Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Devises Grèce Νομίσματα Ελλάδας CATHERINE - MARILETTA

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Devises Grèce Νομίσματα Ελλάδας CATHERINE - MARILETTA"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Devises Grèce Νομίσματα Ελλάδας CATHERINE - MARILETTA
ΚΑΤΕΡΙΝΑ- ΜΑΡΙΛΕΤΤΑ

2 Lesphotos Φωτογραφίες la drachme Η ΔΡΑΧΜΗ Le palmier Ο φοίνικας
ΜΕΝU (MENOY) la drachme Η ΔΡΑΧΜΗ Le palmier Ο φοίνικας Monnaie To ευρώ Lesphotos Φωτογραφίες

3 LE PALMΙΕR Le Phoenix a été la première pièce d'argent libérée dans l‘Etat de la Grèce moderne. Il a commencé à circuler en Seul un petit nombre de pièces est fabriqué alors que la plupart des transactions en Grèce continuent d'être faites en devises étrangères. En raison du manque de lingots de pièces de monnaie, le Gouvernement a créé en 1831 une valeur de 5 notes, 10, 50 palmiers sans avoir les chapitres correspondants. Le résultat a été universellement rejeté par le public. En 1832, le système monétaire a été réformé et la drachme a été créée. Elle a remplacé le Phoenix.

4 O ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ο Φοίνιξ ήταν το πρώτο και ασημένιο νόμισμα που κυκλοφόρησε στο κράτος της σύγχρονης Ελλάδας. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1828 υποδιαιρούμενο σε λεπτά, όπου και αποτέλεσε τη βασική νομισματική μονάδα. Το όνομα του προέρχεται από το μυθικό πουλί Φοίνικα και συμβολίζει την αναγέννηση της Ελλάδας, το σύμβολο που αποτελεί και τον θυρεό της Φιλικής Εταιρείας. Λόγω της έλλειψης πολύτιμων μετάλλων για την κοπή νομισμάτων, η κυβέρνηση δημιούργησε το 1831 τραπεζογραμμάτια αξίας 5, 10, 50 και φοινίκων χωρίς να έχει τα αντίστοιχα κεφάλαια. Το αποτέλεσμα ήταν να απορριφθεί καθολικά από το κοινό. Το 1832, το νομισματικό σύστημα αναμορφώθηκε και δημιουργήθηκε η δραχμή η οποία και αντικατέστησε το Φοίνικα.

5 La drachme La drachme est la monnaie utilisée par l'Etat grec. En Avril 1867, la Grèce signe un accord avec l'Union monétaire latine, que le taux de la drachme doit suivre les règles de l'association. Mais à cause des guerres et de la crise économique, cela n’a pas lieu avant Résultat de cette intégration est le fait que la drachme a été assimilée à d'autres devises Union TIE, comme le franc français. Après la libération de la Grèce, il y avait deux réformes monétaires afin que la Grèce puisse retrouver une monnaie stable. En Novembre 1944, la première réforme monétaire: l'ancienne monnaie est sous-évaluée et remplacée par un nouveau taux. La nouvelle drachme est restée une dizaine d'années jusqu'en 1954.

6 Η δραχμή Η δραχμή είναι νομισματική μονάδα, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο αλλά και από το σύγχρονο ελληνικό Kράτος Η λέξη δραχμή προέρχεται από το ρήμα δράττω, που σημαίνει αρπάζω. Toν Απρίλιο του 1867 η Ελλάδα υπογράφει συμφωνία με τη Λατινική Νομισματική Ένωση, ώστε η δραχμή να ακολουθήσει τους κανόνες ισοτιμιών της ένωσης. Όμως λόγω των πολέμων και της οικονομικής κρίσης που ακολούθησε, η δραχμή δεν κατάφερε να προσχωρήσει στην ένωση πριν από το 1910.

7 ΔΡΑΧΜΗ Αποτέλεσμα της ένταξης αυτής ήταν το γεγονός ότι η δραχμή εξισώθηκε με τα άλλα νομίσματα τηε Ένωσης, όπως το γαλλικό φράγκο. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, έγιναν δύο νομισματικές μεταρρυθμίσεις έτσι, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει και πάλι ένα σταθερό νόμισμα. Τον Νοέμβριο του 1944 με την πρώτη μετακατοχική νομισματική μεταρρύθμιση η παλιά και υποτιμημένη δραχμή αντικαταστήθηκε με μια νέα ισοτιμία. Η νέα δραχμή διατηρήθηκε μία δεκαετία έως το 1954.

8 Monnaie L'euro est la monnaie officielle unique de la zone euro avec les pays de l'Union européenne. Introduit le 1er Janvier 1999, il est devenu la monnaie de plus de 300 millions de personnes en Europe. Les trois premières années ont été une monnaie intangible, qui a été utilisée seulement à des fins comptables. Aujourd'hui, c’est la monnaie officielle dans 17 des 27 États membres de l'Union européenne. La politique monétaire dans la zone euro est menée par la Banque centrale européenne.

9 Ευρώ Το ευρώ είναι το ενιαίο επίσημο νόμισμα της Ευρωζώνης. των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη. Τα τρία πρώτα χρόνια ήταν ένα άυλο νόμισμα, το οποίο χρησιμοποιούνταν μόνο για λογιστικούς σκοπούς. Σήμερα, είναι το επίσημο νόμισμα σε 17 από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπεύθυνη για την νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

10 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / PHOTOS


Κατέβασμα ppt "Devises Grèce Νομίσματα Ελλάδας CATHERINE - MARILETTA"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google