Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτική Μεθοδολογία του Λογισμικού Ιστορίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτική Μεθοδολογία του Λογισμικού Ιστορίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτική Μεθοδολογία του Λογισμικού Ιστορίας
Διδακτική Μεθοδολογία του Λογισμικού Ιστορίας Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων

2 Η διδασκαλία της Ιστορίας
Αφηγηματική διδασκαλία Η διήγηση του πλήθους των γεγονότων και των λεπτομερειών τους δυσχεραίνουν τη διδασκαλία και την κατανόηση του μαθήματος της Ιστορίας. Διερευνητική μάθηση Η παιδαγωγική αξιοποίηση των υπολογιστικών εργαλείων συντελεί στη γνωστική υποστήριξη της κατανόησης των ιστορικών γεγονότων.

3 Πορεία διδασκαλίας Το θέμα του γνωστικού αντικειμένου, το οποίο πραγματεύεται το σενάριο. Το υπολογιστικό περιβάλλον που προτείνεται για τη διδασκαλία συγκεκριμένης ενότητας: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου: ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ηλεκτρονική Εφαρμογή: Η Ιστορία στο Διαδίκτυο. Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο. Διευθύνσεις συναφών και παιδαγωγικά κατάλληλων ιστοσελίδων του Διαδικτύου.

4 Παιδαγωγικά στοιχεία του σεναρίου[α]
Σύντομη επισκόπηση της ιδέας του σεναρίου της διδακτικής ενότητας από το διδάσκοντα. Οργάνωση τάξης σε ομάδες Κατανομή μαθητών από το διδάσκοντα σε ολι-γομελείς ομάδες εργασίας (Κριτήρια: νοητική ικανότητα, ψυχοκινητική προσαρμογή, ενδιαφέρον, κοινωνιόγραμμα τάξης). Ρόλοι μαθητών Εξερευνητής του Διαδικτύου. Συντάκτης της ομάδας, που θα καταγράφει στον Επεξεργαστή Κειμένου τις διαδικασίες του σχεδίου διερεύνησης του Λογισμικού.

5 Παιδαγωγικά στοιχεία του σεναρίου[β]
Σύνδεσμος ομάδας για συνεργασία με τις άλλες ομάδες. Παρουσιαστής των πορισμάτων της ομάδας. Ο διδάσκων στο τέλος της διδασκαλίας συνοψίζει τα πορίσματα της διερεύνησης των δραστηριοτήτων του Λογισμικού. Χώρος εφαρμογής σεναρίου : Αίθουσα τάξης(με ασύρματο Internet μέσω του Π.Σ.Δ.-sch.gr και εγκατάσταση μικρής κεραίας στο Σχολείο εξόδοις της Σχολικής Επιτροπής). Χρονική διάρκεια εφαρμογής σεναρίου: Δύο διδακτικές ώρες (με προετοιμασμένη την ιδέα του σεναρίου από τους μαθητές).

6 Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών
Γνώση του ιστορικού πλαισίου του θέματος του σεναρίου(ανάγνωση της ενότητας του σχολικού εγχειριδίου). Εμπειρία μαθητών στην ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα(προηγούμενες δραστηριότητες, κατάλληλη διευθέτηση θρανίων [: 2 θρανία - f2f = 4 μαθητές/ομάδα]). Δεξιότητες μαθητών : Εξερεύνηση Διαδικτύου(μέσω Π.Σ.Δ.-sch.gr) Επεξεργασία Κειμένου Εκτύπωση/Σάρωση.

7 Διδακτικοί στόχοι ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ μαθήματος Ιστορίας: Διδακτικοί στόχοι
C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\Depps-Aps-Istorias.pdf Διδακτικοί στόχοι i. Γνωστικοί στόχοι Να γνωρίσουν οι μαθητές … Να συνειδητοποιήσουν … ii. Μαθησιακοί στόχοι Να δραστηριοποιηθούν οι μαθητές στη διερευνητική-βιωματική μάθηση. Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη τους.

8 Εφαρμογή του σεναρίου Φύλλα Εργασίας Ομάδων μαθητών
Εφαρμογή του σεναρίου Φύλλα Εργασίας Ομάδων μαθητών Φύλλο Εργασίας 1ης Ομάδας Να κατατάξετε τα κυριότερα γεγονότα … … … … σε ένα Χρονολογικό Πίνακα, αντλώντας στοιχεία από τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές : i.Ηλεκτρονική Εφαρμογή Η Ιστορία στο Διαδίκτυο ii. … Να καταγράψετε τις απόψεις σας για αυτά τα γεγονότα σε ένα αρχείο Επεξεργαστή Κειμένου.

