Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Διαπιστώσεις Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων της Π.Ε. Χανίων σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον τουρισμό ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ Χημικός Μηχανικός ΜSc ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ, 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Εξαιρώντας την πόλη των Χανίων):
Η Κρήτη θεωρείται από τις πιο ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές της Ελλάδας και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων συγκεντρώνει μεγάλο τουριστικό ρεύμα από έλληνες και ξένους κατά τους μήνες από Απρίλιο έως και Νοέμβριο. Ο κλάδος του Τουρισμού αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος στην περιοχή μας. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Εξαιρώντας την πόλη των Χανίων): Εκτεταμένες παραλίες βόρειας ακτής με τουριστικές δραστηριότητες (Χανιά-Κολυμβάρι, Καλύβες-Αλμυρίδα, Γεωργιούπολη-Καβρός) Εναλλαγές του Φυσικού τοπίου στην ενδοχώρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον (οικισμοί, πράσινο, υδάτινο στοιχείο, βουνά με δάση, φυσιολατρικές διαδρομές) Προστατευόμενες περιοχές του δικτύου ΝΑΤURA 2000 (Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, παραλίες Ελαφονήσι, Φαλάσαρνα, Μπάλος, Σφακιά, Λίμνη Κουρνά) Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

3 Τουριστικές εγκαταστάσεις
Ξενοδοχεία, τουριστικές κατοικίες, οργανωμένες κατασκηνώσεις Σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και Υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατηγοριοποιούνται ως εξής:

4 Τουριστικές κατοικίες (μη κύρια τουριστικά καταλύματα)
Ξενοδοχεία, τουριστικές κατοικίες, οργανωμένες κατασκηνώσεις Ισχύει η με αριθμ /2012 τροποποίηση της προηγούμενης Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 1565/Β’/ κατηγοριοποιούνται ως εξής: Συνεπώς για τη κατασκευή και λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων με βάση τα όρια στις κλίνες που τίθενται από τις ανωτέρω νομοθεσίες, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/2011).

5 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και Υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κατηγορία Α1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΥΠΕΚΑ) Δημοσιοποίηση-Γνωμοδοτήσεις Φορέων, Υπηρεσιών, Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και κοινού Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων με Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ανάρτηση aepo.ypeka.gr Κατηγορία Α2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση) Δημοσιοποίηση-Γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών, Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και Κοινού Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων με Απόφαση Γ.Γ. Αποκεν/νης Διοίκησης Κατηγορία Β Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) Ενσωματώνονται στην άδεια εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητας (Δ/νσεις Ανάπτυξης Περιφερειών, ΕΟΤ, Ε.Ε.Τ.Τ. κλπ) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

6 Επιπτώσεις στην κατανάλωση υδατικών πόρων
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επιπτώσεις στην κατανάλωση υδατικών πόρων Παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων Πιθανή παραγωγή αερίων ρύπων Επιπτώσεις στην αποστράγγιση από όμβρια ύδατα Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον Επιπτώσεις κυκλοφοριακές Πιθανή διατάραξη οικοσυστημάτων Πιθανή υποβάθμιση παραλιακής ζώνης Αλλοίωση οικιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

7 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β’/2011) Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων’, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ /2013 (ΦΕΚ 2220/Β’/2013) Άρθρο 4 Επαναχρησιμοποίηση για Άρδευση ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗ Καλλιέργειες των οποίων τα προϊόντα καταναλώνονται μετά από επεξεργασία (π.χ.θερμική), ή δεν είναι ανθρώπινης κατανάλωσης ή δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος Δεν επιτρέπεται ο καταιονισμός Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού Προδιαγραφές εκροής λυμάτων: E. Coli ≤ 200 EC/100ml BOD < 25mg/l, SS<35mg/l 2-βάθμια επεξεργασία + απολύμανση ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗ Όλα τα είδη των καλλιεργειών Επιτρέπονται διάφορες μέθοδοι χρήσης συμπεριλαμβανομένου του καταιονισμού Χωρίς περιορισμούς πρόσβασης Προδιαγραφές εκροής λυμάτων: E. Coli ≤ 5 EC/100ml (για το 80% δειγμάτων) BOD ≤ 10 mg/l για το 80% δειγμάτων SS ≤ 10 mg/l για το 80% δειγμάτων Θολότητα ≤ 2 ntu 2-βάθμια + 3-βάθμια + απολύμανση Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

