Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Interro.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Interro."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Interro

2 Τὰ τέκνα σου νέα ἦσαν· ὁ φιλόσοφος ἔπειθε αὐτοὺς εἶναι ἀγαθούς.
Οἱ φίλοι μου πάρεισιν· αὐτοῖς λέγω. Ἤγον τοὺς δούλους παρὰ σέ. Ὁ χρόνος ἐστὶ πλοῦτος τοῖς ἀνθρώποις. Mes enfants (les enfants de moi) étaient jeunes ; le philosophe les persuadait d’être bons. Mes amis sont là ; je leur parle (je parle à eux) Je conduisais (ou : ils conduisaient) les esclaves chez toi. Le temps est (une) richesse pour les hommes.

3 Augment et préverbes παρέϐαλλον
βάλλω, jeter – παραϐάλλω,remettre, confier ἔϐαλλον, je jetais. je remettais... ? παρέϐαλλον εἰσϐάλλω, jeter dans... ? εἰσέϐαλλον περιϐάλλω, jeter autour... ? περιέϐαλλον

4 Le démonstratif οὗτος Adjectifs :
cet homme, ce philosophe, cette femme, ces esclaves Pronoms : celui, celui-ci, celle-ci, celui-là, cela, ceux...

5 Le démonstratif οὗτος N οὗτος οὗτοι τοῦτο ταῦτα
Masc Neutre N οὗτος οὗτοι τοῦτο ταῦτα A τοῦτον τούτους τοῦτο ταῦτα G τούτου τούτων τούτου τούτων D τούτῳ τούτοις τούτῳ τούτοις

6 Οὗτος ὁ νόμος ἐστὶ καλός. Cette loi est bonne
Οὗτος ἔλεγε καλά. Celui-ci disait des <choses> belles οὖν : donc ἐπαινῶ : approuver, louer Τὸν λόγον οὖν τοῦτον οὐκ ἐπαινῶ Je n’approuve donc pas ce discours / raisonnement. δοκῶ : sembler, paraître ἄτοπος : absurde ἑταῖρος : camarade Οὐ δοκεῖ σοι τοῦτο ἄτοπον, ὦ ἑταῖρε ; (Platon) Cela ne te semble-t-il pas absurde, camarade ? Οὗτος ὁ δοῦλος εἰσέϐαλλε ταῦτα εἰς τὸν ἀγρόν. Cet esclave jetait ces <choses> dans le champ.

7 Première déclinaison – type en η ἡ κεφαλή : la tête
Singulier Pluriel N ἡ κεφαλή αἱ κεφαλαί A τὴν κεφαλήν τὰς κεφαλάς G τῆς κεφαλῆς τῶν κεφαλῶν D τῇ κεφαλῇ ταῖς κεφαλαῖς Le vocatif est semblable au nominatif

8 Ἐλπίζομεν ἀγαθὴν νίκην Nous espérions une bonne victoire
ἡ γῆ : la terre ἡ γνώμη: l’opinion, l’avis ἡ νίκη : la victoire ἡ ψυχή : l’âme ἡ τέχνη : l’art, le métier, la technique ἡ τύχη : la chance, le sort, la fortune Ἐλπίζομεν ἀγαθὴν νίκην Nous espérions une bonne victoire Θεοί εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ. Il y a des dieux (des dieux sont) dans le ciel et sur terre Ὁ Ἀριστοτέλης λέγει τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ ζῷα ἔχειν ψυχάς. Aristote dit que les hommes et les animaux ont une âme (des âmes)

9 ἡ γῆ : la terre ἡ γνώμη: l’opinion, l’avis ἡ νίκη : la victoire ἡ ψυχή : l’âme ἡ τέχνη : l’art, le métier, la technique ὁ οἶκος : le bien, le patrimoine Νομίζω τοὺς ἀνθρώπους οὐκ ἐν τῷ οἴκῳ τὸν πλοῦτον ἔχειν, ἀλλ᾿ ἐν ταῖς ψυχαῖς. (Xénophon) Je pense que les hommes ont leur (la) richesse non dans leur patrimoine, mais dans leurs âmes. Ἡ τῶν καλῶν λόγων τέχνη ἦν δῶρον τῶν θεῶν. L’art des beaux discours était un cadeau des dieux.

10 Exercices Décliner entièrement et sans regarder le modèle : ἡ ἀγαθὴ τύχη, la bonne fortune - ἡ κακὴ γῆ ἡ ὁδός, la route, la voie, est un mot féminin, bien qu’il se décline sur le modèle de la 2e déclinaison (λόγος). Déclinez : ἡ κακή ὁδός


Κατέβασμα ppt "Interro."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google