Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

A. Fillon Mars 2006 Le futur actif et moyen Le temple dApollon, Delphes Formation Incidents phonétiques A. Fillon Mars 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "A. Fillon Mars 2006 Le futur actif et moyen Le temple dApollon, Delphes Formation Incidents phonétiques A. Fillon Mars 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 A. Fillon Mars 2006 Le futur actif et moyen Le temple dApollon, Delphes Formation Incidents phonétiques A. Fillon Mars 2006

2 Lindicatif rad. du présent + suff. -σ- + désinences du présent λ - σ - ω λ - σ- εις λ - σ - ει λ - σ - ομεν λ - σ - ετε λ - σ - ουσι(ν)

3 A. Fillon Mars 2006 Nous connaissons lindicatif… λσω λσεις λσει λσομεν λσετε λσουσι(ν) Ajoutons le participe λσων, λσοντος λσουσα, λυσοσης λσον, λσοντος …et linfinitif λσειν

4 A. Fillon Mars 2006 A lindicatif… λσομαι λσει () λσεται λυσμεθα λσεσθε λσονται Au participe λυσμενος, λυσομνου λυσομνη, λυσομνης λυσμενον, λυσομνου Et à la voix moyenne ? Il suffit de remplacer les désinences actives par......les désinences moyennes ! …et à linfinitif λσεσθαι

5 A. Fillon Mars 2006 Incidents Quand σ- rencontre… γ, κ, χ (ou ττ) les deux (ou trois) consonnes forment un ξ phonétiques (1)…

6 A. Fillon Mars 2006 Quand σ- rencontre… β, π, ou φ les deux consonnes forment un ψ Incidents phonétiques (2) …

7 A. Fillon Mars 2006 Incidents Quand σ- rencontre… δ, τ, θ ou ζ la deuxième consonne sefface au profit du σ phonétiques (3) …

8 A. Fillon Mars 2006 Faisons le point ! γ, κ, χ (et ττ) ξ σ + β, π, φ ψ δ, τ, θ, ζ σ

9 A. Fillon Mars 2006 Les verbes dont le radical se termine par λ, μ, ν ρ Ont une formation particulière… radical « pur » (sans les modifications quil peut connaître au présent) + suffixe -εσ- + désinences du présent Cependant, le -σ- intervocalique a disparu, laissant des formes « contractes »… γγ λλω(* γγελ σω) γγελ Les désinences sont les mêmes que celles du présent des verbes contractes.

10 A. Fillon Mars 2006 Et les verbes contractes ? La voyelle du radical sallonge devant le suffixe –σ- du futur : αη ποιω / ποισω τιμω / τιμσω εη ο ωδηλω / δηλσω

11 A. Fillon Mars 2006 FIN Retrouvez la conjugaison du futur dans le précis de grammaire...


Κατέβασμα ppt "A. Fillon Mars 2006 Le futur actif et moyen Le temple dApollon, Delphes Formation Incidents phonétiques A. Fillon Mars 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google