8 Άρθρο 5 Εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων
Αστικά και ορισμένα βιομηχανικά Βιομηχανικά εκτός ΚΥΑ 5673/400/97 Εμπλουτισμός μέσω διήθησης Απαιτείται ειδική υδρογεωλογική μελέτη με Όρια Πίν.3 (προχωρημένη επεξεργασία),σύμφωνα με το άρθρο 8 όταν βρίσκεται πλησίον πηγής ύδρευσης του ΠΔ 51/2007 Απαιτείται ειδική υδρογεωλογική μελέτη με Όρια Πίν.1 (περιορισμένης άρδευσης) Εμπλουτισμός μέσω γεώτρησης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ (ΠΔ 51/2007) Απαιτείται ειδική υδρογεωλογική μελέτη Όρια Πίν.3 (προχωρημένη επεξεργασία) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

9 Άρθρο 6 Αστική και Περιαστική χρησιμοποίηση
Άρδευση αστικού/ περιαστικού πρασίνου, γήπεδα γκολφ, κήποι και περιβάλλοντες χώροι ξενοδοχείων κλπ, κατάσβεση πυρκαγιών, σιντριβάνια κ.α. Μόνο αστικά και υγρά απόβλητα βιομηχανικών τομέων της ΚΥΑ 5673/400/97 Ισχύουν οι προδιαγραφές του Πίν. 3 της ΚΥΑ /2011 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ (ΠΔ 51/2007) Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

10 την άδεια επαναχρησιμοποίησης
Τροποποίηση της ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β’/2011) με την ΚΥΑ /2013 (ΦΕΚ 2220/Β’/2013) Τροποποίηση ολόκληρου του άρθρου 9 της ΚΥΑ που αφορά την έκδοση της άδειας επαναχρησιμοποίησης, και εναρμόνιση με τον Ν.4014/2011 με την κατάργηση αδειών διάθεσης & ενσωμάτωσή τους στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Υποβολή φακέλου – αίτησης για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (υποβολή μελέτης επαναχρησιμοποίησης ως κομμάτι της ΜΠΕ) Γνωμοδότηση Δ/νσης Υδάτων και άλλων υπηρεσιών Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (Α1, Α2, ΠΠΔ) που συμπεριλαμβάνει την άδεια επαναχρησιμοποίησης Παράταση της προθεσμίας συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ μέχρι 31/12/2014 Εξαίρεση από την υποχρέωση αδειοδότησης μικρών (ΜΙΠ<50) εγκαταστάσεων αστικών λυμάτων Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

11 Σημαντικά σημεία του νομικού πλαισίου για την επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων στις ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β’/2011) και ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β’/2011) Σε όλες τις περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης θα πρέπει να τηρείται αρχείο δειγματοληψιών των εκροών, η συχνότητα των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 5673/400/97 Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η μελέτη του υπεδάφους, των χαρακτηριστικών του και της υδρολογίας της περιοχής Για τις ΜΠΕ δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α1 και Α2, λόγω της ενσωμάτωσης της Άδειας επαναχρησιμοποίησης στην ΑΕΠΟ, για την έγκριση ή ανανέωση των Π.Ο., μαζί με την ΜΠΕ είναι αναγκαία και η κατάθεση της μελέτης Επαναχρησιμοποίησης. Η χρησιμοποιούμενη σε μεσαίας δυναμικότητας μονάδες μέθοδος της υπεδάφιας διάθεσης σε σηπτική δεξαμενή-απορροφητικό βόθρο, ΔΕΝ επαρκεί για τις προδιαγραφές της ΚΥΑ /2011 Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

