Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημαρχιακό Μέγαρο (Πλ. Κοτζιά)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημαρχιακό Μέγαρο (Πλ. Κοτζιά)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημαρχιακό Μέγαρο (Πλ. Κοτζιά)
Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - “COINs” COOPERATION+COMPETITION => COOPETITION ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημερίδα ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δημαρχιακό Μέγαρο (Πλ. Κοτζιά) 12/2/2014

2 Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

3 Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στοχεύει:
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στοχεύει: να αποτελέσει ένα < Κόμβο > για την προώθηση της Καινοτομίας στις επιχειρήσεις μέλη του, να δημιουργήσει μια κουλτούρα καινοτομίας και να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις με: -την παρέμβαση σε στοχευμένες αγορές και σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για εισαγωγή καινοτόμων νέων τεχνολογιών -διεργασιών, σε παραδοσιακούς κλάδους. -την έμφαση σε ορισμένες υπηρεσίες Καινοτομίας όπως: Πραγματοποίηση τεχνοδιαγνώσεων και συμβουλευτική υποστήριξη για την ωρίμανση συνεργατικών σχηματισμών σε παραδοσιακούς κλάδους. Υποστήριξη σε θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας , Εξωστρέφειας και Επιχειρηματικών Συνεργασιών Β2Β , κλπ). Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων πληροφοριακών εργαλείων και υπηρεσιών webbased, στα οποία θα  έχουν  πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις – μέλη του ΕΕΑ.

4 ΔΡΑΣΗ 1:Διαγνωστική ανάλυση και σχεδιασμός υλοποίησης παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων

5 Π.1.2: Γενικός οδηγός προγράμματος και παρεμβάσεων
Στόχος της δράσης είναι η διάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων – μελών του ΕΕΑ που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αθηναίων και ο προσδιορισμός και σχεδιασμός κατάλληλων παρεμβάσεων, τόσο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, όσο και κυρίως για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς τους αξιοποιώντας τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές με έμφαση στην καινοτομία. Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: Π.1.1: Διαγνωστική μελέτη και σχέδια δράσης παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων. Π.1.2: Γενικός οδηγός προγράμματος και παρεμβάσεων Π.1.3: Οδηγός αυτό-τεχνοδιάγνωσης επιχειρήσεων Π.1.4: Σύστημα Mentoring Π.1.5: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των τριών συνεργατικών σχηματισμών

6 ΔΡΑΣΗ 2:Ανάπτυξη εργαλείων και εκπαίδευση στελεχών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων

7 Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη, υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία ενός συστήματος πληροφοριών που θα αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή πύλη του έργου και θα παρέχει όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες σε όλες τις επιχειρήσεις του ΕΕΑ. Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

8 Ανάπτυξη των εργαλείων που θα αξιοποιηθούν κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων στις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων. θα αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό υλικό στις 12 θεματικές ενότητες που έχουν προσδιορισθεί στην δράση 1,το οποίο θα τροφοδοτήσει τόσο τις συναντήσεις των ομάδων των επιχειρήσεων που θα επιλεγούν, όσο και την πλατφόρμα e-learning που θα αναπτυχθεί και θα διατεθεί στις επιχειρήσεις – μέλη του ΕΕΑ που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αθηναίων.

9 Παραμετροποίηση – εισαγωγή περιεχομένου και άδειες πρόσβασης
Οι διαδραστικές υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται μέσω κατάλληλης Διαδικτυακής Εφαρμογής που θα αναπτυχθεί, θα είναι προσανατολισμένες στην παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, όπως επίσης και στην άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση των εμπλεκόμενων μερών, με έμφαση στα ακόλουθα: την ψηφιακή δικτύωση και την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής ενασχόλησης με χρήση νέων τεχνολογικών μέσων, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συμβουλευτική με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (e-learning). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ενσωματώνουν δυνατότητες προσωποποιημένων υπηρεσιών σύμφωνα με το προφίλ του κάθε χρήστη, ενώ θα υποστηριχθούν τρόποι διάθεσης του περιεχομένου και σε εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας. Ειδικότερα, η εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη στους χρήστες, μέσω εναλλακτικών καναλιών πρόσβασης, όπως: Διαδικτυακή Πύλη (πρόσβαση μέσω PCs, Laptops) Mobile Site (πρόσβαση μέσω Smartphones, Τablets κλπ.)

10 Σύστημα Mentoring Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού συστήματος που θα υποστηρίζει το ΕΕΑ στην παροχή υπηρεσιών Μentoring προς τις επιχειρήσεις με την αξιοποίηση των facilitators, των μεντόρων και των experts. Εκπαίδευση μελών της ομάδας του Επιμελητηρίου (προσωπικό του Οργανισμού), στελεχών, εμπειρογνωμόνων και μελών Μητρώου Συμβούλων που θα υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις στις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων. Τα μέλη της ομάδας του Επιμελητηρίου (προσωπικό του Οργανισμού), στελέχη, εμπειρογνώμονες και μέλη του Μητρώου Συμβούλων που θα υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις στις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων θα εκπαιδευθούν στα εργαλεία, καθώς και στις σχεδιασθείσες παρεμβάσεις στο σύνολό τους.