9 Εφαρμογή του σεναρίου Φύλλα Εργασίας Ομάδων μαθητών
Φύλλο Εργασίας 2ης Ομάδας Να διερευνήσετε τις αιτίες του γεγονότος … … … …, αντλώντας στοιχεία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές πηγές : i. Ηλεκτρονική Εφαρμογή Η Ιστορία στο Διαδίκτυο ii. … Να καταγράψετε τα συμπεράσματά σας από τη διερεύνηση του γεγονότος … … …σε ένα αρχείο Επεξεργαστή Κειμένου.

10 Εφαρμογή του σεναρίου Φύλλα Εργασίας Ομάδων μαθητών
Εφαρμογή του σεναρίου Φύλλα Εργασίας Ομάδων μαθητών Φύλλο Εργασίας 3ης Ομάδας Να διερευνήσετε τις συνέπειες του γεγονότος… …, αντλώντας στοιχεία από τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές : Ηλεκτρονική Εφαρμογή Η Ιστορία στο Διαδίκτυο Να καταγράψετε τα συμπεράσματά σας για τις συνέπειες του γεγονότος … … ... σε ένα αρχείο Επεξεργαστή Κειμένου.

11 Εφαρμογή του σεναρίου Φύλλα Εργασίας Ομάδων μαθητών
Φύλλο Εργασίας 4ης Ομάδας Να καταρτίσετε στο λογιστικό φύλλο (Excel) αλφαβητικό κατάλογο των ονομασιών των πόλεων … …, αντλώντας στοιχεία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές πηγές : i. Ηλεκτρονική Εφαρμογή Η Ιστορία στο Διαδίκτυο ii. … Να αιτιολογήσετε αυτές τις ονομασίες, με βάση τις πηγές, καταγράφοντας τις εξηγήσεις σας σε ένα αρχείο Επεξεργαστή Κειμένου.

12 Η Ιστορία της Ελλάδας σε 10 λεπτά
Εφαρμογή του σεναρίου Η Ιστορία της Ελλάδας σε 10 λεπτά 12

13 Αξιολόγηση της εργασίας των Ομάδων των μαθητών
Αξιολόγηση της εργασίας των Ομάδων των μαθητών Επίτευξη διδακτικών στόχων: Επίτευξη των γνωστικών στόχων. Επίτευξη του στόχου της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Ο διδάσκων αξιολογεί το βαθμό συμμετοχής του κάθε μαθητή στην ομαδική εργασία. Οι ίδιοι οι μαθητές θα αξιολογήσουν την ομαδοσυνεργατική δραστηριότητά τους.

14 Η παιδαγωγική αξία της χρήσης του Λογισμικού Ιστορίας
Η παιδαγωγική αξία της χρήσης του Λογισμικού Ιστορίας Δυναμικές αναπαραστάσεις διερευνητικής μάθησης στην Ιστορία. Διαδραστικοί Χάρτες και Χρονοχάρτες. Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Κριτική ιστορική σκέψη μαθητών. Συνολική (αντί της αφηγηματικής-γραμμικής έκθεσης) παρουσίαση των γεγονότων.

15 Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Κυνηγός Χρ., Δημαράκη Ευ.(επιμ.) 2002, Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα Ματσαγγούρας Γ. 1987, «Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση» , στο Επιστήμες της Αγωγής, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα Τριλιανός Θαν , Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας, τ. Α΄+Β΄, Αθήνα ΥπΕΠΘ 1999,Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ιστορίας Γ’ Τάξης Γυμνασίου, εκδ. Π. Ι., Αθήνα ΥπΕΠΘ 2002, ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ Ιστορίας, εκδ. Π.Ι., τ. Α΄, Αθήνα ΥπΕΠΘ 2005, Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ιστορίας, Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο, Α΄-Γ΄ τάξεις Γυμνασίου/Λυκείου, εκδ Π.Ι., Αθήνα ΥπΕΠΘ 2009, Ηλεκτρονική Εφαρμογή, Η Ιστορία στο Διαδίκτυο, εκδ. Π.Ι. Αθήνα.

16 Τέλος Παρουσίασης Σας ευχαριστώ ! pntavarinos@yahoo.gr
Τέλος Παρουσίασης Σας ευχαριστώ !


Κατέβασμα ppt "Διδακτική Μεθοδολογία του Λογισμικού Ιστορίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google