12 Διαπιστώσεις περιβαλλοντικών ελέγχων σε ξενοδοχειακές μονάδες
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡ/ΜΙΑΣ , ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Διαπιστώσεις περιβαλλοντικών ελέγχων σε ξενοδοχειακές μονάδες 1. Έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης Η αρχική ΑΕΠΟ της μονάδας δεν ανανεώνεται στη συνέχεια ή οι ανανεώσεις ΑΕΠΟ έχουν λήξει αρκετά χρόνια 2. Σε μονάδες που δεν διαθέτουν σύνδεση με κεντρικό αστικό σύστημα αποχέτευσης, απόρριψη υγρών αποβλήτων σε υγρούς αποδέκτες ή σε παρακείμενες της δραστηριότητας εκτάσεις με «κρυφούς αγωγούς» ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Σωλήνας «ομβρίων υδάτων» σε παρακείμενη συστάδα από καλαμιές ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: «Κρυφός σωλήνας» με εκροή λυμάτων σε αγροτεμάχιο δίπλα σχεδόν από την ξενοδοχειακή μονάδας Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

13 2. (συνέχεια) Απόρριψη υγρών αποβλήτων σε υγρούς αποδέκτες ή σε
2. (συνέχεια) Απόρριψη υγρών αποβλήτων σε υγρούς αποδέκτες ή σε παρακείμενες της δραστηριότητας εκτάσεις με «κρυφούς αγωγούς» ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: «Ασυνήθιστο» πλήθος σωλήνων δίπλα σε ρέμα με συνδέσμους ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5 (άνω και κάτω): Το ίδιο ρέμα με σωλήνα αγνώστου προέλευσης στην κοίτη ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4: «Διακλάδωση» σωλήνα αποχέτευσης με «αναμονή» σύνδεσης σωλήνα που βρίσκεται σε παρακείμενο αγροτεμάχιο της μονάδας Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

14 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Πλημμελής παρακολούθηση ή πλήρης έλλειψη δεδομένων παρακολούθησης για τις παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Ανυπαρξία αναλύσεων των εκροών του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων από πιστοποιημένο εργαστήριο (BOD5, COD, Ολικά Στερεά, E-Coli). Κατά τη διάρκεια ελέγχων του Τμήματος σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ξενοδοχείων, ελήφθησαν δείγματα από εκροές : Πριν την υπεδάφια διάθεση (απορροφητικούς βόθρους ή απορροφητικές τάφροι) Πριν την τελική διάθεση για άρδευση καλλωπιστικών φυτών ή δέντρων κήπου και εστάλησαν ενδεικτικά για ανάλυση στο εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πραγματοποιήθηκαν 12 δειγματοληψίες 8 δείγματα εκτός των προδιαγραφών με βάση την ΚΥΑ /2011 Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

15 Περιπτώσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ξενοδοχειακών μονάδων
2.1 Περιφραγμένη εγκατάσταση Ε.Ε.Λ. με πράσινο και τελικό αποδέκτη σύστημα απορροφητικών τάφρων και βόθρων 2.2 Ε.Ε.Λ. σε στεγασμένο χώρο 2.3 Ε.Ε.Λ. κάτω από κιόσκι εστιατορίου 2.4 Ε.Ε.Λ. δίπλα στην πισίνα της μονάδας με τελική διάθεση σε απορροφητικούς βόθρους σε αγροτεμάχιο Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

16 4. Πιέσεις στην παραλιακή ζώνη με κατασκευές ξενοδοχείων
4. Πιέσεις στην παραλιακή ζώνη με κατασκευές ξενοδοχείων Στην παραλιακή ζώνη ξενοδοχειακών μονάδων εντοπίζονται κάποιες μόνιμες κατασκευές-κιόσκια με χρήση αναψυκτηρίων, χώροι αθλοπαιδιών και εκδηλώσεων, χώροι δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, εξέδρες εστιατορίων κ.λ.π., ορισμένες φορές πάνω σε αμμώδη παραλία. Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

