Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» Επιμορφωτικη συναντηση εκπαιδευτικων μεσσηνιασ με θεμα: «διαδικτυακα εργαλεια 2.0 για τη διδασκαλια της 1ης & 2ης ξενησ γλωσσασ στο δημοσιο σχολειο» αναγνωστοπουλου αγγελικη σχ. Συμβουλοσ ΠΕ06 μεσσηνιασ

2 Η επιμορφωση του εκπαιδευτικου…
…αποτελεί συνεχή διαδικασία, η οποία συνδέει τη βασική κατάρτιση με την επαγγελματική δραστηριότητα, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υιοθέτηση στάσεων που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν ποιοτικά τις επιστημονικές & παιδαγωγικές εξελίξεις, να αναπτύσσουν ικανότητα αναστοχασμού της εκπαιδευτικής τους δράσης και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης (Π.Ι, 2009)

3 Σωστο ή λαθοσ; Ας ανταλλαξουμε αποψεισ…
Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού ανήκει στη ‘σφαίρα’ της εκπαίδευσης ενηλίκων Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική Υπάρχουν και προαιρετικά προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Η εισαγωγική επιμόρφωση (ΠΕΚ) είναι υποχρεωτική κατ’ επιλογή Υπάρχει Ενδοσχολική επιμόρφωση Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού υλοποιείται πλέον μόνο μέσω των Εξ’ Αποστάσεως προγραμμάτων επιμόρφωσης

4 Τι ισχυει στην ευρωπη για την επιμορφωση του εκπαιδευτικου
Η επιμόρφωση σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες διακρίνεται: στην εισαγωγική επιμόρφωση (pre-service training) στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση (in-service training) Η εισαγωγική επιμόρφωση στις περισσότερες χώρες‐μέλη της Ε.Ε. είτε εν‐ σωματώνεται στις πανεπιστημιακές σπουδές ως ειδίκευση στην εκπαίδευση (Master of Education) είτε παρέχεται από θεσμοθετημένα Ινστιτούτα ή Ακαδημίες με διετείς ή μονοετείς σπουδές. Μετά το πέρας των σπουδών αυτών παρέχεται πιστο‐ ποίηση για την άσκηση του επαγγέλματος (Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο κ.α.). Η εισαγωγική επιμόρφωση αλλού είναι υποχρεωτική ως προϋπόθεση για τον διορισμό και αλλού προαιρετική. Η διάρκειά της ποικίλλει Σε σχέση με την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση οι πρακτικές φαίνεται ότι ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες στις οποίες οι ευκαιρίες που πα‐ ρέχονται για επιμόρφωση με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι‐ κών είναι περιορισμένες (Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Πολωνία). Αντίθετα, αλλού η επιμόρφωση αποτελεί συστηματοποιημένη και ευέλικτη διαδικασία, όπου αξιο‐ ποιούνται προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης στα οποία οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν προαιρετικά ή υποχρεωτικά (Γαλλία, Γερμανία, Λιχτενστάιν, Λιθου‐ ανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία). Η ενδοσχολική επιμόρφωση λαμβάνεται υ‐ πόψη για την επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών σε χώρες όπως η Ισ‐ λανδία, η Νορβηγία, η Λετονία, η Σουηδία και η Αγγλία. Ορισμένες χώρες‐μέλη ε‐ πιτρέπουν και αναγνωρίζουν την επιμόρφωση που γίνεται και σε άλλη χώρα της Ένωσης, συνήθως κατά τη διάρκεια των διακοπών (Ολλανδία, Εσθονία, Φινλανδία, Σλοβακία, Ισπανία, Αγγλία). Στην επιμόρφωση (εισαγωγική και ενδοϋπηρεσιακή) εντάσσεται συχνά ο φά‐ κελος του εκπαιδευτικού (portfolio) και το ευρωδιαβατήριο (europass

5 Μορφεσ επιμορφωσησ του εκπαιδευτικου στην ελλαδα σημερα (αρθρο 1 του π
Μορφεσ επιμορφωσησ του εκπαιδευτικου στην ελλαδα σημερα (αρθρο 1 του π.δ 250/92) Υποχρεωτική με τις εξής μορφές: Εισαγωγική ως 4 μήνες μέσω των ΠΕΚ Περιοδική επιμόρφωση σε δύο κύκλους έως 3 μήνες για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Ειδικά προγράμματα βραχείας διάρκειας από 10 – 100 ώρες για όλους τους υπηρετούντες και ως 200 ώρες για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής προγράμματα για την κάλυψη ειδικών ή/και έκτακτων αναγκών (στελεχών, ιδιωτικών εκπαιδευτικών, εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, αποσπασμένων σε σχολεία εξωτερικού, εκπαιδευτικών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κ.α)

