Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ 2012-2013-2014 (ποσά χωρίς ΦΠΑ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ (ποσά χωρίς ΦΠΑ) Ι. ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. ΝΕΑ ΕΡΓΑ

2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.500.000,00
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ» υποέργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ιστορικό κέντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελόκηποι- Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ κλπ.) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή υπολειπομένων δικτύων αποχέτευσης Τριτεύοντες αγωγοί σε διάφορα σημεία της πόλης .

3 "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ"υποέργο :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 : ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 : ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Καρδαμίτσια,Εξοχή,Τσιφλικόπουλο, Δροσιά-Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο,Νεοχωρόπουλο, Κ. Μάρμαρα, Σταυράκι, Ολυμπιάδα και Σεισμόπληκτα, Αμφιθέα και Αγ. Μαρίνα

4 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00
"ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ "υποέργο :ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ

5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00
"ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ "υποέργο :ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ

6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00

7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΣΠΗΣ ΕΕΛ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή εγκαταστάσεων ηλιακής ξήρανσης λάσπης

8 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00

9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δεξαμενής καθίζησης στην είσοδο της ΕΕΛ

10 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000,00
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Δ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην οδό Αδ. Κασιούμη

12 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΟΓΙΑΝΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή δικτύων στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου έργου οδοποιίας του Δήμου.

13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ -ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ -ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή βαρυτικού δικτύου ακαθάρτων (το οποίο δεν θα είναι σε λειτουργία) και δικτύου ύδρευσης σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση της οδού από το Δήμο.

14 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00

15 ΕΠΕΚΤΑΣΗ SCADA ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Έχει υποβληθεί πρόταση

16 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Έργα αυτεπιστασίας

17 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Έργα αυτεπιστασίας

18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ

19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ

20 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 225.000,00
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ

21 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Έργα αυτεπιστασίας

22 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Έργα αυτεπιστασίας

23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΥΛΟΓΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012:50.000,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή φρεατίων υδατοσυλλογής σε οδούς με κατασκευασμένο δίκτυο

24 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Έργα αυτεπιστασίας

25 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΜΠΑΦΡΑ - ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ

26 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00

27 ΑΝΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ.ΠΟΡΟΙ

28 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΜΑΡΜΑΡΑ, ΣΤΑΥΡΑΚΙ, ΚΑΤΩ ΜΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00 ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Υπάρχει προκαταρκτική μελέτη

29 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.500.000,00
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (ΦΑΣΗ Β΄) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00 ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Υπάρχει μελέτη

30 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000.000,00
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00

31 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

32 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Υπάρχει μελέτη αλλά αναθεωρείται.

33 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΥΖΑΚΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

34 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Υπάρχει μελέτη αλλά αναθεωρείται.

35 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΡΥΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

36 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αντικατάσταση αυτόματων χλωριωτών-επέκταση συστήματος απολύμανσης.

37 ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΙ ( ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4) ΚΛΠ.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευή εξόδου κινδύνου

38 ΣΥΝΟΛΟ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 20.966.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00

39 ΣΥΝΟΛΟ I (A+B) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: 27.414.814,72
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012: ,72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013: ,77 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014: ,00


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΩΝ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google