17 Πιέσεις στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας
Διαπιστώσεις περιβαλλοντικών ελέγχων σε άλλες τουριστικές δραστηριότητες Πιέσεις στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Στη Βόρεια αμμώδη παραλία από Σταλό έως και Κολυμβάρι καταγράφονται σημεία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας (Caretta Caretta). Με την 81352/1063/ Εγκύκλιο το ΥΠΕΚΑ έχει εισηγηθεί μέτρα προστασίας για τις παραλίες ωοτοκίας ,τα οποία περιλαμβάνουν: Απομάκρυνση από την παραλία για τις ξαπλώστρες μετά τη δύση του ήλιου και συγκέντρωση τους σε σημείο εκτός παραλίας από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης. Απαγόρευση την χρήσης προβολέων με κατεύθυνση την παραλία, και ελαχιστοποίηση του φωτισμού των επιχειρήσεων με κατεύθυνση προς τη θάλασσα. Απαγόρευση των μόνιμων κατασκευών στον αιγιαλό Απαγόρευση κίνησης βαρέων οχημάτων στον αιγιαλό. Αποφυγή διεξαγωγής συναυλιών με εξέδρες στην παραλία, beach party και εκδηλώσεων με ένταση μουσικής. Την θερινή περίοδο 2013 το Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποίησε ενημέρωση όλων των τουριστικών παραλιακών επιχειρήσεων στην περιοχή από Σταλό έως Πλατανιά για τα μέτρα προστασίας. Σημείο ωοτοκίας θαλάσσιας χελώνας Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

18 Περιπτώσεις πιέσεων στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας από δραστηριότητες αναψυχής
α. Υπερεκμετάλλευση παραλίας από ομπρέλες, ξαπλώστρες, εξέδρες, κ.λ.π, ιδίως στη βόρεια ακτή, που είναι περιοχή με σημεία ωοτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας. β. Εγκατάσταση εξεδρών στον αιγιαλό από επιχειρήσεις αναψυχής (beach bar) για τοποθέτηση επίπλων και διεξαγωγή συναυλιών. Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

19 Πιέσεις στις προστατευόμενες περιοχές
(Ειδικές Ζώνες διατήρησης, Ζώνες Ειδικής Προστασίας, Οικότοποι προτεραιότητας) Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 αποτελούν σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς: Με κόκκινο οι περιοχές υψηλής τουριστικής επισκεψιμότητας. Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

20 Ειδικές Ζώνες διατήρησης, Ζώνες Ειδικής Προστασίας κ.λ.π.
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης Δράπανο-παραλία Γεωργιούπολης-λίμνη Κουρνά (GR ) Eλαφονήσι και απέναντι παραλία (GR ) Χρυσοσκαλίτισσα μέχρι Ακρωτήριο Κριός (GR ) Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα, Τηγάνι μέχρι παραλία Φαλάσσαρνα, όρμος Λιβάδι, Βίγλια (GR ) Λευκά όρη και παράκτια ζώνη (GR ) Χερσόνησος Ροδωπού παραλία Μάλεμε (GR ) Εθνικός δρυμός Σαμαριάς, φαράγγι Τρυπητής, Ψιλάφι, Κουσταγέρακο (GR ) Ζώνες Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Γραμβούσα μαζί με νήσους Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα (GR ) Λίμνη Κουρνά και εκβολή Αλμυρού (GR ) Μικροί νησιωτικοί Υγρότοποι (ΦΕΚ 229/ΤΑΑΠΘ/ ) 32 περιοχές προστασίας στη ΠΕ Χανίων Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

