Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

La formation de lOPTATIF! D.Augé. Loptatif est un mode grec: il semploie pour exprimer un souhait, une possibilité, une affirmation adoucie; dans les.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "La formation de lOPTATIF! D.Augé. Loptatif est un mode grec: il semploie pour exprimer un souhait, une possibilité, une affirmation adoucie; dans les."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 La formation de lOPTATIF! D.Augé

2 Loptatif est un mode grec: il semploie pour exprimer un souhait, une possibilité, une affirmation adoucie; dans les propositions indépendantes ou principales, il peut traduire lidée de potentiel; dans les propositions de condition, précédé de ε i l traduit la condition supposée réalisable. Ainsi…

3 λθοιμι ν, jirais volontiers! Εθ λθοι, puisse-t-il aller! ρα ν εη λγειν, peut-être est-ce le moment de parler! (loptatif adoucit, par politesse, courtoisie) Ε βολοιο ατρς γενσθαι,τ ν ποιοης; Si tu voulais devenir médecin, que ferais-tu?

4 Comment forme-t-on loptatif? Notons tout dabord que lon trouve: a) Un optatif présent b) Un optatif futur c) Un optatif aoriste d) Un optatif parfait Et ceci aux trois voix: actif, passif et moyen Ainsi…

5 Prenons par exemple loptatif présent des verbes en ω Un radical + λυ la marque de loptatif + οι les désinences μι ς pas de désinence μεν τε εν

6 La manipulation est la même pour loptatif futur… Un radical + λυ + le σ du futur la marque de loptatif + οι les désinences μι ς pas de désinence μεν τε εν

7 Et ceci pour les trois voix… Λ οιμι,λ οις,λ οι,λ οιμεν,λ οιτε,λ οιεν Λ σοιμι,λ σοις,λ σοι,λ σοιμεν,λ σοιτε,λ σοι εν Au passif, j emploie les désinences médio- passives et les marques du futur passif: Λυο μην,λ οιο,λ οιτο,λυο μεθα,λ οισθε,λ οιντο Λυθησο μην,λυθ σοιο,λυθ σοιτο,λυθησο μεθα, λυθ σοισθε,λυθ σοιντο

8 Et au moyen, même manipulation… Λυο μην,λ οιο,λ οιτο,λυο μεθα,λ οισθε, Λ οιντο Λυσο μην,λ σοιο,λ σοιτο,λυσο μεθα,λ σοισθε, λ σοιντο

9 Pour loptatif aoriste, je vais reproduire le même schéma mais avec une variation dans la diphtongue de marque-optatif… Attention: pas daugment Λ σ αιμι ειας ειε αιμεν αιτε ειαν

10 Sur le même modèle, loptatif aoriste moyen… Λυσ Λ σ Λυσ Λ σ α μην αιο αιτο α μεθα αισθε αιντο

11 Loptatif aoriste passif présente quelques particularités… Λυθ Λυθ Λυθ Λυθ Λυθ Λυθ ε ην ε ης ε η ε μεν ε τε ε εν

12 LOptatif parfait est très simple! Aux trois voix… Λελ κοιμιΛελυμ νος ε ην Λελ κοιςΛελυμ νος ε ης Λελ κοιΛελυμ νος ε η Λελ κοιμενΛελυμ νοι ε μεν Λελ κοιτεΛελυμ νοι ε τε Λελ κοιενΛελυμ νοι ε εν

13 Les verbes en μι ne présentent pas de difficulté…; Τιθε ηνΘ σοιμιθε ηνΤεθε κοιμι Τιθε ηςΘ σοιςθε ηςΤεθε κοις Τιθε ηΘ σοιθε ηΤεθε κοι Τιθε μενΘ σοιμενθε μενΤεθε κοιμεν Τιθε τεΘ σοιτεθε τεΤεθε κοιτε Τιθε ενΘ σοιενθε ενΤεθε κοιεν

14 Les verbes contractes en ω vont suivre ce modèle pour loptatif présent Τιθε ην Τιθε ης Τιθε η Τιθε μεν Τιθε τε Τιθε εν Τιμ ην Τιμ ησ Τιμ ην Τιμ μεν Τιμ τε Τιμ εν Ces formes proviennent de la contraction: αο ην…

15 Ainsi… Φιλο ηνΔηλο ην Φιλο ηςΔηλο ης Φιλο ηΔηλο η Φιλο μενΔηλο μεν Φιλο τεΔηλο τε Φιλο ενΔηλο εν

16 En synthèse, 1°) Partez de lindicatif 2°) Retenez la diphtongue emblématique de loptatif: οι, ou ει 3°) Ne mettez jamais daugment à laoriste 4°)Utilisez les désinences propres à chaque voix 5°) Soyez patient! Tout finit par se retenir!!


Κατέβασμα ppt "La formation de lOPTATIF! D.Augé. Loptatif est un mode grec: il semploie pour exprimer un souhait, une possibilité, une affirmation adoucie; dans les."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google