Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

2 Επιχειρησιακά Προγράμματα σε Δράσεις Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΕΠΑΑ), Πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Ψηφιακή Σύγκλιση Πράσινη Επιχείρηση 2010 Πράσινες Υποδομές 2010

3 Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)
Οδηγία 91/271/EC (ΚΥΑ 5673/400/1997) Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 2,77δισ. € Φορέας Υλοποίησης : ΥΠΕΚΑ Χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ)

4 Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΕΡΑΑ)
Άξονες Προτεραιότητας: Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Ενίσχυση «Πράσινων» Μεταφορών - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. (Άξονες Προτεραιότητας 1 και 6) Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων. (Άξονες Προτεραιότητας 2 και 7) Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. (Άξονες Προτεραιότητας 3 και 8) Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων. (Άξονας Προτεραιότητας 4) Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας. (Άξονας Προτεραιότητας 9) Ανάπτυξη Θεσμών και Μηχανισμών για αποτελεσματική άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής και ευαισθητοποίησης των πολιτών. (Άξονας Προτεραιότητας 10) Τεχνική Βοήθεια (Άξονες Προτεραιότητας 5 και 11)

5 Προγράμματα ΕΠΠΕΡΑΑ που έχουν προκυρυχθεί:
Κατασκευή ΧΥΤΑ Πάτμου (από 14/4/10, €) Αποχέτευση Δ.Αν.Ολύμπου (14/4/10, €) Έργα Ερασινού-Διευθέτηση Λεκάνης Απορροής(14,5/09, €) Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς(9/7/09, €) Κατασκευή ΧΥΤΑ Ν.Ιωαννίνων & Χίου(1/3/10, ) Ολοκλήρωση/Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας(3/2/10, €) Αντιπλημμυρικά Έργα(30/9/09, €)

6 Προγράμματα ΕΠΠΕΡΑΑ που έχουν προκυρυχθεί:
Διαχείριση Αποβλήτων & Αποκατάστασης Εδάφους σε Χώρους Ρυπασμένους από Παρελθούσα Βιομηχανική Δραστηριότητα (11/8/09, €) Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων. Προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης στερών αποβλήτων στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας(27/7/09, €) Τηλεθέρμανση Φλώρινας(17/3/09, €) Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β’ και Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271(11/2/09, €) Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Ν.ΑΙΓΑΙΟ(27/7/09, €)

7 Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Άξονας 4 «Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήματος της Χώρας και Ενίσχυση της Αεφορίας» Εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της, υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και ένταξη της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Φορέας Υλοποίησης : ΥΠΕΚΑ Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ΑΠΕ (δεν έχει ψηφιστεί)

8 Πρόγραμμα ΕΠΑΝ ΙΙ που έχει προκυρυχθεί:
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για την Υλοποίηση των δράσεων του Υπ.Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών, κατά την προγραμματική περίοδο (17/7/2009, €)

9 Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΕΠΑΑ), το λεγόμενο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Το «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Φορέας υλοποίησης για τα δασικά μέτρα : ΥΠΕΚΑ Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 6,5δισ. € Άξονας 2: "Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων"

10 Στόχοι του Ε.Π. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

11 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
Π.Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης. Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4,17δις € Π.Ε.Π Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων. Δημόσιας Δαπάνης 1,3δις € Π.Ε.Π Κρήτης και νήσων Αιγαίου. Δημόσιας Δαπάνης 1,8δις € Π.Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου. Δημόσιας Δαπάνης 1,8δις €. Π.Ε.Π Αττικής. Δημόσιας Δαπάνης 3,56δις € Φορέας Υλοποίησης : Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας -ΥΠΕΚΑ

12 Προγράμματα ΠΕΠ που έχουν προκυρηχθεί:
Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας,Ηπείρου & Δυτ.Στερεάς Ελλάδας (1/3/10, €) Επεξεργασία Υδάτων (λύματα) στην Περιφέρεια Ηπείρου(ΕΕΛ)& Δίκτυο Αποχέτευσης (11/1/10, €) Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων της Περιφέρειας Β.Αιγαίου(5/10/09, €) Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης στην Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας-Θράκης (3/9/09, €) Επεξεργασία Υδάτων-Λύματα στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου(7/9/09, €)

13 Προγράμματα ΠΕΠ που έχουν προκυρηχθεί:
Έργα Αντιπλυμμηρικής Προστασίας στην Περιφέρεια Κρήτης (24/8/09, €) Δίκτυα Ύδρευσης στην Περιφέρεια Κρήτης (24/8/09, €) Έργα Αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κρήτης (24/8/09, €) Επεξεργασία Υδάτων (Λύματα) στην Περιφέρεια Κρήτης (24/8/09, €) Εργα δικτύων αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης (3/8/09, €) Υποδομές προσωρινής αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (1/7/09, €) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (27/5/09, €)

14 Προγράμματα ΠΕΠ που έχουν προκυρηχθεί:
Έργα συλλογής, μεταφοράς, διανομής και παρακολούθησης πόσιμου νερού στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας( , €) Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση - Επέκταση εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Καβάλας(11/5/09, €) Διαχείριση και διανομή πόσιμου νερού στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ( / €) Έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στους υφιστάμενους ανενεργούς χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Περιφέρεια Ηπείρου("/ / €) Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στην περιφέρεια Αττικής (4/7/08, €)

15 Ψηφιακή Σύγκλιση Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1,147δισ. €
Φορέας Υλοποίησης : Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Προβλέπει δράσεις Περιβάλλοντος

16 Πράσινη επιχείρηση 2010 Συνολική Δημόσια Δαπάνης: 30 εκατ ευρώ
Το ύψος επενδυτικού σχεδίου από μέχρι ευρώ Η εκτίμηση είναι ότι οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα ανέλθουν σε 600 Στόχοι του προγράμματος είναι η μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος μεταποιητικών επιχειρήσεων η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά ''πράσινων'' προϊόντων και υπηρεσιών Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων, Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα

17 Πράσινες Υποδομές 2010 εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν 100 επιχειρήσεις
αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων και είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις (βιβλία Β και Γ κατηγορίας) και συνεταιρισμοί μέχρι 250 εργαζόμενους και με τζίρο μέχρι 50 εκατ ευρώ. Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 30 εκατ ευρώ Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου είναι από ευρώ Στόχοι του προγράμματος είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων η κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων η επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.

18 σχετικά site: www.ypeka.gr www.ypoian.gr www.espa.gr


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google