6 Μορφεσ προαιρετικησ επιμορφωσησ του εκπαιδευτικου
Σεμινάρια σε καινοτόμες δράσεις όπως: Περιβαλλοντική εκπαίδευση Αγωγή Υγείας, Αγωγή καταναλωτή & Κυκλοφοριακή Αγωγή Ειδική Αγωγή Ισότητα των φύλων, ΣΕΠ κ.α Τα τελευταία χρόνια υλοποιείται σχεδόν μόνο η εισαγωγική επιμόρφωση & ίσως κάποια σεμινάρια

7 Το υπαρχον συστημα παρουσιαζει ελλειψεισ…
αρκετές από τις οποίες έρχεται να καλύψει ένα νέο μοντέλο επιμόρφωσης που βασίζεται στη δημιουργία ενός τεράστιου εκπαιδευτικού δικτύου που αξιοποιεί την πλατφόρμα συνεργατικής μάθησης Moodle για την υιοθέτηση της ‘μικτής’ μάθησης (blended learning)

8 Το εκπαιδευτικο δικτυο
αποτελεί εθελοντική πρωτοβουλία μιας ομάδας εκπαιδευτικών που στηρίχθηκε από την περ/κή ενότητα Ηλείας Στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών Δ.Ε για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη Στο επίκεντρο του δικτύου βρίσκεται το σεμινάριο 26 εβδομάδων για τη γνωριμία των εκπαιδευτικών με πληθώρα εργαλείων ΤΠΕ, χρήσιμων στη διδακτική πράξη Από αυτό το σεμινάριο προκύπτει το ξενόγλωσσο των 8 εβδομάδων με τίτλο «Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη»

9 Το δικτυο… Εστιάζει σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε
Η λειτουργία και ανάπτυξή του στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή και προσφορά των μελών του Οι επικοινωνίες εντός του δικτύου γίνονται με την αξιοποίηση ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων όπως ομάδα συζήτησης, άμεσο μήνυμα, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύγχρονη συζήτηση, μέσω της πλατφόρμας συνεργατικής μάθησης Moodle. Το δίκτυο επεκτείνεται και αναπτύσσεται μέσω πολλαπλασιαστών (παλιότεροι εκπαιδευόμενοι διοργανώνουν τα αντίστοιχα σεμινάρια, 26 ή 8 εβδομάδων)

10 Το σεμιναριο «ψηφιακη ξενογλωσση ταξη στην πραξη»
υλοποιείται με τη μικτή (blended) μέθοδο επιμόρφωσης Η μέθοδος αυτή αξιοποιεί τη διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο σε συνδυασμό με τη χρήση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται από απόσταση (online) μέσω του Διαδικτύου

11 Υλοποιηση του σεμιναριου 1
Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 8 ημερολογιακές εβδομάδες και υλοποιείται από απόσταση με ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), μέσω του συστήματος διαχείρισης μάθησης Moodle, σε συνδυασμό με δύο πρόσωπο με πρόσωπο εκπαιδευτικές συναντήσεις στην έδρα κάθε τμήματος επιμόρφωσης. Ο δικτυακός τόπος του προγράμματος φιλοξενείται δωρεάν σε server του ΠΣΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Οι δύο εκπαιδευτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται σε σχολικά εργαστήρια σχολείων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποστηρίζουν το πρόγραμμα.

12 Υλοποιηση 2 Σε εβδομαδιαία βάση, οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν μέσω του δικτυακού τόπου το εκπαιδευτικό υλικό της εβδομάδας και καλούνται να υλοποιήσουν πέντε περίπου μικρές ασκήσεις εμπέδωσης. Για την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι οφείλουν να συμμετάσχουν και στις δύο προβλεπόμενες πρόσωπο με πρόσωπο εκπαιδευτικές συναντήσεις και να υποβάλουν μέσω του Moodle το 70% του συνόλου των διαθέσιμων ασκήσεων.