21 Ενδεικτικές διαπιστώσεις πιέσεων σε προστατευόμενες περιοχές της ΠΕ Χανίων
Α. Περιοχή παραλίας Ελαφονησίου Ανεξέλεγκτη στάθμευση πλήθους οχημάτων σε οικότοπους προτεραιότητας (Junipeus spp.). Χώροι στάθμευσης χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και ανεξέλεγκτη κίνηση οχημάτων παντού. Υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος από μπάζωμα μικρού τέλματος της περιοχής. Φωτογραφία τέλματος 9/2013 (αριστερά ) 8/2009 από το ίδιο σημείο (δεξιά) Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

22 Β. Περιοχή Κεδροδάσους Συμπεριλαμβάνεται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής GR «Χρυσοσκαλίτισσα μέχρι Ακρωτήριο Κριός», η οποία αν και έχει ολοκληρωθεί δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί, καθώς θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις πρόσφατες νομοθεσίες Ν.3937/2011 και Ν.4014/2011) Μεγάλη επισκεψιμότητα, Δημοφιλής προορισμός για κατασκηνωτές τους θερινούς μήνες, Έλλειψη φύλαξης πιέσεις στο οικοσύστημα (juniperus spp.): Στερεά απορρίμματα από τους επισκέπτες και κατασκηνωτές, κοπή κέδρων για προσάναμμα(!), φωτιές για ψήσιμο Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

23 Ενδεικτικές διαπιστώσεις πιέσεων σε προστατευόμενες περιοχές της ΠΕ Χανίων
Γ. Περιοχή παραλίας Μπάλου Δεν έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη. Υπάρχει η εγκεκριμένη με αριθμ.πρωτ. 3237/ (ΦΕΚ 1815/Β΄/ ) Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την «Παραχώρηση στο Δήμο Κισσάμου σχεδίου χρήσης εγκαταστάσεων στην περιοχή της χερσονήσου της Γραμβούσας και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου αναψυχής της χερσονήσου Γραμβούσας» Μεγάλη επισκεψιμότητα στη περιοχή από ξηρά και θάλασσα Δυσκολίες στη διαχείριση των στερεών απορριμάτων Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Η Έλλειψη περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή η μη συμμόρφωση των τουριστικών δραστηριοτήτων με την περιβαλλοντική Νομοθεσία στο πλαίσιο που ισχύει σήμερα οδηγεί στη διαδικασία επιβολής Διοικητικών κυρώσεων (Άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011) και Ποινικών κυρώσεων (Άρθρο 28 του Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4042/2012). Ο στόχος των κυρώσεων δεν είναι η εξόντωση των επιχειρήσεων, αλλά η συμμόρφωση τους με την Περιβαλλοντική νομοθεσία η οποία κινείται προς τη κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης (ΑΕΙΦΟΡΙΑ) ΚΥΝΔΥΝΟΙ Η Υπερεκμετάλλευση των Προστατευόμενων περιοχών και η μη σωστή διαχείριση των προστατευτέων ειδών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τόπου περιέχουν τους κινδύνους: υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος περιορισμός οικοσυστημάτων μαζικοποίηση μοναδικών τοπίων με συνέπεια τη βαθμιαία απαξίωση τους από τους επισκέπτες και τους ντόπιους δυσφήμηση του τόπου μας Χανιά, 04 Ιουνίου 2014

25 ΣΤΟΧΟΙ Ορθή Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
Ορθή Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μετά από κατάλληλες επιστημονικές μελέτες αυτών σε σχέση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες (Ειδικές Περιβαλλοντικές - Διαχειριστικά σχέδια) Όχι κλειστά οικοσυστήματα, αλλά ανοιχτά στην επισκεψιμότητα υπό όρους, και σε αρμονική συνύπαρξη με τους κατοίκους Αποφυγή της μαζικοποίησης του τουρισμού σε ευαίσθητα οικοσυστήματα και μοναδικά τοπία Έλεγχος και κατευθύνσεις για την κατάλληλη μορφή τουριστικής ανάπτυξης σε κάθε περιοχή, μέσω χωροταξικών σχεδίων. Χανιά, 08 Απριλίου 2014

26 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Ελαφονήσι, 2011 Χανιά, 04 Ιουνίου 2014


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google