη λειτουργίας  Διαρκής διερεύνηση για άλλες πηγές χρηματοδότησης  Σε εναρμόνιση με γραμμή ΕΕ και πολιτική κυβέρνησης  Πιλοτικό – επιδοτήσεις

18 Συμπεράσματα 2  Τα ΣΔΙΤ ο κατάλληλος δρόμος  Σημαντικά οφέλη οικονομικά λόγω ετήσιας επιδότησης  Σημαντικά λειτουργικά οφέλη λόγω ετήσιας επιδότησης «…Η πείρα έχει αποδείξει ότι σε κάθε σχέδιο πρέπει να αξιολογείται εάν η επιλογή της σύμπραξης παρουσιάζει πραγματική προστιθέμενη αξία σε σχέση µε άλλες επιλογές…»


Κατέβασμα ppt "Χρηματοδοτικό Σχέδιο για τη ΜΕΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ Στρατηγική Υλοποίησης για την Περίοδο 2007 - 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google