11 Υλοποίηση παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων

12 Υλοποίηση παρεμβάσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων
Στόχος της δράσης είναι η υλοποίηση των παρεμβάσεων ανάπτυξης Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας και η ίδρυση τριών συνεργατικών σχηματισμών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αθηναίων. Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

13 Διαμόρφωση ομάδων επιχειρήσεων
Πρόσκληση επιχειρήσεων - μελών του ΕΕΑ που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αθηναίων και εντάσσονται στους κλάδους που θα προσδιορισθούν στην αρχική μελέτη. Συγκέντρωση υποψηφιοτήτων από το ΕΕΑ και αξιολόγησή τους βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που θα διαμορφωθεί στη δράση 1. Κατάρτιση καταλόγου 240 επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στις παρεμβάσεις. Ομαδοποίηση των επιχειρήσεων σε 12 ομάδες των 20 συμμετεχόντων.

14 Υλοποίηση παρεμβάσεων κατά ομάδες.
Διενέργεια ενός (1) κύκλου τριών (3) τεχνικών συναντήσεων των επιλεγμένων επιχειρήσεων με οριζόντια θέματα (π.χ. νέοι τρόποι εργασίας, τι είναι καινοτομία, τι είναι συνεργατικοί σχηματισμοί, κ.λπ.) Ενημέρωση των επιχειρήσεων για τη διενέργεια διαγωνισμού μέσω του οποίου θα προκύψουν τρείς (3) συνεργατικοί σχηματισμοί. Διενέργεια διαγωνισμού και επιλογή των τριών ομάδων επιχειρήσεων που θα προχωρήσουν στην δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να συμμετέχουν σε τεχνικές συναντήσεις που θα διενεργούνται σε μηνιαία βάση για εννέα ακόμη μήνες και να εκπαιδεύονται μέσω e-learning. Οι συναντήσεις αυτές θα συντονίζονται από έναν facilitator. Έως το πέρας των συναντήσεων αυτών οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν και με τη βοήθεια του facilitator, θα καταρτίσουν αυτό-τεχνοδιάγνωση και το action plan της επιχείρησής τους.

15 Διαμόρφωση και υποστήριξη τριών clusters
Κάθε συνεργατικός σχηματισμός παρακολουθείται από στέλεχος που θα ορίσει το ΕΕΑ ως project manager. Η διάρκεια υποστήριξης του συνεργατικού σχηματισμού είναι 9 Μ. Συμμετοχή των τριών (3) συνεργατικών σχηματισμών σε ομαδική επιμόρφωση/ συμβουλευτική σε μηνιαία βάση και υποστήριξη με την πλατφόρμα e-learning ,e-consulting.

16 Προβολή διάχυση αποτελεσμάτων

17 Προβολή έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων του
Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: Ε4.1. Ευαισθητοποίηση – ενημέρωση επιχειρήσεων Παραγωγή ενημερωτικού / Προωθητικού υλικού ενημέρωσης (π.χ. φυλλάδια, αφίσες, ιστοσελίδα, κ.λπ.). Αρχική Εκδήλωση ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων. Ε4.2. Τεχνικές συναντήσεις Διοργάνωση 6 ομαδικών συναντήσεων, με την συμμετοχή experts ή εξειδικευμένων φορέων για μεταφορά τεχνογνωσίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να αξιοποιούνται τα αποτελέσματα όλων των ομάδων και των συνεργατικών σχηματισμών. Διοργάνωση 1 τεχνικής συνάντησης ολοκλήρωσης των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων μεταξύ των επιχειρήσεων για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που απεκόμισαν από το πρόγραμμα. Ε4.3. Διάχυση αποτελεσμάτων

18 Αξιολόγηση έργου

19 Στόχος της δράσης είναι η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του Έργου από εξωτερικό έγκυρο φορέα προκειμένου να διασφαλισθεί η υλοποίηση των στόχων του Έργου. Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: Ε5.1. Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και αποτίμηση των δεικτών παρακολούθησης, σε σχέση με τους στόχους και τα προσδοκώμενα οφέλη του (on-going αξιολόγηση). Ε5.2. Αξιολόγηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του (ex-post αξιολόγηση)

20 Συντονισμός-Διαχείριση Πράξης

21 Συντονισμός-Διαχείριση Πράξης
Στόχος του Υποέργου 6 είναι η άρτια υλοποίηση του Έργου και η αποτελεσματική ανταπόκριση του ΕΕΑ στις υποχρεώσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Το Υποέργο περιλαμβάνει την ακόλουθη ενέργεια: Ε6.1. Συντονισμός –Διαχείριση Πράξης

22 Σύρος Κοσκοβόλης Υπεύθυνος Μονάδας Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΕΑ τηλ


Κατέβασμα ppt "Δημαρχιακό Μέγαρο (Πλ. Κοτζιά)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google