Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΑΞΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΑΞΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΑΞΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΑΞΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

2 ΓΣΕΒΕΕ Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών-τριών και ένας από τους κοινωνικούς εταίρους που συνυπογράφουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ). Αποτελεί το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των, Βιοτεχνών και Εμπόρων όλης της χώρας και δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών-τριών και ένας από τους κοινωνικούς εταίρους που συνυπογράφουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ). Αποτελεί το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων όλης της χώρας και δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης μελετών και ερευνών, που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

4 •Πολιτικό επίπεδο:  21% των βουλευτών είναι γυναίκες  5% των μελών της κυβέρνησης είναι γυναίκες (1 υπουργός και 1 υφυπουργός)  0% των Περιφερειαρχών είναι γυναίκες (στις 13 Περιφέρειες) •Οικονομικό επίπεδο:  7% των μελών Διοικητικών Συμβουλίων στις 18 μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες είναι γυναίκες  0% των Προέδρων Δ.Σ. στις 18 μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες είναι γυναίκες

5 Ποια είναι η συμμετοχή των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των κλάδων που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ; Το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» •Προεδρείο & Ελεγκτική Επιτροπή ΓΣΕΒΕΕ: •Δ.Σ. ΓΣΕΒΕΕ & Γ.Σ. ΓΣΕΒΕΕ: •Δ.Σ. Τοπικών Ομοσπονδιών: (ως σύμβουλοι) (ως σύμβουλοι) •Δ.Σ. Κλαδικών Ομοσπονδιών: (ως σύμβουλοι) (ως σύμβουλοι) •Κλαδικές Ομοσπονδίες: •Σωματεία (ως απλά μέλη): 0% 3,8% 8,2% 8,4% 19,3% 22,4%

6 ΓΣΕΒΕΕΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 238229996,2%3,8% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5351296,2%3,8% ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ13130100%0% ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 550100%0%

7 Ποια είναι η συμμετοχή των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των κλάδων που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ; Το φαινόμενο του «οριζόντιου επαγγελματικού διαχωρισμού» •Μόνο 3 από τις 25 Κλαδικές Ομοσπονδίες έχουν γυναίκα Πρόεδρο Δ.Σ. (12%), αυτές των Αισθητικών, των Κυλικείων και των Βιβλιοχαρτοπωλών. •Οι Ομοσπονδίες στις οποίες γενικότερα υπερτερούν οι γυναίκες αριθμητικά (Αισθητικών και Εμποροραπτών/τριών) είναι αυτές που εκπροσωπούν ως επί το πλείστον τα λεγόμενα «γυναικεία επαγγέλματα».

8 ΑΙΤΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ •Η δυσκολία συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. •Η μη ενθάρρυνση συμμετοχής των γυναικών από το περιβάλλον τους. •Η ελλιπής προώθησή τους από τους άνδρες συναδέλφους. •Η έλλειψη εμπιστοσύνης στο συνδικαλιστικό κίνημα. •Η ελλιπής πληροφόρηση για σχετικά θέματα.

9 Γιατί να συμμετέχω στα συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης του κλάδου μου; •Προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου τους. •Προώθηση στην agenda των συλλογικών διεκδικήσεων θεμάτων που τις αφορούν ειδικότερα. •Παρεμβάσεις και προτάσεις σε πολιτικό επίπεδο.

10 Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά στα κέντρα λήψης αποφάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της, Σωματείων και Ομοσπονδιών. ΣΚΟΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

11 •Γραμμή Πληροφόρησης (Help- Line): 210-8219552 •Σεμινάρια ενδυνάμωσης και αναβάθμισης προσόντων των γυναικών •Παραγωγή επιστημονικού έργου – Προτάσεις πολιτικής. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

12 ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ •Αυτοαπασχολούμενες και εργοδότριες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου, μέλη σωματείων και ομοσπονδιών ή και μη συνδικαλίστριες. •Γυναίκες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

13 •Συνδικαλιστικά •Επιχειρηματικότητας •Κατάρτισης – Επιμόρφωσης •Άλλα θέματα που αφορούν την ισότητα (π.χ. συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής) ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ HELP-LINE ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ HELP-LINE

14 ΠΩΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; •Άμεσα •Με εκ νέου επικοινωνία, έπειτα από την εξέταση του αιτήματος •Με κατάλληλη παραπομπή

15 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ Η ενδυνάμωση των γυναικών και η αύξηση της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσα από: •Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και διαμόρφωσης της δημόσιας εικόνας στο συνδικαλιστικό χώρο. •Πληροφόρηση των γυναικών για τις ισχύουσες πολιτικές ισότητας των φύλων •Ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. •Παραδείγματα εφαρμοζόμενων καλών πρακτικών. •Συμμετοχή των συμμετεχουσών σε σχετικές διαδραστικές ασκήσεις στο πλαίσιο των σεμιναρίων.

16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ •Δημιουργία και διαχείριση Αρχείου Τεκμηρίωσης. •Ανάπτυξη Δικτύου συνεργασιών τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 10433 Αθήνα Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8846852 (εσωτ. 328) Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας Ιωάννα Προφύρη www.isotita.imegsevee.gr


Κατέβασμα ppt "ΠΡΑΞΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google