13 Υλοποιηση 3 Η υλοποίηση του σεμιναρίου συγκεντρώνει πλήθος καινοτόμων χαρακτηριστικών όπως: εθελοντική συμμετοχή και ευελιξία χώρου και χρόνου εξατομίκευση και προσαρμογή στις ανάγκες καθενός επιμορφούμενου μέσω της δυνατότητας επιλογής του 70% της διαθέσιμης ύλης· παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους με δυνατότητα επανυποβολής των ασκήσεων και παροχής ανατροφοδότησης σύμφωνα με τις ανάγκες των επιμορφούμενων άμεση ανατροφοδότηση και συστηματική αλληλοϋποστήριξη μέσω online ομάδων συζήτησης συμμετοχή των μελών και των επιμορφούμενων στις αποφάσεις σχετικά με την ύλη, τη βελτίωση του σεμιναρίου καθώς και δραστηριοποίηση των επιμορφούμενων ως πολλαπλασιαστών, εκπαιδευτών και βαθμολογητών

14 Αντικτυποσ του σεμιναριου
γνωρίζει μεγάλη ανταπόκριση στις περιοχές όπου υλοποιείται: Σε κάθε περιοχή προκηρύσσεται τμήμα εκπαιδευόμενων το τμήμα επιμορφούμενων δημιουργείται με κλήρωση μεταξύ των αιτούντων Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης από απόσταση Το σεμινάριο αξιολογείται από τους επιμορφούμενους μέσω ερωτηματολογίου

15 Αντικτυποσ 2 Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που δημιουργούν οι επιμορφούμενοι μέσω του Moodle παραμένουν ενεργά και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στο σχολείο με τους μαθητές τους. Αξιοποίηση μπορεί να γίνει και με τα ιστολόγια, τα wiki, τους δικτυακούς τόπους που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Παράλληλα, λειτουργεί και άλλος δικτυακός τόπος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων από τα μέλη του δικτύου και την αξιοποίησή τους στο σχολείο. Στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο παρέχεται αυξημένη ασφάλεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, π.χ. δεν επιτρέπεται η είσοδος σε χρήστες με το ρόλο του επισκέπτη

16 συμπερασματα Το σεμινάριο «Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη»:
Προέκυψε από το σεμινάριο των 26 εβδομάδων το οποίο ξεκίνησε από την εθελοντική πρωτοβουλία, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ίδιων των εκπαιδευτικών Επεκτείνεται σταθερά μέσω πολλαπλασιαστών σε διάφορα σημεία της χώρας Βασικός στόχος είναι η υποστήριξη των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και της ηλεκτρονικής μάθησης στη διδακτική πράξη Το δίκτυο, με κεντρική δράση ένα δίμηνο σεμινάριο επιμόρφωσης, συναντά μεγάλη ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ΤΠΕ, αλλά και για την επιμόρφωση μέσω μικτού (blended) συστήματος Ορισμένα από τα μέλη του δικτύου προχωρούν σε εφαρμογές των ΤΠΕ στην τάξη, αξιοποιώντας πόρους, τεχνογνωσία και υποστήριξη από το δίκτυο

17 Τελοσ… Εκφράζουμε την ελπίδα η ελληνική πολιτεία να αξιολογήσει τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του δικτύου και να εξετάσει το ενδεχόμενο πιστοποίησης της επιμόρφωσης που παρέχεται από το δίκτυο καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται

18 Πηγεσ Κόκκος, Α., (2007) «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως Διακριτό Θεσμικό & Επιστημονικό Πεδίο» στο δια βίου Επιστημονική επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση ΥΠΕΠΘ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ Λιακοπούλου, Ε., (2010) «Δίκτυο που αξιοποιεί την πλατφόρμ α συνεργατικής μάθησης Moodle για μικτ ή (blended) επιμόρφωση στο Θεσμοθετημένες και νέες μορφές επιμόρφωσης Προς αναζήτηση συνέργειας και καλών πρακτικών Υ.ΠΑΙΘ.ΠΑ Ματθαίου, Δ., κ.α (1996) Θεσμοθετημένες Μορφές Επιμόρφωσης Π.Ι Αθήνα Μαυρογιώργος, Γ., Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετωπίζονται ως ενήλικες διανοούμενοι; Πρακτικά Συνεδρίου Βασική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ,ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο,2009 (υπό έκδοση) Π.Ι (2009), ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

19 «Ψηφιακη ξενογλωσση ταξη στην πραξη» !
Ευχαριστώ για την προσοχή!


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google